Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір про матеріальну відповідальність

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

пишуть:

Шановний докторе...
Шановний професоре...
Якщо ніяких даних про адресата немає, то пишуть:
Шановний пане (пані)...
Закінчується комерційний лист одним із декількох варіантів:
З найкращими побажаннями
З подякою, Ваш
З привітаннями і найкращими побажаннями
Відданий Вам
Шановний видавець!
 
Якщо у Вас на складі є залишки довідників, то є розумний спосіб перетворити ці книги у гроші на протязі 8 тижнів.
Я складу великі рекламні об´яви та листи про продаж довідників зі знижкою, розмір якої Ви встановите самі. Це дасть Вам можливість зацікавити Ваших колишніх передплатників та потенційних покупців. Я вважаю, що ми зможемо реалізувати 1000 екземплярів (можливо більше) за короткий період.
Я не візьму ні копійки за рахунок попередньої оплати. Але прошу 21% доходу, одержаного від реалізації довідників покупцям, які відгукнулися на мої листи і опубліковану за мій рахунок рекламу. Я прошу тільки: по-перше, щоб Ви збільшили мінімаль ну ціну і, по-друге, щоб ми могли користуватися окремими банківськими рахунками для вільного розпорядження доходом.
Прийміть ці дві, на мій погляд, розумні пропозиції, і я організую нову рекламу, яка може ліквідувати всі Ваші залишки книжок за відносно короткий період.
Якщо Вас зацікавила моя пропозиція, телефонуйте мені або напишіть на мою адресу. Одночасно вишліть мені екземпляр Вашого довідника та зразки всіх рекламних об´яв та листів, яким ви користувались раніше. Звичайно, всі наші справи будуть вестися у суворій таємниці.
Якщо ми почнемо у ці 2 тижні, то на початку листопаду ми можемо непогано заробити.
 
З повагою,
Іванов Іван Іванович.
 
P. S. Якщо Ви не хочете продавати довідник зі знижкою, ми можемо розробити нові рекламні об´яви для передплатників і скласти листи Вашим минулим покупцям. Ми могли б також разом продавати деякі товари і надавати послуги всім Вашим клієнтам без ніякого ризику. При особистій зустрічі ми можемо розглянути і інші можливості одержання прибутку.
 
4. Пояснювальна записка
 
Пояснювальна записка - це документ, в якому:
–особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається з власної ініціативи або ж на вимогу керівника структурного підрозділу чи установи);
–міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо).
Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора).
Службова пояснювальна записка містить такі реквізити:
1. Назва структурного підрозділу, звідки надійшов документ (розміщується вгорі ліворуч).
2. Адресат (посада, установа, прізвище, ініціали, розміщується вгорі праворуч).
3. Назва документа.
4. Дата.
5. Номер.
6. Заголовок (Про…).
7. Текст.
8. Посада адресанта.
9. Підпис, ініціали, прізвище адресанта.
Особисті пояснювальні записки часто пишуться з такими реквізитами:
1. Адресат (посада, установа, прізвище, ініціали).
2. Адресант (посада, установа, прізвище, ініціали).
3. Назва документа.
4. Текст.
5. Дата.
6. Підпис, ініціали, прізвище адресанта.
Деканові факультету іноземної філології
РДГУ проф. Іванову І. І.
 
студента курсу факультету
іноземних мов гр. 11-АМ
Петрова П. П.
 
Пояснювальна записка
 
Я не відвідував заняття з 24.10 до 28.10.2008 р. у зв’язку з перебуванням у лікарні за місцем проживання батьків. Довідка додається.
 
29.10.2011 р.____________________ П. П. Петров
(підпис)
 
ВИСНОВКИ
 
Договір про матеріальну відповідальність - документ, за яким одна сторона (матеріально відповідальна особа) бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності і зобов'язується дотримуватися встановлених правил приймання, зберігання, відпускання і обліку, а інша сторона зобов'язується створити матеріально відповідальним особам сприятливі умови праці, що забезпечують схоронність зданих на зберігання матеріальних цінностей;
 Укладання договору про матеріальну відповідальність забезпечує відшкодування відповідальними особами вартості заподіяної шкоди. Договір має бути підписано при призначенні матеріально відповідальної особи на роботу.
Вказівка - це розпорядчий документ керівників органів державного управління інформаційно-методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій. Вказівки видають при оформленні відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавця нормативних матеріалів. 
Комерційний лист - специфічний вид ділового спілкування, прийнятого як у внутрішньодержавній, так і в міжнародній практиці. Цей лист може містити комерційну інформацію про зміни цін, видів і способів платежів, умови купівлі-продажу тощо.
Пояснювальна записка - це документ, в якому особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається з власної ініціативи або ж на вимогу керівника структурного підрозділу чи установи). Пояснювальні записки можуть бути службовими й особистими.
Усі ці документи підпорядковують загальним правилам складання і формлення ділдової документації, завжди містять дату складання, підписи укладачів, за необхідності печатку.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
1.Господарські договори (забезпечення зобов‘язань) //Податки та бухгалтерський облік. - 2006. - 27 листопада: Спецвипуск. - C. 8-58
2.Ділове мовлення: підручник / С.В. Шевчук. - 4-те вид., доповн. - К.: Арій, 2010. - 448 с.
3.Діловодство: Навч. посіб. / М.В. Комова; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л.: Тріада плюс, 2006. - 217 с.
4.Документаційне забезпечення управління: навч. посіб. / Т.П. Сморжанюк, Т.В. Шрам, Ф.Б. Рогальський. - К.: Вища шк., 2007. - 254 c.
5.Офіційні типові форми договорів / Уклад.: Стефанчук Р.О., Стефанчук М.О. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 640 с.
6.Сучасне ділове українське мовлення: Навч. посіб. / А.П. Загнітко, Л.С. Островська; Донец. ін-т турист. бізнесу. - Донецьк, 2001. - 290 с.
7.Сучасне діловодство: навч. посіб. / О.О. Карпенко, М.М. Матліна; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського «Харк. авіац. ін-т». - Х., 2009. - 74 с.
8.Українське ділове мовлення: навч. посіб. / І.Є. Колеснікова, Ю.Ф. Прадід. - Сімф.: Аріал, 2009. - 210 с.
Фото Капча