Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гра як засіб естетичного виховання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Педагогічні основи естетичного виховання молодших школярів
1.1 Поняття та особливості естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку
1.1.1 Розуміння естетичного виховання вітчизняними педагогами
1.1.2 Особливості естетичного виховання молодшого школяра
1.2 Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку
1.2.1 Педагогічний потенціал гри, як засобу пізнання дійсності
1.2.2 Дидактичні ігри як засіб естетичного виховання
1.2.3 Класифікація дидактичних ігор
Розділ 2. Експериментальне дослідження ролі ігрової діяльності в естетичному вихованні дітей молодшого шкільного віку
2.1 Зміст роботи вчителя з естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку за допомогою дидактичних ігор на уроках музики (передовий досвід Лугової Н.І)
2.2 Шляхи педагогічного керівництва творчими іграми
2.3 Експериментальне дослідження
2.3.1 Опитування вчителів «Гра як засіб виховання»
2.3.2 Тест на визначення рівня естетичного смаку
2.3.3 Експериментальна перевірка доцільності використання дидактичних ігор як засобу естетичного виховання
2.4 Аналіз та інтерпретація результатів дослідження
Висновок
Література
Додатки
 
Вступ
 
Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити без її естетичної вихованості. Естетичне виховання передбачає розвиток в людини почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити красу у навколишній дійсності, вміти відрізняти прекрасне від потворного, жити за законами духовної краси.
Естетичне виховання тісно пов'язане з культурою народу. З одного боку, воно відображає надбання культури, а з другого — стимулює подальший розвиток культури конкретного народу, активно впливає на творення нових духовних цінностей, мистецьких витворів. Разом з тим естетичне виховання має бути спрямоване на формування свідомості людей у дусі поваги і приязні, товариськості та дружби.
Актуальність. Завдання пробудження в дитині відчуття прекрасного, озброєння її вміннями творити красу у житті здійснюється грою, створенням ігрових моментів. Гра — вид людської діяльності, в якому в умовних ситуаціях відтворюються, засвоюються та вдосконалюються специфічні для людської культури форми та способи буття. Одна з основних сфер естетичного виховання дітей. За допомогою гри індивідам передається досвід життєдіяльності старших поколінь, встановлюється відповідність, показується раніще не бачене.
У школах на предмети естетичного циклу відводилась мізерна кількість годин. Сім'я самостійно не може забезпечити умови для естетичного виховання своїх дітей, бо батьки самі не завжди підготовлені до цієї роботи. І як наслідок — згрубіле, жорстоке суспільство, позбавлене зовнішньої краси, низька конкурентоспроможність товарів на зовнішньому і внутрішньому ринку, естетична бідність житла, побуту взагалі. А школи основний удар роблять на розумове виховання. Тому і постала ідея зясувати рівень естетичного виховання в школі, і роль гри, як засобу в покращенні її ефективності.
Людина, позбавлена почуття прекрасного, естетичної культури, є недосконалою, духовно бідною, хоча б яким матеріальним багатством вона не прагнула компенсувати цей недолік.
Естетичне виховання як неперервний процес має здійснюватися передусім у діяльності, в різнобічній соціальній творчості, ігровому моделюванні. Необхідно не лише навчити кожну людину естетично-почуттєво реагувати на оточуючий світ, але й збудити потребу його перетворення без нанесення йому шкоди, згідно з естетичними нормами й ідеалами, звісно спочатку за допомогою ігрової діяльності, а потім перенесення досвіду у предметний світ; постійно прагнути до високої професійної майстерності, органічно поєднувати духовну і фізичну досконалість; вчити конкурувати в грі, не порушуючи естетики і канонів дружби, поваги. Саме такі аспекти розкриває дана робота, вона покликана дослідити значення естетичного виховання, його вплив на «молодий організм», а також визначити рівень естетичного виховання в навчально-виховних умовах.
Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: «Ігрова діяльність як засіб естетичного виховання молодших школярів».
Об’єкт дослідження - формування естетичного виховання засобами ігорової діяльності.
Предмет дослідження - дидактичні ігри як засіб естетичного виховання у дітей молодшого шкільного віку.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність естетичного виховання, визначити ефективність та необхідність використання дидактичних ігор в естетичному вихованні дітей.
Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:
1)вивчити теоретико-методичні основи естетичного виховання;
2)зясувати особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці;
3)проаналізувати естетичне виховання молодших школярів засобами дидактичних ігор;
5)створити збірку дидактичних ігор та вибірково апробувати їх в класі.
Гіпотеза: діти молодшого шкільного віку мають високий рівень естетичного смаку.
Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, анкетування.
Практична значимість роботи: зібраний матеріал може бути використаний спеціалістами, які працюють у даному напрямку; створена збірка дидактичних ігор допоможе з’ясувати на практиці рівень естетичного виховання в школах.
Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.
 
Розділ 1. Педагогічні основи естетичного виховання молодших школярів
 
1.1 Поняття та особливості естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку
 
1.1.1 Розуміння естетичного виховання вітчизняними педагогами
 
У процесі становлення особистості з найдавніших часів особливе значення мало естетичне виховання. Здатність відчувати, сприймати, розуміти, усвідомлювати і творити прекрасне — це ті специфічні прояви духовного життя людини, що свідчать про її внутрішнє багатство.
Головна запорука успіху естетично-виховного процесу полягає у його відкритості
Фото Капча