Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження асортименту та якості рисових круп

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

без сторонніх запахів, не затхлий, не

пліснявий
СмакВідповідає рисовій крупі, без сторонніх присмаків не кислий, не гіркийВідповідає рисовій крупі, без сторонніх присмаків не кислий, не гіркийВідповідає рисовій крупі, без сторонніх присмаків не кислий, не гіркийВідповідає рисовій крупі, без сторонніх присмаків не кислий, не гіркий1-5;
2-5;
3-5;
4-5;
Типовий для рисових крупів, без сторонніх присмаківне кислий, не гіркий
КонсистенціяТипова для крупів, сипуча, одноріднаТипова для крупів, сипуча, одноріднаТипова для крупів, сипуча, одноріднаТипова для крупів, сипуча, однорідна1-5;
2-5;
3-5;
4-5;
Типова для крупів, сипуча, однорідна
Доброякісне ядро, %, не менше99, 099, 799, 399, 71-4;
2-5;
3-5;
4-5;
98, 2 -99, 7
 
Рис дроблений, %, не більше105951-4;
2-5;
3-4;
4-5;
4, 0 – 25, 0
 
Пожовтілі ядра рису, %, не більше-0, 1--1-5;
2-4;
3-5;
4-5;
0, 5 – 8. 0
 
Засміченість----0, 2-0, 8
Сорт крупивищийвищийвищийвищий
 
Коефіцієнти вагомості:
Смак – 8
Запах – 5
Консистенція – 4
Колір – 3
Щоб отримати сумарну оцінку в балах ми перемножуємо коефіцієнт вагомості на оціночний бал:
ТОВ «Гранум Груп»
Смак – 8 х 5 = 40
Запах – 5 х 5 = 25
Консистенція – 4 х 5 = 20
Колір – 3 х 5 = 15
Остаточний сумарний бал – 40 + 25 + 20 + 15 = 100
ТОВ «Рідний продукт»
Смак – 8 х 5 = 40
Запах – 5 х 5 = 25
Консистенція – 4 х 5 = 20
Колір – 3 х 5 = 15
Остаточний сумарний бал – 40 + 25 + 20 + 15 = 100
ТОВ «Кліщинський консервний завод»
Смак – 8 х 5 = 40
Запах – 5 х 5 =25
Консистенція – 4 х 5 = 20
Колір – 3 х 5 = 15
Остаточний сумарний бал – 40 + 25 + 20 + 15 = 100
ТОВ «Art foods»
Смак – 8 х 5 = 40
Запах – 5 х 4 = 20
Консистенція – 4 х 5 =20
Колір – 3 х 5 = 15
Остаточний сумарний бал – 40 + 20 + 20 + 15 = 95
 
Результати заносимо до таблиці 5.3.2
 
Таблиця 5.3.2
 
Назва показникаСумарні бали якості рисових крупівПоказники по ГОСТу
Зразок 1Зразок 2Зразок 3Зразок 4
Якість
бали
ТОВ «Гранум Груп»ТОВ «Рідний продукт»ТОВ «Кліщинський консервний завод» ТОВ «Art foods»
Колір40404040Відміннабільше 90
Запах25252520Хороша80-89
Смак20202020Задовільна60-79
Консистенція15151515Непридатнаменше 60
Остаточний сумарний бал
100
100
100
95
якість: відміннавідміннавідміннавідмінна
 
Визначаємо коефіцієнт вологості досліджуваних зразків, який визначається за формулою:
W = [ (m1 -m2) : m3 ]: 100
m1 – маса бюкси з наважкою до висушування;
m2 – маса після висушування;
m3 – маса досліджуваних зразків (5 г).
ТОВ «Гранум Груп»
W = [ (27, 97-27, 43) : 5 ]: 100=10, 8%
ТОВ «Рідний продукт»
W = [ (26, 91-26, 36) : 5 ]: 100=11%
ТОВ «Кліщинський консервний завод»
W = [ (27, 35-26, 88) : 5 ]: 100=9, 4%
ТОВ «Art foods»
W = [ (26, 84-26, 30) : 5 ]: 100=10, 8%
Отже, всі чотири досліджувані зразки рисової крупи відповідають стандартам за органолептичними та фізико-хімічними показниками.
 
Висновки та пропозиції
 
Головним завданням сучасного сільськогосподарського виробництва, в тому числі й рисівництва, є отримання високого економічно виправданого врожаю зерна, чому значною мірою сприяє сорт культури.
Рисівництво як інтенсивна галузь потребує нових сортів із високою продуктивністю, адаптованих до біотичних та абіотичних факторів середовища, які б у різних агроекологічних умовах могли дати максимальну віддачу на вкладені гроші.
В даний час розробляється багато альтернативних варіантів виробництва хліба, що не поступається за якістю хлібу з борошна вищого сорту і багато в чому перевищує його по поживній цінності.
Наприклад, рис – є добрим джерелом білка. Рис також багатий вітаміном В, тіаміном, мінеральними речовинами, залізом, магнієм, цинком.
Рис, так як і пшениця, добре засвоюється організмом, хоча переробляти його важче. Рис широко використовується для дитячого і дієтичного харчування.
Таким чином, рис варто і доцільно переробляти у рисове борошно, і розширити цим асортимент виробництва.
З чотирьох досліджуваних нами зразків (ТОВ «Гранум Груп», ТОВ «Рідний продукт», ТОВ «Кліщинський консервний завод», ТОВ «Art foods»,) ми визначили, що всі мають відмінну якість та підтвердили те, що всі об’єкти дослідження вищого сорту.
 
Список використаних джерел
 
1. Товарознавство зерноборошняних товарів: підручник / Н. Г. Салухіна, А. А. Самойленко, В. В. Ващенко; Київськ. нац. торг. -екон. ун-т. – К. : 2002. -с. 86
2. Герасимова В. А. Товароведение продовольственных товаров. Учебное пособие для торговых вузов – 2-е изд. ; переработ. – М. : Экономика, 2001г. – 352с.
3. Задорожний І. М., Гаврилишин В. В. Товарознавство продовольчих товарів. Зерно борошняні товари: Підручник. – Львів: «Компакт ЛВ», 2004. – 304 с.
4. Плахотін В. Я., Тюрікова І. С., Хомич Г. П. «Теоретичні основи технологій харчових виробництв». Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 64с., 102-103с.
5. Сирохман І. В., Задорожний І. М., Пономарьов П. Х.. Товарознавство продовольчих товарів. Підручник. – Київ: Лібра, 2007. – 31-34с.
6. http: //www. google. com/url? q=http: //www. agro-business. com. ua/
7. http: //www. agroperspectiva. 2012com. ua/
8. http: //www. agroperspectiva. com/ru/info/gosty/
9. http: //www. ukrstat. gov. ua/
10. http: //vkurse. ua/ua/business/ukrainskiy-rynok-krup. html).
11. http: //tsn. ua/groshi/ris-v-ukrayini-stane-delikatesom. html
12. http: //www. fao. org/home/ru/
13. http: //www. agro-business. com. ua/
14. http: //agravery. com/
15. http: //allref. com. ua/skachaty/Tovaroznavcha_harakteristika_krup_i_tkanin
16. Ратушний А. С., Хлебников В. И., Баранов Б. А. и др. ; Под ред. д-ра техн.. наук, проф. А. С. Ратушного / Технология продукции общественного питания. В 2-х т. Т. 1. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при кулинарной обработке – М. : Мир, 2004. – 351 с. :
17. http: //smak. ua/ru/wiki/products/c-6/i-641/risovaya_krupa. html
18. http: //rice. in. ua/? lang=ua&§ion=ris
19. http: //pidruchniki. ws/12701012/tovaroznavstvo/risova_krupa
20. ГОСТ 26312. 1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб»
21. ДСТУ 1055: 2006 Крупи, що швидко розварюються. Технічні умови
22. http: //www. ukrreferat. com/index. php? referat=143&pg=32&lang=book)
ГОСТ 26791 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
24. Експертиза товарів / Т. М. Коломієць, Н. В. Притульска, О. Л. Романенко. К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2007. – 41. – 370 с
25. http: //bukvar. su/marketing/135039-Tovarovednaya-harakteristika-i-ekspertiza-kachestva-krupy. html
26. Експертиза товарів / Т. М. Коломієць, Н. В. Притульска, О. Л. Романенко. К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2007. – 41. – 370 с
 
Додаток А
 
Додаток Б
 
Додаток В
 
Додаток Д
 
Показники якості рисових крупів
ПоказникиВміст по сортах, % (не більше) 
ЕкстраВищий1-й2-й3-й
Доброякісне ядро, не менше99, 799, 799, 499, 199, 0
У тому числі:
дроблений4, 04, 09, 013, 025, 0
пожовтілийне доп. 0, 52, 06, 08, 0
глютинозний0, 51, 02, 02, 03, 0
лущений----3, 0
Домішки0, 20, 20, 30, 40, 4
 
Додаток Ж
 
 
Назва показникаХарактеристика та норми рисових крупів
Сорт ЕкстраВищий сортПерший сортДругий сортТретій сортДроблений
КолірбілийБілий з різними відтінками
ЗапахТиповий для рисових крупів, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий
СмакТиповий для рисових крупів, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий
Вологість, %, не більше15, 515, 515, 515, 515, 515, 5
Доброякісне ядро, %, не менше99, 799, 799, 499, 199, 098, 2
 рис дроблений, %, не більше4, 04, 09, 013, 025, 0-
 пожовтілі ядра риса, %, не більшеНе допускаються0, 52, 06, 08. 0-
Засміченість0, 20, 20, 30, 40, 40, 8
 
Додаток З
 
Оцінка якостіХарактеристика ознакиОціночний бал
ЗапахТиповий для даного виду крупів, яскраво виражений5
Типовий для даного виду крупів, але виражений слабко4
Не виражений (відсутній) 3
Нетиповий, злегка змінений (залежалий, солодовий та ін..), але виражений слабко2
Нетиповий, сторонній, виражений досить сильно1
КолірТиповий для даного виду крупів, однотонний5
Типовий для даного виду крупів, однотонний, що злегка потемнішав (або посвітлішав) 4
Типовий для даного виду крупів, але не однотонний (строкатий) 3
Змінений (що посвітлішай або потемнішав при зберіганні) 2
Нетиповий (значно змінений у зв’язку із погіршенням якості) 1
КонсистенціяТипова, однорідна, розсипчаста5
Типова, однорідна, мало розсипчаста (липкувата або жорсткувата) 4
Типова, з наявністю неоднорідних розварених крупинок3
Типова однорідна (липка або жорстка) 2
Нетипова, неоднорідна, подекуди водяниста, липка1
СмакТиповий для даного виду крупів, яскраво виражений5
Типовий, виражений слабше (може відчуватися жорсткуватість при розжовуванні) 4
Не виражений (відсутність характерного смаку) 3
Нетиповий, зі слабко вираженим стороннім присмаком (залежаним, солодовим, кислуватим, гіркуватим та ін..) 2
Нетиповий несвіжий (сторонній, виражений досить сильно) 1
Фото Капча