Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етична інфраструктура державної служби Сінгапуру

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

тому, що сінгапурське кримінальне законодавство також відрізняється достатньою суворістю. Також необхідно відзначити, що Кримінальний кодекс передбачає в числі видів покарань биття прутом. [6]

Ще однією цікавою особливістю законодавства розглянутого держави є санкції за порушення громадського порядку. Справа в тому, що за задумом влади, закони в Сінгапурі встановлюються не для того, щоб їх порушували, тому навіть найменші відхилення від них тут караються дуже значними штрафами. Однак якщо згадати про те, на якому рівні знаходиться ця держава в світі за такими показниками як безпека, економічний розвиток, який порядок панує тут по всіх напрямках і яка точність функціонування державного апарату, то стає зрозуміло, що саме жорстокість сінгапурського законодавства, його схильність до контролю самих дрібних і, здавалося б, незначних для розвитку країни деталей і сприяла процвітанню міста-держави Сінгапур.
 
3. Професійно-етичні кодекси
 
В основу етичної інфрастуктури державної служби Сінгапуру покладені принципи меритократії і канони конфуціанської етики.
Спеціальних професіонольно-етичних кодексів у Сингапурі не створено. Найголовнішим суб'єктом формування правил поведінки, морально-етичних норм є пррезидент Сингапуру. Так, згідно розділу IX ст. 116, конституції Республіки Сінгапур він має право:
« (1) Згідно з нормами будь-якого статутного закону, чинного на даний момент в Сінгапурі, президент може складати інструкції для всіх або будь-якого з наступних питань:  (a) розподіл державних посад на Розділення і Служби;  (b) припис схем, що регулюють рекрутинг, службу та просування членів таких Служб, а також
(c) поведінку і дисципліну на державній службі. «[7]
 
4. Певні умови підтримки етики
 
Втіленням інструкцій та контролем за їх виконаннам займається комісія державної служби (Public Service Commission – PSC), яка є важливим елементом системи державної служби Сінгапуру. Саме вона є хранителем цілісності і цінності державної служби. PSC доручено призначати, підтверджувати, заохочувати, передавати, звільняти і здійснювати дисциплінарний контроль над державними посадовими особами. Її життєво важлива роль – захисту цілісності, неупередженості та мерітократії в цивільній службі. Таким чином, заохочення або розміщення ключових урядових посадових осіб засновані на кваліфікацію, досвід і заслуги.
В основу організації державної служби Сінгапуру покладені наступні принципи:
1) системний аналіз у вирішенні складних проблем;
2) систематичні нововведення і підвищення результативності;
3) високий рівень комп'ютеризації;
4) постійний пошук шляхів підвищення результативності роботи організацій: постійно реалізуються нові ідеї, пов'язані з аналізом витрат і підвищенням рентабельності;
5) призначення молодих, перспективних, здатних і домагаються високих результатів чиновників на дуже високі пости;
6) акцент на поліпшення якості обслуговування населення;
7) проведення дискусій, в яких беруть участь чиновники та їхні начальники, визначаються та переглядаються завдання, обговорюються шляхи досягнення намічених цілей;
8) призначення чиновників вищого рангу для роботи в правліннях компаній, що знаходяться під державним контролем, що допомагає їм пізнавати потреби приватного сектора і набувати корисний досвід;
9) заохочення новаторства і творчості;
10) принцип підзвітності громадськості і підтримки «прозорості».
Таким чином, висока ефективність і дієвість державної служби Сінгапуру є наслідком суворої дисципліни, працьовитості та наполегливості чиновників, їх професіоналізму і відмінною підготовки; прийому на роботу найбільш здібних кандидатів на основі принципу меритократії, низького рівня корупції, високих вимог з боку політичних лідерів країни, невпинного прагнення до досконалості і досягненню конкретних результатів та значним рівнем престижу державної служби, що забезпечується високим рівнем заробітної платні. [8]
 
5. Координуючі органи з питань етики
 
Як було зазначено у попередньому розділі, головною рушійною силою у питаннях формування етичної інфраструктури Сінгапуру є президент Республіки Сінгапур. Він на підставі прав, наданих йому конституцією, видає інструкції, що формують правила поведінки, і є обовязковими до виконання держаними службовцями.
Функцію втілення цих інструкцій в практику державної служби Сінгапуру займаються спеціальні комісії, а саме, комісія по питанням державної служби (про яку згадувалося раніше), комісія по питанням освітньої служби, комісія по питанням поліцейської служби та громадської оборони, а також ради по справам персоналу, які утворюються за поданням премьер-міністра та затверджуються відповідним розпорядженням президента і можуть перебирати на себе певні функції зазначених комісій. [8]
Окремо слід проговорити про агентство (комісі.) з боротьби з корупцією, яке підпорядковується безпосередньо премьер-міністру і має майже неномеженні повноваження. Організовано агенство у вигляді бюро у 1960р. По суті, воно являє собою підрозділ адміністрації прем'єр-міністра, і підпорядковується воно тільки йому. Основних функцій всього дві: проведення розслідувань у приватному і державному секторах та вивчення корупційної практики з метою мінімізації можливостей для корупції.
Методи роботи агенства – авторитарні. Воно має виключне право без рішення суду затримувати і обшукувати підозрюваних у корупційних діяннях. Може вести розслідування не тільки щодо підозрюваного, але також його родичів і поручителів, перевіряти будь-які їхні банківські, пайові і розрахункові рахунки та фінансові записи. Може викликати на допит свідків, а також розслідувати будь-які правопорушення, які розкриваються в ході вивчення корупційної справи. Бюро має право притягнути до суду будь-якого громадянина, незалежно від його статусу, рангу або віросповідання. Винятків для вищих держслужбовців не робиться – навпаки, їм (а особливо працівникам правоохоронних органів) приділяється особлива увага як людям, які за родом своєї діяльності займають «потенційно корупціогенні посади».
Фото Капча