Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Динаміка макроекономічних показників в Україні за роки незалежності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Поняття і методика розрахунків основних макроекономічних показників
1.1 Валовий внутрішній продукт та інші показники обсягу національного виробництва
1.2 Показники рівня зайнятості
1.3 Показники рівня цін
Розділ 2. Динаміка макроекономічних показників в Україні за роки незалежності
2.1 Аналіз динаміки основних макроекономічних показників у 90-ті роки XX ст.
2.2 Аналіз макропоказників у 2000-2008 рр.
2.3 Макроекономічні показники у 2009 році та прогнози на 2010 рік
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що знання про функціонування і методи розрахунку основних макроекономічних показників дає можливість орієнтуватися в тих економічних процесах, які відбуваються на рівні національної економіки, розуміти сенс подій, що відбуваються, особливо дії уряду у сфері економічної політики, оцінювати можливі перспективи і ухвалювати рішення відповідно до цієї оцінки.
Головна мета економічного розвитку - це зростання рівня і якості життя всіх членів суспільства. Для цього потрібне зростання масштабів суспільного виробництва товарів і послуг на основі підвищення суспільної продуктивності праці. З погляду макроекономіки це означає необхідність підтримки позитивних темпів економічного зростання. Повинна рости зайнятість і ефективність використання всіх ресурсів суспільства, його робочої сили, капіталу і природних ресурсів.
Разом з тим в ринковій економіці ресурси суспільства не використовуються повною мірою. В умовах ринкової економіки існує безробіття, недовантаження виробничих потужностей. Доходи членів суспільства, їх рівень життя також можуть мінятися залежно від рівня ділової активності. На додаток до цього нестабільним і змінним є рівень цін. Як правило, вони ростуть, має місце інфляція. Коливається курс національної валюти, міняються масштаби експорту і імпорту, збільшуються або зменшуються надходження іноземної валюти. Може збільшуватися зовнішній і внутрішній борг країни під впливом скорочення експорту і дефіциту державного бюджету. Все це і є макроекономічні проблеми ринкової системи.
Узагальнювальною макроекономічною проблемою є проблема макроекономічної нестабільності, головним виразом якої є економічний цикл. Річ у тому, що в ринковій економіці періодично спостерігаються економічні кризи, виробництва, що характеризуються спадом і зростанням безробіття. Економічний спад змінявся підйомом економіки, зростанням виробництва і скороченням безробіття. Макроекономічна нестабільність пов'язана з великими втратами у виробництві ВВП, з недовикористанням ресурсів суспільства. Коливання ділової активності створюють атмосферу невпевненості і невизначеності в цілому, ведуть до зниження ефективності ринкової економіки.
Про стан економіки в цілому, про її макроекономічні проблеми і перспективи можна судити за різними показниками, більшість з яких публікуються органами державної статистики. Перелік макроекономічних показників може бути дуже великим.
Інтерес представляють, перш за все, показники розвитку української економіки, але в цілях порівняння цікаво знати і показники економічного розвитку інших країн, головним чином країн з розвиненою ринковою економікою.
Мета курсової роботи – вивчення основних макроекономічних показників.
У зв'язку з вказаною метою були поставлені і вирішені наступні проблеми:
• Досліджувати поняття і методику розрахунку основних макроекономічних показників.
• Вивчити динаміку макроекономічних показників України за роки незалежності.
Предмет дослідження – макроекономічні показники.
Теоретичною і методологічною основою дослідження є статті, підручники, навчальні посібники, періодична література, соціологічні і економічні дослідження, монографії, статистичні дані.
 
Розділ 1. Поняття і методика розрахунків основних макроекономічних показників
 
1.1 Валовий внутрішній продукт (ВВП), та інші показники обсягу національного виробництва
 
Валовий внутрішній продукт (ВВП) вимірює ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у даній країні протягом певного періоду часу, - як правило року.
Валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних ринкових цінах, називається номінальним ВВП. Номінальний ВВП одночасно віддзеркалює як кількість вироблених товарів і послуг, так і рівень їхніх цін. Інакше кажучи, на динаміку номінального ВВП впливають як зміни у фізичному обсязі виробленої продукції, так і зміни рівня цін. Часто буває так, що фізичний обсяг ВВП скорочується, а номінальний ВВП збільшується за рахунок зростання цін. Проте рівень життя людей насамперед залежить від кількості вироблених і спожитих товарів та послуг. Тому макроекономіка досліджує динаміку фізичного обсягу ВВП, тобто зміни в кількості виготовленої вітчизняною економікою продукції. З цією метою обчислюють реальний ВВП, - ВВП, обчислений у постійних цінах. Саме цей показник дає змогу судити про зміни у фізичному обсязі продукції, а отже й про стан справ в економіці країни. Аналіз динаміки реального ВВП показує, що періоди його зростання чергуються з періодами скорочення. Короткострокові коливання обсягу виробництва називають діловим, або економічним циклом. Діловий цикл охоплює дві головні фази – піднесення і спад, та два поворотні пункти циклу – вершину і дно. У фазі спаду реальний ВВП скорочується, зростають масштаби безробіття, знижуються доходи населення. Під час піднесення реальний ВВП збільшується, чисельність безробітних зменшується. Найвищу точку піднесення називають вершиною, а найнижчу точку спаду – дном. Тривалість ділового циклу різна – від двох до десяти і більше років.
Коливання реального ВВП простежується здебільшого лише в короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді більшість країн світу демонструють стале збільшення реального ВВП і підвищення рівня життя людей, що в макроекономіці називають економічним зростанням. Для визначення тенденції економічного зростання використовують показник природного ВВП. Для розуміння суті цього показника до уваги треба взяти взаємозв'язок
Фото Капча