Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Документація з педагогічної практики (вузівської) на базі курсу "Загальна теорія культури"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
83
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Звіт про проходження практики
 
Я проходила педагогічну вузівську практику в Національному університеті «Острозька академія» протягом другого триместру, паралельно зі своїми парами. Я сама навчаюся в даній установі, тому в мене не виникло жодних проблем при спілкуванні з викладачами і студентами та оформленні необхідної документації. Умови для проходження педагогічної практики були досить сприятливими. Це пов’язано з тим, що викладачі мене достатньо знають та з розумінням поставились до мене як студентки-практикантки. Безпосереднім керівником практики, який надавав консультації щодо її проходження була Янковська Ж. О. Протягом усієї практики я мала змогу отримувати консультації від викладача, в якого я проходила практику, а саме Петрушкевич Марії Стефанівни.
На початковому етапі роботи я особисто зустрілась із студентами, в яких я мала читати лекції і практичні заняття. Я отримала можливість працювати зі студентами груп К-31, Д-31 та Д-32.
Я читала студентам лекції з курсу «Загальна теорія культури». Для мене не викликало ніяких труднощів при підготовці лекцій та практичних занять, оскільки матеріалом даних тем достатньо володію. Крім того, аудиторії академії достатньо облаштовані інноваційними технологіями, що сприяє процесу навчання.
Проведення першої лекції не принесло для мене ніякої складності, окрім легкого хвилювання. Усі лекції були обговорені з викладачем. Допомога викладача, що читає декілька курсів у нашій групі, допомогла мені справитися із завданням. За час проходження практики я також відвідувала лекції, які проводили мої одногрупники та лекції інших викладачів. Особисто я провела 4 лекції на теми: «Тіло», «Смерть», «Людина» та «Дитинство як феномен культури», 3 практичних заняття, по темі «Тіло» для трьох груп та виховний захід на тему «Татуювання – за чи проти?». Робота на парах проводилася жваво. Я заохочувала студентів до співпраці, вони активно брали участь. Також я показувала їм документальний фільм за темою практичного заняття.
За час проходження практики труднощів із налагодженням взаємовідносин із студентами не виникало. Я намагалася використовувати підхід, стиль мови відповідно до потреб студентів. Досить важливими та корисними стали для мене результати спостережень за методикою проведення пар та індивідуальним (як педагогічним так і психологічним) підходом викладача до студента та груп зокрема. Досвід, який почерпнула із проведених викладачем пар, став мені в нагоді при викладанні дисципліни.
Під час проведення практичних занять з курсу «Загальна теорія культури» я намагалась проводити пари у різних стилях – традиційному та нетрадиційному, з метою зацікавлення студентів, кращого розуміння та засвоєння ними нового матеріалу. Я ставила запитання для студентів, слідкувала за правильністю та логічною послідовністю їх думок. У разі невірних відповідей – корегувала їх. Також використовувала новітні технології для показу фільму.
Крім проведення лекційних та практичних занять, я також провела виховний захід на тему «Татуювання – за чи проти?», який цілком себе виправдав. Виховна година відбулась згідно складеного плану. Матеріал підібраний мною був цікавий для студентів і спричинив жваву дискусію у аудиторії. Ця тема була для них актуальною, оскільки вони перебувають у такому віці, коли вони хочуть все спробувати. Я намагалася пояснити їм, що те, що вони зроблять за власним необдуманим капризом, потім їм не принесе ніякого задоволення і користі. Виховна година була спрямована на їх загальний розвиток та виховання.
Особисто у мене залишились лише приємні спогади після проходження педагогічної практики у стінах свого університету. Завдяки їй я здобула досвід вузівського викладання, отримала задоволення від спілкування із викладацьким та студентським колективами, врахувала недоліки.
Практика сприяла набуттю нових навичок та вмінь в галузі викладання культурологічних дисциплін. Обмеженість в часі виконання завдань навчила правильно розподіляти свій час, а також вимагала попереднього детального планування ходу лекції. Педагогічна практика поглибила, закріпила знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобуті в університеті, та дала змогу застосувати їх на практиці. Практика допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Я навчилася: проводити пари; перевіряти різні види опитувань, оцінювати та аналізувати їх; виготовляти дидактичний матеріал для проведення лекцій та практичних занять; проводити виховні години.
Загалом практика дала змогу відчути реальну робочу атмосферу, застосувати вивчений теоретичний матеріал на практиці, проаналізувати допущені недоліки, навчитись опановувати себе в екстраординарних ситуаціях, визначити всі позитиви для подальшого їх розвитку та негативи – щодо їх запобігання в майбутньому.
Проходження практики дало мені можливість розвиватись і при цьому сприяти розвитку інших, бути активною, наполегливою та справедливою по відношенню до студентів. Набуті знання та викладацький досвід стануть мені в нагоді під час перебування в колективі у моїй майбутній професії.
 
Практика проводиться в Національному університеті «Острозька академія» на базі групи студентів 3 курсу спеціальностей «Культурологія» та «Документознавство та інформаційна діяльність»
Обрані для проходження практики дисципліни: Загальна теорія культури
Керівник практики: Янковська Жанна Олександрівна
Співкерівник практики: Петрушкевич Марія Стефанівна
Зав. кафедри: Зайцев Микола Олександрович
 
п/п День тижня Дата Зміст роботи Відмітка про виконання
1. Середа 25. 01. 12 Консультація з викладачем щодо вибору лекційних та практичних занять. Обрані теми для викладання: «Тіло», «Смерть», «Людина» та «Дитинство як феномен культури». 
2 Понеділок 30. 01. 12 Ознайомлення із колективом студентів, в яких я проходжу практику Студенти
Фото Капча