Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінанси, їх суть та функції. Фінансова система країни

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Поняття, суть та функції фінансів
1.1 Поняття та суть фінансів
1.2 Функції фінансів
Розділ 2. Поняття та структура фінансової системи. Фінансова політика
2.1 Поняття фінансової системи
2.2 Структура фінансової системи України
2.3 Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва
2.4 Вплив фінансової політики на соціально-економічні процеси в Україні
Висновок
Список літератури
 
Вступ
 
Фінансам належить провідна роль в економічній системі. Це зумовлено тим, що їх функціонування визначає кількісні і якісні параметри будь-якого економічного явища, процесу, а також і кінцевих результатів господарчої діяльності. Фінанси є інтегруючою категорією, яка виступає як об'єкт дослідження не тільки загальної теорії фінансів, а і економіки, права, менеджменту тощо. Важливим також є розгляд цієї категорії в історичному аспекті, адже саме первинні фінансові відносини у вигляді відносин обміну призвели до появи грошей.
Економіка, складовими частинами якої є трудовий, науковий, техніко-виробничий і природно-ресурсний потенціал, формується як єдиний господарський механізм здебільшого фінансовою системою, що виступає як багаторівнева сукупність фінансових відносин в країні. Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому фінансова система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні.
Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи фінансова система повинна задовольняти інтереси всіх суб'єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої структурні і динамічні параметри.
Так, об'єктом дослідження виступають фінанси як економічна категорія.
У роботі розглянуто наступні питання:
- поняття фінансів, їх суть
- аналіз функцій фінансів
- загальна характеристика фінансової системи та короткий аналіз фінансової системи України.
 
1. Поняття, суть та функції фінансів
 
1.1 Поняття та суть фінансів
 
Фінанси є інтегрованою категорією, що пронизує економічне, політичне та соціальне життя суспільства.
Фінанси, як історична категорія, виникли з появою держави, а передумовою виникнення фінансів було розмежування доходів держави та її глави -так, зародження фінансів відбулося ще за часів розпаду первіснообщинного ладу, причиною ж стало виникнення труднощів при обміні товарами. Так, на їх розвиток також впливало розширення ролі та функції держави в суспільстві.
Термін «фінанси» походить від латинського, що означає грошовий платіж, закінчення грошової суперечки. Він почав активно використовуватися у XIII – XV ст. в Італії, де такі міста, як Флоренція, Венеція, Генуя виконували функції провідних європейських центрів торгівлі та банківської справи. У подальшому термін поширився в усьому світі і почав застосовуватися як поняття, пов'язане з системою грошових відносин, утворенням грошових ресурсів, що мобілізуються державою для виконання своїх політичних та економічних функцій. У свою чергу, з виділенням державної скарбниці та повним відокремленням її від власності монарха (цей процес, зокрема, чітко простежується на прикладі історії Великої Британії) виникають такі поняття, як «державні фінанси», «державний бюджет», «державний кредит».
Так, у грошових потоках відображаються відносини обміну, розподілу та перерозподілу; зазначимо, що мета руху грошових коштів – прихована сторона фінансів, а видима сторона фінансів – грошові потоки. Отже, саме фінанси приводять у рух статичний стан фінансової системи – гроші, що є вимірником фінансів, можливістю їх втілення. Оскільки гроші рухаються з певною метою, то мета їх руху це і є фінансові відносини, фінанси.
Історія зародження грошей також вказує на їх виникнення в якості технічного посередника для реалізації фінансових відносин між суб'єктами. Зокрема, існує дві концепції походження грошей – раціоналістична та еволюційна. Згідно раціоналістичної концепції виникнення грошей пов'язане з полегшенням обміну внаслідок домовленості між людьми. Еволюційна концепція передбачає виникнення грошей як тривалий еволюційний процес, що полегшує обмін. Хоча обидві концепції мають різний погляд на виникнення грошей, однак вони єдині щодо мети їх виникнення – для полегшення обміну.
Отже, потреба ринку у забезпеченні ефективного обміну, що є первинною формою фінансових відносин, на наш погляд, і є основною причиною походження грошей.
Однак, гроші це не лише засіб реалізації фінансових відносин, фінансів, а й засіб їх вираження, що набуває форму ціни товарів, ресурсів, праці через функцію грошей міру вартості. Саме тому, дані категорії є взаємозалежними: гроші не можуть функціонувати без фінансів, однак і фінанси не можуть реалізовуватись без грошей. Отже, функціонування фінансової системи забезпечується поєднанням статичного та динамічного стану. У таблиці наведено порівняльний аналіз цих двох економічних категорій.
 
ГрошіФінанси
За категорією
Соціально-економічна, історична категоріяСоціально-економічна, історична категорія
За сутністю
Гроші – технічний посередник обміну без якого неможливе функціонування фінансів Фінанси – це відносини обміну, розподілу та перерозподілу ресурсів між суб'єктами
Гроші – засіб втілення відносин суспільстваФінанси – сукупність відносин суспільства
Гроші – товар, що виконує роль загального еквівалентаФінанси – економічні відносини, що втілюються за допомогою грошей
За призначенням
Гроші – носій самозростаючої вартості та посередник обмінуФінанси – носій відносин суспільства
За станом
Гроші – статичний стан фінансової системиФінанси – динамічний стан фінансової системи
 
Фото Капча