Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір про матеріальну відповідальність

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">________________________

________________________
________________________
________________________
(директор підприємства)
М. П.
________________________
(прізвище, ім 'я, по батькові)
________________________
________________________
________________________
________________________
 
2. Вказівка
 
Вказівка - це розпорядчий документ керівників органів державного управління інформаційно-методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій. Вказівки видають при оформленні відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавця нормативних матеріалів. Право підписувати вказівку має перший керівник структури або його заступники. Текст вказівки, як і наказу з основної діяльності, поділяється на дві частини: констатуючу та розпорядчу.
Вказівка повинна мати заголовок до тексту, який розкриває її зміст.
Текст вказівки викладається у наказовій формі і може починатися словом «Зобов'язую», «Пропоную», «Вимагаю», яке друкують окремим рядком великими літерами. Перед текстом вказівки допускається вмістити вступне речення, яке розкриває мету або причини видання документа. Речення має починатися сталими формулюваннями типу – «Відповідно до...», «З метою ...» тощо.
У разі потреби деталізації дій, що пропонуються, текст вказівки допускається поділяти на пункти та підпункти. У кожному пункті вказівки необхідно зазначати запропоновані дії, терміни виконання та виконавців. В останньому пункті мають бути зазначені особи, на яких покладається контроль за виконанням вказівки.
Вказівка складається з таких реквізитів:
1.Назва міністерства, якому підпорядкована установа (державна).
2.Повна назва установи.
3.Назва документа.
4.Номер.
5.Дата видання.
6.Місце видання.
7.Текст (констатуюча й розпорядча частини).
8.Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала вказівку.
 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації
 
20.10.2011                               м. Рівне                                         № 141
 
ВКАЗІВКА
про дотримання вимог пожежної безпеки
 
Відповідно до вказівки заступника міністра від 04.10.2011 р. № 213 ВИМАГАЮ:
1.Забезпечити виконання приписів державного пожежного нагляду в установлені терміни.
2.Встановити суворий протипожежний режим у приміщеннях.
3.Заборонити застосування електронагрівальних приладів із відкритими спіралями.
4.Організувати проведення розрахунків струмоприймачів, замірів опору ізоляції електромереж, проведення інструктажів із працівниками щодо дотримання ними вимог пожежної безпеки.
5.Попереджаю про персональну відповідальність керівників усіх рівнів за дотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах управління.
 
 
Начальник управління_____________________________________
           (підпис)(ініціали, прізвище)
 
 
3. Комерційний лист
 
Комерційний лист - специфічний вид ділового спілкування, прийнятого як у внутрішньодержавній, так і в міжнародній практиці. Цей лист може містити комерційну інформацію про зміни цін, видів і способів платежів, умови купівлі-продажу тощо.
Для виразу своєї думки у тексті ділового комерційного листа треба використовувати таке правило послідовності його складання: увага, інтерес, прохання, дія.
Спочатку привертається увага адресата, щоб примусити його продовжувати читати його зміст. Вона не досягається зверненням до адресата з урахуванням його потреб. 
Автор листа повинен поставити себе на місце адресата і поставити собі такі питання:
Що потрібно потенційному клієнту?
Які у нього приховані турботи?
Який у нього фінансовий стан?
Які у нього раніше були проблеми, що і до цього часу не вирішено?
Які у нього цілі? Початковим реченням може бути:
Є декілька способів збільшити Ваш дохід.
У Вас є труднощі, який ... (товар) купити?
Цей лист допоможе визначити майбутнє Вашої фірми.
Правила оподаткування дуже скоро зміняться.
Ці або аналогічні початкові строки комерційного листа обов´язково зацікавлять адресата і він з інтересом продовжить читання.
Далі автор описує свої пропозиції і розповідає адресату, яка допомога йому необхідна, пояснює, що він одержить від прийняття наданих пропозицій, яку користь може принести новий проект, яким може бути реальний прибуток адресата. Тому інтерес до листа ще зберігається.
Третім етапом комерційного листа є прохання автора листа адресату. Прохання переконує читача у необхідності здійснення дій, які повинен зробити адресат листа. Самою інтригуючою частиною листа може бути пропозиція автора відносно ціни і якості проекта: «Якщо Вам не сподобається товар, можете повернути його».
Четвертим етапом листа є дія. У цій частині листа автор впливає на адресата здійснити конкретні дії прийняти запропонований проект. Формулюючи здійснення дії, треба мати на увазі, що адресату треба надати обмежений вибір варіантів: чим їх менше, тим більший шанс на успіх.
Лист закінчується посткриптумом (P. S.). Він призначений для виразу додаткового прохання або пропозиції, які автор забув сказати у основному тексті. Це запізніла думка. У посткриптумі можуть бути пропозиції про спеціальну знижку з ціни товару, або «Якщо Ви зробите це замовлення сьогодні...»
Особисте звернення і прикінцеві фрази комерційного листа мають важливе значення. Особисте звернення до адресата підвищує увагу до листа і надає більший шанс швидкої відповіді на запит.
Звернення до адресата можуть бути:
Шановний... (ім´я та по-батькові)...
Шановний колега...
Якщо одержувач листа має звання, то
Фото Капча