Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гігієнічна оцінка ступеня якості харчових продуктів. методика санітарної експертизи молока і молочних продуктів, м’яса, риби та консервів

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕМА: ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. МЕТОДИКА САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ, М’ЯСА, РИБИ ТА КОНСЕРВІВ
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти методами оцінки якості та свіжості харчових продуктів за їх органолептичними показниками та результатами лабораторного аналізу.
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:
 
1. Класифікація харчових продуктів. Ступені якості харчових продуктів.
2. Харчова та біологічна цінність молока і молочних продуктів.
3. Гігієнічне значення м'яса, риби і продуктів їх переробки у харчуванні різних груп населення. Норми споживання.
4. Фактори, що визначають належність м'яса та риби до основних продуктів харчування.
5. Захворювання, які можуть бути викликані споживанням недоброякісного молока, молочних продуктів, м’яса, риби та консервів.
6. Методи санітарної експертизи молока і молочних продуктів, м’яса, риби та консервів.
7. Методика обґрунтування гігієнічного висновку щодо якості харчових продуктів.
 
ЗАВДАННЯ:
 
1. Провести санітарну експертизу харчових продуктів та обґрунтувати гігієнічний висновок щодо якості молока, молочних продуктів, м’яса, риби та консервів.
2. Розв’язати ситуаційні задачі відповідно до теми заняття.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
  1. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 311-320.
  2. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бардов та ін. / За ред. Є. Г. Гончарука. – К. : Вища школа, 1995. – С. 434-458.
  3. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. /Е. И. Гончарук, Ю. И. Кундиев, В. Г. Бардов и др. – К. : Вища школа, 2000. – С. 512-538.
  4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К. : Здоровя, 1999. – С. 313-353.
  5. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. /І. І. Даценко, О. Б. Денисюк, С. Л. Долошицький та ін. /За ред І. І. Даценко. – Львів, : Світ, 1992. – С. 103-122.
  6. Матеріали лекції до теми.
  7. Гігієна харчування з основами нутриціології. Підручник. /В. І. Ципріян, Т. І. Аністратенко, Т. М. Білко та ін. /За ред. В. І. Ципріяна. – К. : Здоровя, 1999. – С. 199-365.
  8. Руководство к практическим занятиям по гигиене питания. /Под ред. А. А. Хрусталева. – М. : Медгиз, 1957, – 282 с.
  9. Минх А. А. Методы гигиенических исследований. – М. : Медицина, 1971. – С. 405-490.
 
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 
В ході практичного заняття студенти після опитування і контролю вихідного рівня знань виконують органолептичні та фізико-хімічні дослідження з метою визначення ступеня якості харчових продуктів та можливостей їх використання як харчових продуктів, розв’язують ситуаційні задачі.
 
СТУПЕHI ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
Доброякісний продукт – це продукт, який в повній мірі відповідає вимогам Державного стандарту. Реалізація без обмежень. Зберігання, згідно з терміном, вказаним на упаковці.
Продукт зниженої якості – це продукт, що має певні відхилення від Державного стандарту, але вони не можуть викликати скарг або зрушень у стані здоров’я споживача. Реалізація термінова або за приписом СЕС. Зберіганню звичайно не підлягає.
Умовно придатний продукт – це продукт, який має певні відхилення від вимог Державного стандарту, що можуть викликати скарги або зрушення у стані здоров’я споживача, але, водночас, можуть бути усунені завдяки використанню спеціальних заходів кулінарної обробки (додаткова термічна обробка, додавання спецій тощо). Реалізація та зберігання згідно з приписом СЕС.
Недоброякісний продукт – це продукт, який здатний викликати скарги або зрушення у стані здоров’я споживача, що не можуть бути усунені шляхом спеціальної кулінарної обробки. Такий продукт не повинен використовуватися в харчуванні людини і, отже, призначений для знищення або переробки з наступним застосуванням для годування тварин, технічних цілей тощо.
Крім того, прийнято виділяти фальсифіковані продукти, що вироблені з метою обману споживача, рафіновані продукти, які звільнені від баластних речовин за допомогою спеціальних засобів обробки, та продукти-сурогати (або ерзац-продукти), що вироблені для заміни натуральних.
 
ЗРАЗОК ГІГІЄНІЧНОГО ВИСНОВКУ
ЩОДО ЯКОСТІ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ
 
Харчовий продукт, що досліджений, доброякісний (зниженої якості, умовно придатний, недоброякісний), свіжий (не свіжий), придатний для споживання (непридатний для споживання, придатний для споживання лише після спеціальної обробки (вказати якої), може бути використаний для інших цілей (указати для яких), придатний для зберігання (не придатний для зберігання, потребує швидкої реалізації, підлягає утилізації або переробці для харчування тварин).
Враховуючи вищевикладене зразок гігієнічного висновку щодо якості молока повинен мати наступний вигляд.
Молоко, що досліджене, доброякісне (зниженої якості, умовно придатне, недоброякісне), свіже (не свіже), придатне для споживання (непридатне для споживання, придатне для споживання лише після спеціальної обробки (указати якої), може бути використане для інших цілей (указати для яких), придатне для зберігання (не придатне для зберігання, потребує швидкої реалізації).
Методика відбору проб та органолептичні дослідження харчових продуктів і готових блюд
Гігієнічна експертиза харчових продуктів і готових блюд проводиться: періодично, в плановому порядку; спорадично, при рейдових перевірках харчоблоків, об’єктів громадського харчування; екстрено, у випадках виникнення харчових отруєнь, захворювань аліментарної етіології, при грубому порушенні санітарного режиму харчових об’єктів (їдалень, кафе, ресторанів, харчоблоків лікарень та ін.)
Метою гігієнічної експертизи харчових продуктів можуть
Фото Капча