Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологізація фізичного навчання в процесі розв’язку задач

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Відділ освіти 
Краснокутської районної державної адміністрації
Городнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Екологізація фізичного навчання в процесі розв'язку задач
 
с. Городнє
2011
 
Рекомендовано  методичною радою
відділу освіти Краснокутської РДА
Протокол №  16    від  04.01.2011р.
 
Автор: 
  Борисенко В.А. вчитель фізики Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
 
 Екологізація фізичного навчання в процесі розв'язку задач:  
матеріали до уроку .- Городнянська ЗОШ І-ІІ ст., 2011. – 41 с. 
 
      У цьому посібнику розкривається науково-теоретичне та практичне значення екологічного виховання учнів під час розв'язування задач екологічного змісту на уроках фізики та в позаурочний час.  
       Рекомендується для використання у пошуково-творчій роботі  учням,  учителям,  колегам з досвідом роботи.
 
* Городнянська ЗОШ І-ІІ ступенів
 
З М І С Т 
 
                                                                                                                     стр.
Вступ................................................................................................................   4   
 
Теоретична частина
І. Екологізація фізичного навчання під час вивчення теоретичного                  матеріалу............................................................ ............................................    6
 
1.  Задачі з екологічним змістом.................................................................      7
2.  Задачі, пов'язані з живою природою ...................................................     10
3.  Обговорення задач із метою формування екологічного 
      мислення учнів ......................................................................................     11
4. Екологічні проблеми ядерної енергетики в задачах.............................     14 
5. Ознайомлення учнів з повітроочисними установками........................     18
 
Практична частина
1. Розробка уроку з фізики „Розрахунок економії паливних ресурсів”...     20
2.  Розробка уроку з фізики „Енергозбереження у власному домі”   .......    27
3.  Усний журнал „Електричний струм і людина” .....................................    31
 
Висновок ........................................................................................................    37    
   
Використана література.................................................................................    41
 
В с т у п
 
Ні не жахливо! Бачити вгорі
Ви сонечко – яскраве, променисте?
Ні, забруднили чорні димарі
Заводів, фабрик світле небо чисте...
А ще автомобілі, літаки...
Вони не підлягають забороні!
Прогресу кроки надто вже швидкі,
Такі, що є вже діри у озоні..
А ось летять космічні кораблі...
Що ж подарує нам прийдешня ера?
Чи буде хтось ще жити на Землі, 
Коли на ній загине атмосфера?
  
  Я вчитель фізики Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Краснокутської районної ради  Харківської області.  Викладаю фізику у 7 – 9 класах. Вже декілька років поспіль працюю над проблемним питанням „Екологічне виховання учнів на уроках фізики та в позаурочний час”.  Маючи певний досвід роботи з даного питання, була  призером обласної ярмарки – виставки педагогічних ідей та знахідок у 2008, 2009, 2011 роках.
        Сучасна фізика – найважливіше джерело знань про навколишній світ, основа науково-технічного прогресу і разом з тим  - один з найважливіших компонентів людської культури.
     Значення фізики у шкільній освіті визначається насамперед тим, що вона була і є фундаментом природничої освіти. Предметом її дослідження є загальні закономірності природи в усій її багатогранності.
      Уявлення світової науки щодо феномена здоров'я людини ґрунтується на новому розумінні актуальності проблеми людства взагалі. Здоров'я населення України – показник добробуту держави, тому його збереження є завданням державного рівня. Особливої уваги потребують діти.
      Аналіз сучасного етапу екологічної освіти і виховання в Україні свідчить: якщо освіта і виховання залишатимуться на тому ж рівні. Який ми спостерігаємо зараз, то незабаром народ України потрапить у жорстоку екологічну кризу. Ми не маємо часу для очікування: людство стихійно не визнає свого споживацького ставлення до природи і своєї недосконалої свідомості.
     Зміни  природного середовища та його знищення з кожним роком набувають загрозливіших масштабів. Водночас людина все більше уникає контактів з природою, закриваючись у бетонних стінах, сидячи перед вікнами чи телевізором, віддаючи перевагу картинам жорстокості і насильства, закриває вуха плеєром,  спілкується з комп'ютером, і все більше віддаляється,  стає чужою для неї. Людина не розуміє довкілля, перестає його бачити, захоплюватися і дивуватися його красою; людська душа черствіє, бо для неї однаково легко вбити птаха чи звіра в лісі або за допомогою кнопки комп'ютера.  Обмежене спілкування з природою розширює можливості розвитку цілого „букета ” хвороб серцево – судинної, дихальної, опорно-рухової функції і врешті – решт  скорочує тривалість життя. Особливо небезпечно це для молодого покоління, яке програмуючи своє життя, обмежує спілкування з природою до мінімуму.
Виховання у школярів гуманістичних принципів і норм у ставленні до природи, сприйняття її як особливої цінності власного буття дуже важливо в умовах прогресуючого впливу людини на довкілля, яке досягло вже такого розмаху, що природні механізми часто не в змозі нейтралізувати небажані й шкідливі впливи виробничої діяльності людей. Тому досліджувані на уроках фізики закони, явища й об'єкти  природи, основні напрямки науково- технічного прогресу необхідно розглядати у взаємозв'язку з екологічними проблемами. Зокрема, це можна зробити під час розв'язку фізичних задач з екологічним змістом.
 
ТЕОРЕТИЧНА  ЧАСТИНА
 
Екологізація фізичного навчання під час вивчення теоретичного матеріалу
          Екологічне виховання учнів на уроках фізики – один із ефективних методів спілкування з природою. Але тут можна сказати дещо більше: спілкування переростає в допитливість, зацікавленість потребу досліджень та відкриттів. Так формуються справжні екологи, які розмовляють з природою на „ти”.
          Основною метою екологічного виховання учнів на уроках фізики та в позаурочний час є : виховання екологічної грамотності поводження людини в природі  й отримання знань про природу та людину як невід'ємну частину довкілля.
        Основними завданнями  екологічного виховання учнів на уроках фізики є:
•ознайомлення учнів з об'єктами живої і неживої природи;
•розробка та проведення теоретичних і практичних занять, природоохоронної роботи;
•пропаганда природоохоронних заходів, інформація про рослини і тварин краю, що зникають, пам'ятки культури.
Вивчення питань екології в 7 9 класах на уроках фізики може будуватися на основі опорних понять  сформованих в учнів ще в 4 -6 класах, де вони на уроках природознавства та географії одержують деякі уявлення про елементи взаємодії між суспільством і природою, формують інтерес до природи і техніки, а дехто з них, особливо учні сільських шкіл, накопичують і досвід польових робіт, що теж важливо для розвитку екологічних знань.
Екологічні поняття, що розкриваються в процесі викладання фізики,  я групую в чотири групи : середовище, суспільство, техніка, охорона природи, приділяючи головну увагу встановленню зв'язків: „природа – людина – техніка – охорона природи”.
  Як приклад розглядаю окремі моменти під час проведення уроків з фізики, виділяючи в навчальному плані тільки питання екології.
 
ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЧНИМ ЗМІСТОМ
 
•Задача 1
Що для землеробства екологічно „вигідно” – малосніжна чи
багатосніжна зима?
    Відповідь: Багатосніжна, тому що сніг укриває озимі посіви від
    вимерзання й навесні добре зволожує грунт.
 
•Задача 2
          Налипання мокрого снігу до дротів лінії електропередач може призвести до їхнього обриву, що створює небезпеку для життя. Чи можна швидко позбутися налиплого снігу?
Відповідь: Можна,  припустивши короткочасно по дротах сильний
     струм,  який розплавить сніг.
 
•Задача 3
Для видалення льоду з електричних проводів залізничної магістралі по дротах пустили струм. Сила струму в дротах 450 А. Скільки льоду за температури t =0 С плавилося щохвилини? Напруга в лінії U = 600B. ККД наведеного способу очищення дротів дорівнює  η = 50 %.
Відповідь: m = 24 кг.
 
•Задача 4
Як пояснити достатньо грізне природне явище – сповзання сніжних лавин з гір?
          Відповідь: Через те. Що інтенсивність плавлення речовини зі    
          збільшенням тиску підвищується, то в першу чергу навесні 
          починає плавитися підошва лавини, і остання спрямовується по 
          схилу гори вниз із великою швидкістю.
 
•Задача 5
В Україні є два моря, які є сполученими посудинами – Азовське і Чорне, причому одне майже прісне, а інше солоне. Чи не може вода перетікати з одного моря в інше через Керченську протоку й згубно позначатися на житті морського світу?
Відповідь: Азовське море поповнюють прісною водою ріки Дон і Кубань, але  перетікання такої води в разі підйому її рівня не є небезпечним для живого світу Чорного моря. У посушливі роки це поповнення слабшає, і рівень води в Азовському морі знижується – солона вода із Чорного моря частково перетікає в Азовське море й губить в ньому прісноводну рибу.
 
•Задача 6
Питної води на Землі в багатьох країнах не вистачає. Її доводиться одержувати з морської води або випаровуванням. Який спосіб вигідніше?
Відповідь: Узимку  - виморожувння,  улітку – випаровування.
 
•Задача 7 
                    На одному із заводів для охолодження сталі було потрібно 340 м3    
          води. Спробували охолоджувати окропом – витрата води зменшилась в 
          22 рази. Чому?
          Відповідь: Окріп, перетворюючись на пару, інтенсивніше відбирає 
          теплоту від сталі.
 
•Задача 8
Скільки кубометрів газу виділяється в місті, забруднюючи довкілля, якщо автомобіль-таксі витратив за день 20 кг бензину? Густина газу за  t= 0 С  дорівнює  ρ=0,02 кг/м3.
          Відповідь: V = m/ρ = 20 кг /0,002 кг/м3 = 10 000 м3.
 
•Задача 9
Д.І.Менделєєв говорив, що спалювати нафту і бензин – все одно, 
      що спалювати асигнації.  Зараз на вулицях міст з'явилися автомобілі на
      водні. Які переваги цього палива?
Відповідь: Водень дешевше, добувається з води, якої на планеті Земля багато, під час згоряння не дає отруйних відходів, може застосовуватись в промисловості, тому що його можна зберігати у великій кількості в спеціальних бочках і перекачувати по трубопроводах на значну відстань.
 
•Задача 10
     Чому сонячні і вітрові електростанції не широко використовуються 
в енергетиці? Чи властиві екологічно небажані фактори гідро-електростанціям?
     Відповідь: Вітрові й сонячні електростанції малопотужні й працюють 
    нестабільно. Робота вітрової станції залежить від сили вітру, а сонячна ,
    непрацездатна уночі та за хмарної погоди. Негативні фактори під час  
    спорудження ГЕС такі: під водоймище виділяється більша площа орної 
    землі; ускладнюється нерест риби – гребля перешкоджає її вільному 
    пересуванню рікою; штучне  море змінює місцевий клімат, причому не 
    завжди на краще.
 
•Задача 11
               У припливних електростанціях (ПЕС) гребля перекриває вхід у затоку   
     й  турбіна приводиться в рух водою, що надходить на її лопасті під час 
    припливу. Як використовувати  для ПЕС енергію відпливу?
    Відповідь:  Потрібно ставити дві турбіни із протилежними напрямами 
    обертання валів і одну таку, що може обертатися в обидва боки.
 
               Розв'язання таких задач викликає корисні дискусії й дає можливість увести учнів до кола проблем, що збагачують їхню уяву про природу.
 
ЗАДАЧІ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЖИВОЮ ПРИРОДОЮ
 
Особливий інтерес викликають задачі, що допомагають побачити красу тваринного світу, багатство й цілісність природи.
 
•Задача 1
             Яка тварина розвиває найбільшу швидкість? 
Відповідь:  Най швидкохідніший із живих істот – кальмар. Рятуючись від хижаків, вилітає з води зі швидкістю 750 км/год.
 
•Задача 2
             Де ви бачили носорога? Про які особливості цієї тварини ви знаєте? Розгніваний носоріг масою 2 т  переслідує зі швидкістю 50,4 км/год мотоцикліста, що рухається зі швидкістю 25 м/с протягом 5 секунд. Чи наздожене він мотоцикліста? Чому дорівнює імпульс носорога в момент переслідування?
Відповідь: Не наздожене. Р = 28 *103 кг*м/с.
 
•Задача 3
            Чорний стриж летить із місця гніздування в район  полювання й назад зі швидкістю 160 км/год. скільки часу витратить він на свій політ, якщо уздовж траєкторії польоту дме вітер зі швидкістю 40 км/год. Відстань між пунктами переміщення стрижа дорівнює 600 км.
Відповідь: t=8 год.
 
•Задача 4
        Де живуть слони? Що ви знаєте про них? Яку енергію має
     африканський слон, що біжить зі швидкістю  40 км/год,  маса якого 4,5 т.
     Відповідь: Е = 2,8 *105 Дж.
 
 
•Задача 5
        Як кит занурюється і спливає на поверхню? Направляючи своє тіло
      в глибину океану могутнім рухом хвоста, потужність якого 360 кВт, кит за  
      швидкості 36 км/год досягає глибини 1000 м. Яка виконується  при цьому 
      робота?
      Відповідь: А=3600000 Дж = 3,6 МДж.
 
•Задача 6
        Що ви знаєте про китів? Кашалот, що має масу 60 т, може 
      зануритися на глибину 1000 м. обчисліть вироблений на цій глибині тиск на 
     нього, враховуючи, що густина морської води  ρ = 1030 кг/м3.
     Відповідь: р = 10300000Па = 10,3 МПа.
 
Під час розв'язку таких задач учні згадують свої спостереження, 
    прочитане про цих тварин. Це сприяє їхньому екологічному мисленню.
 
ОБГОВОРЕННЯ ЗАДАЧ ІЗ МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
 
Доцільно не тільки збагачувати екологічним змістом умови фізичних задач, але й залучати учнів до обговорення таких задач із огляду на екологічні проблеми, наприклад, такі, як раціональне використання природних ресурсів, екологізація сільського господарства, транспорту і т.д. наведу декілька прикладів обговорення задач з фізики.
   
•    Задача 1
                      Скільки кубічних метрів світильного  газу потрібно спалити, щоб 
    підвищити температуру 150 літрів води від 10 до 95 С ? Теплота згоряння 
    світильного газу  g = 178,1 /10 3 Дж/м3, ККД нагрівача 25 %.
   Відповідь: Склавши рівняння теплового балансу
ηVгg = ρвVвc(t2 - t1) ,
    виразимо шуканий об'єм  світильного газу за формулою:
Vг = ρвVвc(t2 - t1) / η g 
  І проаналізуємо її:  якби ККД  η або теплота згоряння газу g  були б в 2 рази  більшими, то для нагрівання води газу потрібно у 2 рази менше. Але зі зменшенням витрат палива на досягнення того ж корисного ефекту зменшується й шкода для природи, пов'язана з викидом у довкілля продуктів згоряння й з видобутком палива. Отже, для захисту природи важливо збільшити ККД теплових установок і користуватися паливом, що ефективно згоряє, дає якнайменше шкідливих продуктів згоряння, саме це є основою раціонального використання природних енергетичних ресурсів.
 
•Задача 2
        Як на основі молекулярно-кінетичної теорії пояснити механізм усмоктування живильних речовин із ґрунту волосками коренів рослин?
 
•Задача 3
        Як змінюється висота підйому води в капілярах грунту з підвищенням температури?
 
•Задача 4
               Як під час посухи й суховіїв зберегти вологу на полях, щоб 
          урятувати посіви від загибелі?
    Відповідь: Під час обговорення цих задач у темі „Вивчення поверхневого натягу рідин і капілярних явищ” важливо відзначити, що родючість ґрунтів являє собою результат тривалої еволюції; властивості ґрунтів залежать головним чином від діяльності організмів, що їх населяють.
Нераціональне використання мінеральних добрив і отрутохімікатів, забруднення земель відходами, неправильна агротехніка, призводять до придушення біологічної активності ґрунту та його деградації, особливо в районах суцільної оранки.   Тому всі форми інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, пов'язані з порушенням природної родючості грунту та його капілярних систем, повинні ретельно досліджуватися на факт можливих екологічних наслідків й застосовуватися обережно, як правило, разом з нейтралізуючими негативні фактори заходами.
 
•Задача 5
        Довжина  злітної  смуги на аеродромі 675 м. Яке прискорення літака, якщо він, рухаючись по ній рівноприскорено,  злетів за 15 с після старту? Яка швидкість літака після зльоту?
   Відповідь: Користуючись під час розв'язку задачі формулами α = 2s /t2  i  
ν = α*t,    учні одержують:   α = 6 м/с2   ν = 90 м/с.
        Звертаю увагу на те, що рух масивного літака з таким прискоренням вимагає, щоб його двигуни розвивали під час зльоту більшу потужність, а це означає значні витрати пального. Таким чином, авіація, маючи багато переваг у порівнянні з іншими транспортними засобами, не позбавлена, проте, головного недоліку: вона в значних кількостях забруднює атмосферу. Так, у результаті спалювання в двигунах літака бензину в повітря потрапляє більше 200 хімічних сполук, частина з яких шкідлива. Серед них, сірчаний ангідрид, який з'єднуючись із атмосферною вологою, утворює сірчасту й сірчану кислоти, що випадають потім на землю разом з опадами („кислотні дощі”). Це становить велику небезпеку для природи нашої планети. І хоча головне джерело сірчастого ангідриду – промислові викиди, щоб обмежити його потрапляння в атмосферу, треба думати й про вдосконалення анімаційних двигунів; створення нових конструкцій, які б не менш забруднювали атмосферу. Відзначаю  й той факт, що літаки видають інтенсивний шум, особливо під час зльоту й посадки, що теж є негативним екологічним фактором.
 
Я навела декілька прикладів обговорення задач із метою формування екологічного мислення учнів, але більшість задач можна збагатити екологічним змістом.
 
ЕКОЛОГІЧНІ  ПРОБЛЕМИ ЯДЕРНОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ  В  ЗАДАЧАХ
 
Людство вступило в таку епоху існування, коли потенційна потужність створюваних ним засобів стає небезпечною для самого людства. Як відомо, основні джерела енергії сьогодні – викопні види палива (вугілля, нафта, газ), а найбільший недолік енергетичних установок на викопному паливі – великий обсяг відходів (як твердих – шлаки, зола, так і газових). Гази, що виділяються, обумовлюють посилення парникового ефекту (вуглекислий газ)  випадання кислотних дощів (сітчасті гази). Оскільки в електроенергетичних ресурсах багатьох країн (у тому числі  України) основну роль відіграють ТЕС, екологічні неприємності, пов'язані з витратами викопного палива, поступово наростають, а ще – загрожують зникненням його запасів. 
Найбільш реальний вихід з положення – пошук альтернативних органічному паливу джерел енергії, причому вимоги до нових джерел – це їхня екологічна чистота, значна загальна потужність і відносно низька ціна. У  наш час найбільш повно відповідає цим вимогам (і буде відповідати  найближчими десятиліттями) ядерна енергетика. Так що прагнемо ми цього чи ні, але зараз тільки використання ядерного палива може забезпечити людство необхідною енергією й зберегти чистою біосферу. 
Звичайно, науково технічний прогрес позбавляє людство права на помилки. Після Чорнобильської катастрофи перспективи розвитку атомної енергетики, її екологічні наслідки були переглянуті й глибоко осмислені: результатом гострих наукових суперечок і дискусій стало не заперечення ядерної енергетики, а переконання в необхідності й можливості зробити її практично безпечною. Основний шлях у цьому напрямі – створення реактивів з „внутрішньою”, обумовленою фізичними принципами дії, безпекою.
Щоб основні проблеми ядерної енергетики стали зрозумілі учням, важливо розглядати питання ядерної  фізики з екологічних позицій, наприклад, склавши задачі екологічного змісту.
Ці задачі можна розділити на декілька груп:
1.Зіставлення енергетичних характеристик найпоширеніших джерел енергії й енергетичних установок.
2.Задачі екологічного змісту, пов'язані з радіоактивністю матеріалів, що використовуються в ядерній енергетиці, і з розглядом небажаних, але обов'язкових її супутників – радіоактивних відходів.
 
                     Для складання задач з першої групи необхідно скористатися 
              таблицею:
 
Паливо
Питома теплота згоряння
Дж/кг
Маса палива еквівалентна 1 кг Урану-235,   кг
Уран-2358,19*1013-
Плутоній-2398,2*10131
Умовне паливо29,3*1062,8*106
Нафта4,3*1071,9*106
Кам'яне вугілля2,9*1072,8*106
Природній газ4,5*1071,8*106
Мазут4*1072,1*106
Тротил4,1*10620*106
Торф1,51*1075,46*106
 
•Задача 1
        Для чистого (без сповільнювача) Урану-235, що має форму кулі, критична маса приблизно дорівнює 50 кг. Застосовуючи сповільнювачі нейтронів та оболонку з берилію, що відбиває нейтрон, удалося знизити критичну масу до 250 г. Скільки кілотонн тротилу довелося б підірвати для одержання тієї енергії, яка виділяється у випадку першої й другої критичної маси Урану-235 ?
 
•Задача 2
        6 серпня 1945 року на японське місто Хіросіму американці скинули бомбу „Малятко”, масою 4 тонни, начинену 7 кг Урану-235,   9 серпня 1945 року було атаковане місто Нагасакі, на яке була скинута бомба „Товстун” масою 4,5 тонни, що містила 1,3 кг Плутонію-239. оцініть потужність цих бомб у кілотоннах тротилового еквіваленту (тр.екв.).
 
•Задача 3
        17 грудня 1988 року на полігоні поблизу Семипалатинська відбувся підземний атомний вибух потужністю від 20 до 150 кг тр. екв. Якої маси ядерним зарядом був начинений вибуховий пристрій?
 
•Задача 4
        На сьогодні в цілому налічується близько 50 тисяч одиниць ядерної зброї, причому потужність кожної з них не менш, а найчастіше більше, ніж у бомби, скинутої над Хіросімою. Вважаючи, що вони містять по 2 кг ядерного заряду, визначте, яка  кількість ядерної вибухової речовини накопичена людством і скільки в ньому енергії. Яка кількість тр.екв. „заготовлена” у такий спосіб для кожного жителя нашої планети?
 
•Задача 5
        Оцініть середньодобову (щорічну) потребу в паливі електростанції потужністю 1000 мВт, якщо її ККД 30%. Станція працює на:
1)вугіллі (відповідь: середньодобова потреба складає 6,9*103 т або 130 вагонів вугілля);
2)нафті (відповідь: середньодобова потреба складає 6,1*103 т );
3)урані (відповідь: середньодобова потреба складає 3 кг Урану-235 або 430 кг природного урану).
 
          Для складання задач другої групи необхідно використовувати наступні відомості:
•середня доза опромінення, що накопичується людиною за рік, становить 400 мбер, з них 100 мбер „забезпечує” довкілля;
•30 бер дає опромінення під час рентгеноскопії шлунка в сучасній поліклініці;
•3 бер – доза, отримана пацієнтом під час рентгенографії зубів, а 370 мбер – під час флюорографії;
•під час щоденного тригодинного перегляду телепередач людина одержує 0,5 мбер.
             Також необхідно скористатися даними, наведеними в наступній таблиці:
Доза
вимірювання Рентген (Р)Дія радіації на організм людини
0-20 Явних ушкоджень немає
20-50Легка зміна складу крові
50-100Зміна складу крові, погане самопочуття
100 Р – критична доза, після перевищення якої з'являються
 ознаки променевої хвороби
 
100-200Легкий ступінь хвороби (слабкість, головний біль, нудота, почервоніння шкіри, схильність до інфекції); смертельні випадки не спостерігаються; видужання відбувається  за 1-2 місяця, повне відновлення крові за 3-4 місяця
200-400Середній ступінь хвороби (положення попередніх ефектів, розлад шлунка, безсоння, температура до 38 С, кровотечі). Необхідно переливання крові, тому що уражені кровотворні клітини; у результаті ускладнень можливі летальні випадки; видужання відбувається за 4-5 місяців.
400Напівлегальна доза (смертність у 50% випадків за 30 днів після опромінення).
400-600Важкий ступінь хвороби (поганий стан, температура до 40 С, відмова від їжі, інфекційні ускладнення); можливе оздоровлення за 5-10 місяців; у важких випадках – смерть за 10-36 днів.
600Летальна доза, смертність близько 100%
600-1000Украй важкий ступінь хвороби (свідомість затемнена, лихоманка, блювота, болі, ураження водно-сольового обміну, кровотворних тканин) зі смертельним результатом за два тижні. Необхідна пересадка  кісткового мозку, що дає невеликий шанс а виживання.
5000 і 
більшеУражається вже й центральна нервова система; смерть наступає за два дні.
 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ  УЧНІВ З  ПОВІТРООЧИСНИМИ  УСТАНОВКАМИ
 
З метою формування екологічного мислення, необхідно учнів ознайомити з повітроочисним обладнанням, яке за принципом дії підрозділяється на відцентрове, гравітаційне, інерційне, електричне, звукове, роторне, фільтруюче. Фізичну  сутність їхньої  роботи можна органічно розкрити як приклад використання в техніці законів фізики.
Так, у 8 класі можна ознайомити учнів із принципом дії відцентрових пилоочисників. З  них найпоширеніші очисники типу „Циклон”. Забруднене повітря, що потрапляє всередину, приводиться в обертовий рух. Наявний  у повітрі пил за певної швидкості обертання, коли діюча на нього доцентрова сила виявляється менше тієї, яка потрібна за цієї швидкості, відкидається по інерції до стінок посудини й через спеціальне сопло потрапляє до камери-пилозбірника , а очищене повітря виводиться через інше сопло. Надійність, проста конструкція, відсутність рухливих елементів, які можуть ламатися – такі переваги відцентрових пилоочисників.
Так, у 8 класі під час вивчення сили ваги учнів корисно ознайомити із принципом дії гравітаційних пило осаджуючих камер, конструкція яких може бути зовні різною, але суть роботи зводиться випадання часток пилу з потоку повітря під дією сили ваги. Тривалість цього процесу й розміри камери для його здійснення визначаються за формулою:  l / vB = h / vГ ,  де l – довжина камери, h – висота камери, 
vB – швидкість потоку забрудненого пилом повітря під час входу до камери ; vГ – швидкість вільного падіння часток пилу. Перевагами таких пилоочисників також є надійність, проста конструкція та відсутність рухливих елементів, які можуть ламатися.
 
У 9 класі під час вивчення теми „Електричний струм у різних середовищах” корисно показати учням очищення повітря від пилу електричним способом – за допомогою електрофільтрів, дія яких заснована на коронному розряді. Будова електрофільтра проста: уздовж труби (по її осі),   якою пропускається потік забрудненого повітря, натягується дріт. Вісь і стінки труби служать електродами, між якими створюється сильне електричне поле. За великої напруженості цього поля утворюються позитивні й негативні Йони, які разом із частками пилу, що пристали до них, рухаються до відповідних електродів. Пил, що осів на  них, механічно знімається й транспортується у бункер, звідки його регулярно видаляють. Електрофільтри характеризуються високою ефективністю.
 
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
 
Розробка уроку з фізики
Тема:  РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЇ ПАЛИВНИХ РЕСУРСІВ
8 клас
 
Мы давно освоили планету,
Широко шагает новый век.
На земле уж белых пятен нету,
Чорные сотрешь ли, человек?
 
 
Мета:
          Навчальна. Познайомити учнів з шляхами і методами збереження та економії природних ресурсів, 
практично розглянувши негативні сторони  такого  фізичного явища, як горіння палива, що несе за собою забруднення навколишнього середовища. 
          Розвиваюча. Дати можливість учням на основі екологічних проблем сприймати навчальний матеріал на вищому рівні пізнавальної активності. Розвивати вміння самостійно в логічній послідовності робити висновки Застосовувати на практиці раніше здобуті знання з географії, хімії, математики, фізики.
           Виховна. Формувати  ідею  про  можливість збереження природних ресурсів. Сприяти виробленню вміння правильно поводити себе у побуті. 
Виховувати любов до рідного краю. 
 
Тип уроку:    Урок засвоєння нових знань.
 
Обладнання:  Плакати  „Показники домашнього тепла”, „Економно і раціонально використовуйте газ!”,  на кожну парту таблиця  „Питома теплота згоряння палива”,  умовний  „смайлик” ,  калькулятор.
План проведення уроку
 
І. Мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.
   1. Організація уроку
   2. Активізація навчальної діяльності учнів.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІІ. Засвоєння учнями нового матеріалу.
1.Бесіда з використанням раніше здобутих знань.
2.Підсумок вчителя про наслідки забруднення атмосфери Землі та методи їх усунення.
ІV.Практичне засвоєння нового матеріалу учнями.  Розв'язання задач економічного змісту на основі фактичного матеріалу.
V.Робота з унаочненням.
1.Усвідомлення необхідності економити газ.
2.Самостійне формування учнями правил збереження природного газу.
    VІ. Підсумок уроку. Слово вчителя. 
           Оцінки за урок.
     VІІ. Домашнє завдання.
 
Хід  уроку
І. Мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.
1. Організаційний момент.
2. Активізація навчальної діяльності учнів
 На попередніх уроках ми з вами ознайомились з процесом горіння палива.
Запитання: 
-Що таке горіння?  (Це тип хімічної реакції окислення, яка супроводжується інтенсивним виділенням теплової енергії).
-З якою ціллю?  Для яких потреб? (для приготування їжі, на виробництві, обігрівання  житла)
 
ІІ. Повідомлення  теми  і  мети  уроку.
  Сьогодні  метою нашого уроку є:   докладніше з”ясувати механізм горіння палива, дати економічну та екологічну оцінку широкого  використання  людством природних палив .
  Отже, давайте запишемо тему уроку: „Розрахунок економії паливних ресурсів.”  
(Записую тему на дошці, учні в зошити).
ІІІ. Засвоєння учнями нового навчального матеріалу.
1.Бесіда вчителя з використанням раніше здобутих знань.  
Тепловий ефект  процесу горіння пояснюється  виділенням енергії під час утворення нової молекули. В результаті взаємодії природного газу,  що на  90 % складається з метану ,  з молекулами кисню, утворюються  молекули оксиду карбону і води, а також виділяється певна кількість енергії.
С Н4 +  2 О 2 =  СО2  + 2 Н2 О  +  Q  ;
             Наприклад,   для повного згоряння  1м3 природного газу, необхідно 
2 м3  кисню, або 10 м 3 повітря.  Крім оксидів карбону, до складу продуктів згоряння входять сполуки сульфуру, нітрогену та інших хімічних елементів.
-Діти давайте пригадаємо з уроків географії, що таке атмосфера?
        (Це повітряна оболонка землі).
Потрапляючи в атмосферу, хімічні  елементи змінюють її склад і негативно впливають на природні процеси. Різні види забруднення атмосфери, зумовлені саме енергетичними процесами  до яких входять добування, переробка і використання палива .
Запитання до класу:
-Які  екологічні проблеми виникають в наш  час в зв'язку з даними явищами? Можливо ви про них чули, чи зустрічалися у повсякденному житті?
(Діти самостійно роблять висновки)
а) кислотні дощі; (причиною підвищення кислотності атмосферних опадів  є  спалювання вугілля. Кислота в дощах виникає внаслідок розчинення оксидів Сульфуру і Нітрогену, які потрапляють в атмосферу через труби автомобілів).
                 б)потепління на Землі; (пояснюється поглинанням енергії Сонця, що відбувається за рахунок підсилення запиленості атмосфери оксидом карбону.)
 - працюємо  з навчальним матеріалом   у  підручнику: таблиця № 4 
„Питома теплота згоряння палива ”  стор. 37
Запитання до класу:
-Які з відомих органічних палив найбільш широко  використовуються?
(кам'яне вугілля, природний газ, нафтопродукти).
Але енергетичний ефект від їх спалювання буде різний.
-Що називається питомою теплотою згоряння палива?
(це фізична величина, яка показує  кількість теплоти, що утворюється під час повного згоряння 1 кг речовини).
-Чому дорівнює питома теплота згоряння вугілля?
         (30*106  Дж/кг)
-Що це означає?
(При повному згорянні 1 кг кам”яного вугілля утворюється    30*106  Дж енергії).
-Яка питома теплота згоряння природного газу?
( 44*10 6 Дж/кг).
-Користуючись наведеними прикладами,  визначіть  який вид палива має найбільшу теплотворну здатність?
            (природний газ).
   Перелічені види палива також не рівнозначні в екологічному відношенні. Найбільша кількість забруднюючих речовин виділяється під час згоряння вугілля, нафтопродуктів. Якщо рівень забруднення атмосферного повітря при використанні вугілля приймемо за 100%, то спалювання мазутів дає приблизно 60%, а використання природного газу знижує цю величину до 20%. Занесемо ці дані в таблицю № 1.
(діти записують дані за вчителем з дошки)
 
Таблиця № 1
Вид паливаРівень забруднення атмосфери
Вугілля
Мазут
Природний газ100%
60%
20%
  Вчитель дає можливість дітям самостійно зробити висновок за допомогою питання.
-Який вид палива доцільно використовувати в тепловій енергетиці і опалювальних системах?
           (природний газ).
2.Підсумок вчителя про наслідки забруднення атмосфери Землі та методи їх усунення.
 
 У наш час у Краснокутському районі природний газ отримують понад 20 сіл, приблизно 11 тисяч абонентів газоспоживання. В Україні природний газ є основним видом палива, і недаремно за оцінками спеціалістів зарубіжних країн, повітряний басейн нашої країни є одним з найчистіших. Необхідний контроль за станом повітря і очищення його від шкідливих  речовин. Зменшення викидів шкідливих домішок в атмосферу можна досягти шляхом раціонального спалювання палива. Якщо в топку котла подавати мінімальну кількість кисню, необхідного для горіння, і одночасно повертати частину диму, то кількість оксиду нітрогену, який викидається в атмосферу, значно зменшується.  Ця  ідея реалізована в новій конструкції  газомазутних котлів, Постачання нового обладнання на ТЕС  зменшує викиди в атмосферу  оксидів нітрогену і частинок сажі.
 
IV.Практичне засвоєння учнями нового матеріалу (блочне). Розв'язання  задач економічного змісту на основі фактичного матеріалу.
(Перед розв'язанням задач, вчитель повідомляє, що за успішністю виконання завдань буде слідкувати умовний „смайлик”).
 
Якщо завдання розв'язані правильно,
 „смайлик” має задоволений вигляд:
                               
Якщо завдання розв'язані не правильно, 
„смайлик ” має  не задоволений вигляд:
-Діти! А чи відомо вам, що таке „смайлик”?
(смайлик – це група знаків , які використовуються в Інтернеті для передавання певної інформації).
 
(Задачу розбиваю на логічні частини і допомагаю дітям практично засвоювати матеріал). 
Завдання для класу.    Розв'яжемо задачу, яка допоможе знайти інші способи збереження палива в побуті.
 
Задача (блок  №1)
    Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання однієї склянки води (200 г) до кипіння повного чайника (3 л) ?
 
(Блок № 2)
Скільки газу потрібно затратити для цього в першому і другому випадку?
 
               (На дошці учень записує):
 
Дано:
m=200г=0.2кг
V=3л =0.003 м3
Q1- ?   Q2 -? 
m1-  ?      m2-  ?
t1  = 20 С
t 2= 100 С
ρ= 1000 кг/м3
c= 4200 Дж/кг*К
q=44*10  Дж/кг
Розв'язання:
Q1=cm( t2 – t1 )
Q1=4200Дж/кг*К *0.2кг*(100 С – 20 С)=67200 Дж
m1= ρ * V
m1=1000кг/м * 0.003м = 3кг
Q2= 4200 Дж/кг*К *3кг *(100С – 20 С)=1008000Дж
Q2=q*m       m=Q/q
m2=67200Дж / 44*10 Дж/кг = 0.0015 кг
m3=1008000Дж / 44*10 Дж/кг = 0.0229 кг
 
Відповідь: Q1=67200Дж;  Q2 =1008000Дж;  m2=0.0015кг;  m3=0.0229кг.
 
Висновок вчителя.
     Аналізуючи знайдені відповіді, звертаю вашу увагу на те, що не  завжди кожен із нас економно витрачає паливо. Якщо збираючись до школи, ми нагріваємо повний чайник, а використовуємо лише його  частину, то деяка кількість палива витрачається марно.
     Давайте практично доведемо це твердження.
 
(Блок № 3)
Підрахуємо марні витрати природного газу за знайденими результатами.
(На дошці учень записує):
m = m3 – m2
m = 0.0229кг – 0.0015кг = 0.0214кг.
Логічна вправа. Якщо маємо такі витрати , то яка б могла бути економія?
  (готуючи мінімальну кількість окропу, ми тим самим 
економимо 0.0214 кг природного газу).
 
(Блок №4)
Знаючи густину природного газу (800 кг/м3)  і вартість споживання природного газу (1м3 = 0.40 грн за лічильником) , визначити економію палива в грошових одиницях (гривнях) для однієї людини та для населення України.
 
  На дошці учень записує:
Дано:
ρ= 0.8 кг/м3
вартість 1м 3= 0.40грн.
економія 1 - ?
економія 2- ?
насел.Укр. – 47700000
 
Розв'язок:
                 m=V*ρ   V= m/ρ
V=0.0214кг / 0.8кг/м3= 0.-268 м3
Економія  1 = об'єм * вартість
Економія  1 = 0.0268м * 0.40грн = 0.01072грн
Економія  2 = економія * нас.Укр.
Економія 2  = 0.01072*47700000=511344 грн.
 
V.Робота з унаочненням.
 
 Для більшого усвідомлення економії природного газу давайте розглянемо плакат на дошці „Показники домашнього тепла”.
 
Втрати тепла:
1-повітряний обмін;
2-через зовнішні стіни;
3-через вікна;
4-через дах;
5-через підлогу.
 
   Природний газ – це цінне паливо і сировина для хімічної промисловості. З одного метра кубічного газу можна:
-спекти 20 буханок хліба;
-приготувати сніданок , обід і вечерю для сім'ї з 4 осіб;
-опалювати квартиру середньої площі протягом 6 годин;
-нагріти 100л води від 0 до 100 С.
Висновок: Кожна людина, яка використовує цей дарунок природи з метою збереження для майбутнього покоління повинна (учні читають плакат на дошці)  
ЕКОНОМНО І РАЦІОНАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ГАЗ!
Запитання до класу:
-А що це значить?
2.Самостійне формування ученнями правил збереження природного газу за допомогою пелюсток , що містяться на „дереві пізнання”.
 
Зриваючи пелюстки учні на зворотному боці читають правила  збереження природного газу.
1.Утеплювати вікна і двері в осінньо-зимовий період.
2.Підтримувати необхідний температурний режим (+18) в жилих будинках.
3.Використовувати газ тільки приладами, які встановлено відповідно до проекту.
4.Не нагрівати і не кип'ятити воду в кількості більш , ніж необхідно.
5.Закривати щільно дверцята працюючої газової плитки.
6.Не використовувати газові плити для опалення приміщень, бо це може призвести до отруєння газом.
7.Після приготування страви  виключати газову плитку. Вчасно очищати стіл газової плити, конфорки і посуд від забруднення.
8.Берегти тепло в квартирах! Не включати без потреби опалювальні прилади.
9.Потрібно пам'ятати! Економне використання газу підвищує надійність газопостачання і економить ваші гроші.
VI.Підсумок уроку.
     Дорогі  діти! Через декілька років ви закінчите школу, і перед вами постане питання: ким бути?
   Я сподіваюсь, що сьогоднішній урок стане для вас першим кроком у пізнанні такої прекрасної професії  як еколог. Без екологічних знань не можливе майбутнє планети Земля. Лише разом ми можемо врятувати довкілля, кожен із нас, і всі разом ми зможемо підтримувати чистоту нашої природи – Матінки.
-Оцінки за роботу на уроці.
 
  Домашнє  завдання : Повторити  п . 16 
Завдання : З'ясувати, яку кількість природного газу ви використовуєте за добу. Скільки це складає в грошових одиницях (гривнях).
 
Розробка уроку з фізики
Тема: ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ВЛАСНОМУ ДОМІ!
7 клас 
 
Мета: формувати знання про електроприлади у побуті, виховувати ощадливе використання електроенергії.
 
Обладнання: ілюстрації електроприладів, плакати з правилами ощадливого користування електроприладами, фломастери, аркуші паперу.
 
Хід уроку
Учитель. Найбільше електроенергії споживають у побутовому секторі. Потреба в електроенергії постійно збільшується. Простота, доступність і дешевизна електроенергії породили у багатьох людей уявлення про невичерпність наших електричних ресурсів, притупили усвідомлення необхідності  економити її.
  Майже половина електроенергії в побуті марно витрачається через недбалість споживачів. Саме тому дуже важливим напрямком збереження електроенергії є раціональне використання побутових електроприладів. Чи можете ви розповісти, які електричні прилади є у вашому домі і як ви ними користуєтесь?
                1-й учень         
1.Є у  нас електроплитка,
Варить кашу і борщі.
І, коли усе готове,
Вимкнути спішу мерщій.
               2-й учень
Ну, а я не поспішаю
Плитку вимикати.
Підігрію, що зварили,
Поїм і йду читати.
Учитель.  Не можна залишати плиту без догляду. А щоб економно використовувати електроенергію,
 краще користуватись плиткою з регулятором потужності конфорок.
               3-й учень
Пиріжки, пампушки, булки –
Все духовка в нас пече.
Як заходиться бабуся,
То усе таке смачне!
              4-й учень
А у нас мікроволновка
Швидко їжу приготує,
Підігріє, розморозить,
Всю родину нагодує.
                                  5-й учень
Електрика не тільки гріє,
Але й охолодить.
Холодильник в нашім домі,
Завжди у нагоді
Учитель. Діти, щоб холодильник не витрачав багато електроенергії , слід пам'ятати такі правила  (вивішується таблиця):
•встановіть терморегулятор на 4 – 5 градусів;
•перш ніж їхати у відпустку, звільніть холодильник від продуктів, вимкніть його і залиште відчиненим;
•пересвідчитися в тому, що холодильник не торкається теплих стін;
•намагайтеся відчиняти холодильник якомога рідше;
•очищайте від пилу задню стінку холодильника, де розташований змійовик конденсатора;
•перевірте, чи добре прилягає  по всьому периметру ущільнювач для  дверей;
•перевірте, чи гасне лампочка всередині холодильника, коли двері зачинені; для цього натисніть на кнопку вимикача;
•не ставте в холодильник гарячі страви.
                            6-й учень
Смажить наш електрогриль
Курочку смачненьку.
Рибу теж він приготує,
     Все робить вправненько.
                       
  7-й учень
Важко мамі було прати
І влітку і взимку.
Та ось тато їй купив
Для прання машинку.
 
Учитель.  Щоб економити електроенергію під час користування пральною машиною, потрібно правильно відрегулювати кількість води та її температуру при пранні та полосканні білизни. Потрібно також правильно завантажувати машинку білизною. 
    Так, наприклад, згідно з результатами обстеження, проведеними компанією ”Проктер енд Гембл”,  завантажуваність споживачами машин, розрахованих на 7 – 9 кг, становить менше 2.5 кг. Це доводить, що споживачі не мають ні найменшого уявлення про продуктивність своїх пральних машин і про умови, що обмежують можливості їхньої ефективної експлуатації.
                          
                         8 – й  учень
Праска мамі допоможе
Справитись з білизною
Пилосос і полотер
Квартиру зроблять чистою.
 
                            9-й  учень
Чайник, сковородка,
Кофеварка. фен –
Все це – вид електрики,
Нас залишить без проблем.
 
                      10-й учень
Я купаюсь, мию посуд,
Є в нас водонагрівач,
А без гарячої водички
Хоч бери та й плач.
 
Учитель. Коли користуєтесь водою з водонагрівача, щоб зберегти електроенергію, потрібно запам'ятати такі правила (вивішується плакат).
•не мийте посуд під великим струменем гарячої води;
•користуйтесь душевою сіткою зі зменшеною витратою води;
•перевірте, чи не течуть крани.
                  
                   11-й учень
       А як темінь наступає,
       Світло ми вмикаєм.
       Як же можем ми забути
       Щось в квартирі увімкнути?
 
                       12-й учень
Бра , торшер, настільна лампа,
Люстра гарно сяє
Електричне світло
Радо нас вітає.
 
Учитель. Ми кожного дня користуємось освітлювальними приладами. Але коли ми користуємось ними, треба пам'ятати (вивішується плакат).
•вимикайте світло, коли воно не потрібне;
•чиніть за принципом: „Хто йде останній, той вимикає світло!”
•використовуйте одну потужну лампу замість декількох ламп меншої потужності, наприклад, лампу в 100 Вт  , замість двох ламп по 60 Вт;
•утримуйте в чистоті лампи, плафони, та іншу освітлювальну апаратуру;
•стіни й стеля мають бути світлих тонів.
 
Учитель. Дотримання всіх цих рекомендацій призведе до значної економії енергії в помешканні.
 
Уся електроенергія, спожита електроприладами, фіксується вимірювальними приладами – електролічильниками. Наприкінці кожного місяця знімають показники лічильника електроенергії.
 
А тепер давайте розв'яжемо задачу.
 
11 листопада лічильник показував 563; а 11 грудня – 663. Вартість  електроенергії становить приблизно 22.5 коп за 1 кВт/год. Скільки потрібно заплатити за електроенергію?
 
•Що ж потрібно робити аби платити менше?
 
        1 –й учень
За собою світло
Завжди вимикати.
Що вивчали ми сьогодні –
Треба пам'ятати!
 
Учитель.  А зараз, діти,  намалюйте малюнки, в яких спробуйте відобразити свої знання, отримані сьогодні  про те, як потрібно берегти електроенергію.
 
УСНИЙ  ЖУРНАЛ
„ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ І ЛЮДИНА”
9 клас
  Мета:
1.Узагальнити знання учнів про значення електричного струму в житті людини.
2.Розвивати кругозір учнів щодо дії електричного струму на людину та про першу допомогу потерпілому при ураженні електричним струмом.
3.Виховувати в учнів необхідність виконання правил безпеки під час використання електроприладів. Формувати почуття відповідальності за власне життя та життя інших людей.
 
Електричний струм у житті й побуті людини
 
Струм електричний – чарівний він гном,
З ним ми стикаємось знову і знов:
Ліфти підніма він на поверх найвищий,
І в пилососі він весело свище,
Світлом наповнює  радо наш дім,
Тепло і затишно жити нам в нім.
Пральна машина є в нас у квартирі,
Фен, телевізор живуть з нами в мирі.
Є холодильник на службі у нас,
Магнітофон я включаю раз в раз.
Знаю, що струм взуття шиє та одяг,
Тягне вагони важкі, з ними потяг
Борошно меле і масло збива,
Струм на заводі, в станку – голова.
Ходить тролейбус на струмі й трамвай,
Хліб він пече і смачний коровай.
Струм електричний на службі повсюди,
Вдячні за це йому всі наші люди!
 
   Розвиток електротехніки та широке застосування електричної енергії в народному господарстві пов'язані з великою кількістю відкриттів та винаходів.
    У  житті ми маємо справу з багатьма електричними пристроями, що створюють наш комфорт . Кожен, хто зустрічається з електроустановками, повинен чітко уявляти небезпеку електричного струму, а в разі ураження струмом уміти надати потерпілому негайну допомогу.
 
Дія електричного струму на тіло людини
  
  Сила струму, що йде  у тілі людини визначається законом Ома, тобто залежить від прикладеної напруги і від опору тіла. Опір тіла під час точкового контакту є визначальним фактором, який обмежує силу струму. Для струмів у високих частотах суттєвим фактором є внутрішній опір тіла. Отже у більшості випадків струм, що йде крізь тіло. В основному залежить від стану тіла в точці контакту. Суха шкіра має великий опір, а волога чи мокра – малий. Для сухої шкіри опір між крайніми точками тіла, наприклад, від ноги до руки може дорівнювати 100000 Ом, а повний опір тіла між вологими руками – 1500 Ом.
     У цих випадках максимальні струми, що можливі під час контакту з напругою 220 В , дорівнюватимуть:
 
     І = 220 В / 100000 ОМ = 2,2  м А (суха шкіра)
     І = 220 В / 1500 ОМ = 0, 15   А (мокра шкіра)
 
     Найчутливішими до електричного струму є мозок, грудні м'язи і нервові центри, які контролюють дихання і роботу серця.
    Якщо струм від зовнішнього джерела пропускати через серце, то виникають нескоординовані скорочення м'язів шлуночка. Цей ефект називається шлунковими фібриляціями. Одного разу самовільно виникнувши, шлункові фібриляції вже не зупиняються, навіть якщо припинилася дія струму, що спричиняє їх. У стан шлункових фібриляцій серце може бути приведене слабкими струмами значеннями від 50 до 100 мк А.
    Протягом 1-2 в серцеві м'язи, що не отримують крові слабшають, у результаті чого вони не можуть бути знову приведені у стан нормальних скорочень і настає смерть. Якщо до того часу будуть прийняті екстрені заходи, то регулярна дія серця може бути збережена.
 
      Ураження струмом у побуті та перша допомога потерпілому
 
 
    Струми, сила яких не достатня, щоб викликати шлункові фібриляції, можуть привести до зупинки дихання, паралізуючи дію нервових центрів, що контролюють легені. Цей ефект зберігається навіть після переривання струму. Дихальний параліч може виникнути від струмів значення, яких лежать у діапазонах від  25
до 100  мА. Навіть струм силою 10 мА може скоротити грудні м'язи так, що дихання зупиняється. Деякі ефекти дії струмів в організмі приведені в таблиці.
 
Сила струмуЕфект дії струму
0-0,5 мАВідсутній
0,5-2 мАВтрата чутливості
2-10 мАБіль, м'язові скорочення
10-20 мАЗростаюча дія на м'язи, деякі пошкодження
16 мАЛюдина не може сама звільнитися від електродів
20-100 мАДихальний параліч
100 мА-3 АСмертельні шлункові фібриляції (необхідна реанімація )
Більше 3АЗупинка серця (якщо шок був короткочасним, серце ще можна реанімувати). Тяжкі опіки.
 
Можливість електричного шоку існує в багатьох буденних ситуаціях. Джерелами смертельних ударів струмом є електричні пристрої, які складені неправильно або неакуратно або ж ті, що використовуються не за призначенням. Припустимо, що деяка помилка призвела до того, що нагріта спіраль з'єдналася з металічним корпусом обігрівача. Це може виникнути, якщо ізоляція провідника перетерлася в тому місці, де він торкається до корпуса, або ж утворилася перемичка з пилу і бруду, яка відкриває струму шлях до корпуса. Якщо заземлена людина торкнеться до корпуса обігрівача, то її тіло стає частиною електричного кола. Якщо людина стоїть на вологій підлозі у ванній кімнаті або тримається за заземлену трубу, то опір буде малим і крізь тіло пройде значний струм, що може призвести до смерті. Однак, якщо будуть вжиті екстрені заходи, то життя людини, яка піддалася дії електричного струму, може бути збережене.
       Під час усіх нещасних випадків перш за все необхідно звільнити людину від подальшої дії на неї електричного струму. 
       При низькій напрузі можна скористатися сухою палицею, дошкою, мотузкою, одягом або іншими сухими ізоляторами. Ні в якому разі не можна працювати неізольованими руками: в противному випадку ви також опинитеся в цьому колі і не зможете звільнитися. Для ізоляції себе від землі та від потерпілого можна одягти гумове взуття, стати на суху дошку або одягти гумові рукавички. Можна запропонувати потерпілому спробувати самому відділитися від землі: наприклад, підстрибнути над підлогою. 
       Потерпілому потрібно дати повний спокій, розстебнути пояс та одяг; дати понюхати нашатирний спирт, а також розтерти і зігріти тіло. 
       Якщо потерпілий не подає ознак життя, необхідно застосовувати штучне дихання та масаж серця. Для цього потерпілого треба покласти на спину, підкласти йому під лопатки згорток одягу, щоб можна було трохи закинути голову, а потім розкрити йому рот. Потім стати на коліна над головою потерпілого , захватити його руки біля ліктів і, рахуючи „раз”, „два”, „три”, підняти руки потерпілого, закинути їх за голову (вдих). Рахуючи, далі, дещо притиснути руки до боків (видих). При цьому спробувати масажувати серце і під час вдиху впускати за допомогою своїх легень через рот потерпілому повітря. У будь – якому випадку в разі ураження електричним струмом потрібно викликати лікаря.  
 
Життя серед блискавок  
 
      Йде гроза з-за верхогір'я ...
      Справді, тільки примічай:
Чорних птиць імлисте пір'я
Затемніло небокрай.
Прокотився грім з розгоном, 
Грають блискавок шаблі. 
Пахне морем і озоном
Від притихлої землі.
(М. Рильський)
 
Стіною сірою іде гроза,
Як постріли гарматні, грім гримить.
У зворах вітер виє – скавучить, 
Смереки гнуться, як тонка лоза. 
Хтось небеса ножами проріза  – 
Стуляються на небі рани вмить...
Вдихну у  груди промінь блискавиць,
Щоб перед ворогом не падати ниць.
(Дм. Павличко)
 
Ветер воет. Гром грохочет…
Синим, пламенем пылают 
Стаи туч над бездной моря. 
Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. 
Точно огненные змеи вьются в море, исчезая, 
Отраженья этих молний. 
(М.Горький)
 
Вот пробилась из-за тучи синей молнии струя. Пламень белый и летучий окаймил ее края. 
Чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с морей, И раскаты громовые все сердитей и смелей. 
(Ф. Тютчев)
 
      Уявіть собі, що гроза застала вас на відкритій місцевості, де росте одиноке дерево. Ви ведете на металевому ланцюгу собачку, а в другій руці ви тримаєте парасольку. 
      Як у такому випадку найвірніше вберегти себе і собаку від грози? 
      Щоб оцінити значення електричних зарядів під час грози, потрібно уявити процес електризації в масштабах планети. За нормальних умов біля поверхні землі завжди існує стаціонарне електричне поле, напруженість якого дорівнює 130 В/м, бо постійно рухомі потоки повітря труться об Землю, об різноманітні перепони, один об одного. Під час грози або пилової бурі напруженість цього поля може зрости до 1000 В/м, бо лише одна грозова хмара, об'єм якої досягає декількох тисяч кубічних метрів, несе в собі мільйони тон краплинок води з потенціальною енергією, що дорівнює енергії мегатонної термоядерної бомби. 
      Якщо вас застане гроза над відкритим небом, не можна ховатися під деревом, лягати на землю: при близькому розряді блискавки між головою і ногами може виникнути смертельна різниця потенціалів оскільки стояти також небезпечно, то треба присісти: так голова буде достатньо низько наближена до землі, але площа контакту із землею мінімальна. 
     Собачку краще взяти на коліна, якщо дозволяють його розміри, або розірвати з ним контактний зв'язок: відпустити ланцюг. 
     Струм розряду блискавки розділяється на гілки і розходиться по поверхні землі. Значна сила струму може виникнути в електричному колі собака – земля. Це означає, що струм може ввійти в його передні лапи і вийти через задні. Собака постраждає від блискавки, але ланцюг, за який ви його тримаєте, може лише збільшити довжину кола і різниці потенціалів. 
    Якщо одяг і тіло намокнуть від дощу, то основна частина розрядного струму може пройти по шару води на поверхні шкіри, не потрапляючи всередину тіла. А тому захист від вологи під розкритою парасолькою може підсилити небезпеку постраждати від блискавки; тому парасольку потрібно скласти і відкласти в бік. 
   Отже, якщо вас застане гроза під час прогулянки з парасолькою і собачкою на металічному ланцюжку, присядьте, парасольку відкладіть, у бік, а собачку візьміть на руки. 
 
    Практикум. Подумай, скажи і запам'ятай назавжди
 
1.Чому у разі виникнення пожежі в електроустановках необхідно відімкнути щиток? Чому не можна гасити вогонь, викликаний струмом, водою або звичайним вогнегасником, а необхідно застосувати сухий пісок або піскоструйний вогнегасник? (Вода і струмінь звичайного вогнегасника є провідниками і можуть знову замкнути коло, а,  отже, відновити причину пожежі.)
2.Що необхідно вимикати спочатку – вилку переносного шнура із розетки чи другий кінець шнура, що під'єднаний до приладу? (Спочатку вилку із розетки.)
3.При заземленні електролінії за правилами безпеки один кінець каната спочатку приєднують до землі, і тільки потім другий накладають на проводи лінії. Чому не роблять навпаки? (Якщо проводи перебувають під напругою, то робітник, що накидає незаземлений канат на „лінію”, ризикує опинитися під напругою, оскільки лінія може бути помилково не відімкнутою.) 
4.Для заземлення найкраще провід закопати на глибину до 2,5 м. Але в польових умовах не завжди є така можливість. Тому заземлення часто роблять у вигляді штиря, забитого в землю. Чому в такому випадку корисно місце заземлення полити солоною водою. (Водний розчин солі покращує провідність.) 
5.Якими фізичними міркуваннями  необхідно користуватися при виборі дротини для плавкого запобіжника? (При заданій напрузі на запобіжнику повинна виділятися найбільша кількість теплоти. Це можливо, якщо опір його найменший, тобто коли він виготовлений із товстої дротини з невеликим питомим опором. Запобіжник має бути легкоплавким, а отже, речовина проволоки повинна мати низьку точку плавлення. При невеликій кількості теплоти температура має швидко підніматися до точки плавлення. Тому питома теплоємність матеріалу і маса дротини не повинні бути великими. Матеріал має бути дешевим і легко оброблятися, тобто бути економічно вигідним. Усі ці умови  найкраще задовольняє свинець.) 
6.Чому птахи без найменшої шкоди для себе можуть сідати на проводи лінії електропередач? (Струм у гілках (ділянка між лапками і тілом пташки)обернено пропорційний опорам гілок. Оскільки опір тіла пташки в багато разів більше за опір товстої короткої ділянки провода, то крізь тіло пташки пройде незначний струм.)
 
Висновок
       
Досвід показує, розуміючи систему екологічної освіти та виховання дітей через екологізацію навчально-виховного процесу, що ми повинні залучати й сім'ї дітей шляхом проведення батьківських зборів, семінарів, а також громадські організації тощо.
   Екологізація навчально-виховного процесу з фізики тісно пов'язана з екологічним вихованням основною метою якого є охорона природи. Місце проведення занять – природна лабораторія, тому експерименти не повинні порушувати природу, знищувати рослини чи тварин, забруднювати навколишнє середовище.
    Результативність  занять залежить від їх організованості. Для кращої їх організації  ми в закладі розробили такі інструкції.
    Перед учителем фізики, як і перед учителями інших предметів, стоїть важливе завдання: не лише повідомляти учням певну суму знань, розвивати їх уміння і навички, а й, головне, навчити дітей застосовувати здобуті знання на практиці. А для цього потрібно викликати й посилювати в учнів власні корисні мотиви діяльності, актуалізувати пов'язані з ними потреби, пропонувати матеріал, для якого характерна практична спрямованість, протиріччя, відповідність потреб учнів. Цього значною мірою сприяють позакласні заняття з предмета.
     Сьогодні важливим є не лише зміст навчання, а й процес його передачі. І тут учителеві допомагає використання рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, або, як тепер кажуть, інтерактивних методів навчання. Сутність інтерактивного навчання полягає в упровадженні інноваційних технологій, коли стимулюється пізнавальна активність і самостійність учнів. Учні вирішують проблемні і творчі завдання, що забезпечує розвиток творчого мислення.
    Позакласні заняття допомагають учителю краще пізнати індивідуальні здібності своїх учнів, виявити серед них обдарованих і всіляко спрямувати розвиток творчого інтересу до вивчення фізики.
   Слід зазначити. Що форми позакласної роботи переносяться й на урок. Поєднання класної і позакласної форм роботи збагачує урок, наповнює його новим змістом, підвищує до нього інтерес учнів.
  Зміст і форми організації позакласних занять мають бути завжди цікавими для учнів. Кожна справа. Організована вчителем, принесе дітям певне задоволення лише тоді, коли вона враховує потреби самого учня, знаходить відгук у його переживаннях, почуттях, позитивних емоціях. У позакласній роботі виконанню цієї вимоги сприяють елементи цікавості, необхідні для здорового відпочинку, доброго настрою, життєрадісної діяльності. Але було б неправильно обмежитися в позакласній роботі лише принципом зацікавленості. Позакласна робота з фізики повинна не розважати учня, а й розвивати й удосконалювати його особистість.
    Не таємниця, що останнім часом діти обділені увагою спілкування зі сторони старших: батьки вирішують матеріальні проблеми, учителі виконують програму, телевізор та комп'ютер дають готову інформацію. А тому застосування інтерактивних методів навчання в позакласній роботі дає можливість дитині бути почутою, висловити свої думки та відстояти певні погляди, посперечатися з однолітками, а то й учителями. Одним словом :  поспілкуватися. Бо, як сказав А. Де Сент-Екзюпері: „Єдина реальна розкіш – це розкіш людського спілкування”.
    Досвід  проведення позакласної роботи з фізики показує, що вона корисна не лише для учнів, а й для вчителя:  допомагає краще вивчити своїх учнів, розвиває його організаторські здібності, змушує бути в курсі останніх досягнень науки і техніки, творчо працювати над собою. Тому вимогливість до самого себе повинна стати найвищим сенсом діяльності всіх учасників навчального процесу.
      Учителям відомі різні форми позакласної роботи: фізичні вечори, конференції,  семінари, усні журнали, заочні подорожі, фізичні ігри тощо.
      З власного досвіду пропоную   розробки уроків на екологічну тематику та заходи з позакласної роботи з фізики, що пройшли перевірку часом, які не залишили учнів байдужими до Матінки-Природи, сприяли їхній зацікавленості до фізики, як до навчального предмета. Сподіваюсь , що результати моєї пошуково-творчої роботи допоможуть як учителям-початківцям, так і колегам з досвідом роботи. 
 
Для нотаток
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  РЕКОМЕНДОВАНА   ЛІТЕРАТУРА
 
1.Дробноход М.І. Стійкий екологічний безпечний розвиток і Україна. – К., 2002., 273 с.
2.Внеурочная работа по физике. / Под ред. О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 1983.
3.Ланина И.Я. Не уроком единым.- М.: Просвещение, 1991.
4.Бугайов О.І. Підвищення ефективності уроків з фізики. Зб. статей. – К.: Рад.школа., 1986.
5.Сценарії екологічних заходів. – Х.: Вид. група „Основа”: „Тріада+”, 2007. – 368 с.
6.Позакласні заходи з фізики. Посібник для вчителів та студентів. К.: „Шкільний світ” , 2005.
7.Дементьєва Т.П., Ярещенко Л.В., Екологічна стежка як форма і метод екологічної освіти: Методичний посібник. – Х.: ХОНМІБО, 2007.- 92с. 
Фото Капча