Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геодезичні роботи у землевпорядкуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Геодезичні роботи, які виконуються при землеустрої. Об'єкти проектування.
Землеустрій – це система з регулювання земельних відносин, раціональної організації використання земель, що відбувається під впливом суспільно-виробничих відносин. Важливою складовою землеустрою є топографо-геодезичні роботи.
Геодезичні роботи при землеустрої є однією з найважливіших складових і включають три основні процеси.
Кадастрова зйомка земельної ділянки. Необхідна для отримання кадастрового номеру та реєстрації в системі кадастру і в подальшому складанні кадастрової карти. Даний вид зйомки включає визначення точних меж та узгодження їх з прилеглими ділянками, визначення координат меж земельної ділянки.
Топографічна зйомка земельної ділянки. Це найбільш поширений вид геодезичних зйомок, результатом яких є складений топографічний план місцевості. Зберігає постійний масштаб в будь-якій точці місцевості і не враховує кривизну рівневої поверхні. На плані відображають ситуацію і рельєф. Ситуація показує розташування всіх об'єктів на ділянці: будівель, інженерних комунікацій, рослинності і т. д.
Винесення меж земельних ділянок. Закріплення меж земельних ділянок межевими знаками (має індивідуальний номер, що не повторюється в межах всієї України). Здійснюється на підставі затвердженої технічної документації або проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Топографо-геодезичні вишукування та обстеження необхідні для:
 • Зміни меж землеволодінь та землекористувань.
 • Утворення нових проектів землеустрою та улаштування вже існуючих.
 • Пошук та виявлення нових земельних ділянок для ведення сільськогосподарської діяльності.
 • Вишукування та проведення обстежень ґрунтів
 • Розроблення проекту для нових населених пунктів.
 • Реорганізація територій сільськогосподарських та фермерських господарств.
 • Розроблення заходів для боротьби з природною та іригаційною ерозією.
 • Введення сівозмін.
 
Види геодезичних робіт при землеустрої.
 
Геодезичні роботи при землеустрої включають:
Побудову геодезичного знімального обґрунтування – у вигляді ходів тріангуляції, трилатерації та полігонометрії; нівелірних зйомок; засічок.
Різні види зйомок:
 • аерофототопографічні (які в свою чергу поділяють на контурні, стереотопографічні та комбіновані), фототеодоліт, мензульні, теодолітні, нівелірні, тахеометричні та кадастрові зйомки.
 • Картографічне оновлення – проводять за результатами аерофотозйомок з прив’язкою їх до існуючого геодезичного обґрунтування.
 • Внесення поправок до планів та карт – нанесення нових об’єктів і контурів або видалення зниклих об’єктів та контурів з існуючих карт та планів, виконують за допомогою топографічних зйомок місцевості.
 • Створення і оформлення карт і планів за результатами виконавчих знімань.
 • Визначення площ земельних угідь зі складанням експлікації (виконується за результатами виміряних ліній та кутів в натурі із застосуванням спеціальних формул).
 • Попереднє та технічне проектування об’єктів.
 • Підготовка до перенесення проекту в натуру (включає підготовку даних).
 • Винесення проекту на місцевість.
 • Проведення виконавчих зйомок (для побудованих об’єктів чи об’єктів на стадії будівництва з метою контролю).
Однією з важливих складових землеустрою є здійснення топографо-геодезичних вишукувань та обстежень земельних ділянок, що забезпечує землевпорядні дії топографічною основою (картами, планами).
Поновлення і зйомка меж землекористувань.
Встановлення або відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – це процес визначення місця положення земельної ділянки, супроводжується закріпленням і прив'язкою точок кутів повороту земельної ділянки межовими знаками відповідно «Інструкції по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками» від 18. 10. 10 №376, у відповідності з інструкціями про топографо-геодезичну зйомку масштабів 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000 (ГТНТА-2. 04-02-98), керівного технічного матеріалу з інвентаризації земель населених пунктів (ГКНТА-3. 01. 05-93), Законом України «Про землеустрій» та іншим нормативно-правовим документам.
Роботи з встановлення або відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є першим етапом для подальшої реєстрації земельної ділянки та внесення його до Державного реєстру (отримання кадастрового номера) і як правило, супроводжуються розробкою Технічного звіту та обмінного файла для подальшої розробки Технічної та Проектної землевпорядної документації.
Встановлення або відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у відповідності з Інструкцією №376 може здійснюватися з закріпленням і прив'язкою межових знаків. Згідно п. 3. 12, закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.
У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування спір вирішується судом відповідно до ч. 5 ст. 158 ЗК.
Так само згідно п. 3. 9 Інструкції №376 межові знаки, за бажанням замовника можуть не встановлюватися.
Межові знаки, якими закріплюються межі земельної ділянки при винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) – це елементи для позначення межі земельної ділянки на місцевості у вигляді природного або штучного предмета, який забезпечує закріплення поворотної точки кордону. Зазвичай це вкопана в землю арматура або залізний стовп з табличкою нагорі, а так само межові знаки спеціального зразка (мал. 1, мал. 2, мал. 3).
Встановлення меж земельної ділянки проводиться на порожній або забудованій земельній ділянці, з метою визначення точного місця положення земельної ділянки, координат точок кутів повороту земельної ділянки, лінійних та кутових розмірів, точної конфігурації і площі. Встановлення меж найчастіше проводять при оформленні права власності на земельну ділянку або права користування земельною ділянкою, оренди, а так само для розробки Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для присвоєння кадастрового номера.
Результатом робіт по встановленню меж земельної ділянки є складання Технічного звіту, акта встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також актом
Фото Капча