Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ігрові технології навчання у професійній діяльності інженера-педагога

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1 ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

1.1. Сутність та класифікація ігрових технологій навчання

1.2.Основні характеристики ігрових технологій навчання у професійній діяльності інженера-педагога

1.2.1. Змагальна та технологічна ігри

1.2.2 Організаційно-діяльнісна гра (ОДГ)

1.2.3 Навчальна ділова гра

1.2.4 Рольова гра

РОЗДІЛ 2 ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

2.1. Умови застосування ігрових технологій навчання у професійній діяльності інженера-педагога

2.1.1 Особливості проведення змагальної та технологічної ігор

2.1.2 Вимоги до проектування організаційно-діяльнісної гри

2.1.3 Технологія розробки навчальної ділової гри

2.1.4 Алгоритм розробки ролевої гри

2.2. Сценарії застосування ігрових технологій навчання в інженерно- педагогічній діяльності

РОЗДІЛ 3. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

ГЛОСАРІЙ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ПЕРЕДМОВА

 

Гра займає чільне місце у діяльності людини і є однією з її важливих потреб. На біогенному рівні – це потреба рухової активності, на психофізіологічному – в емоційному насиченні, на соціогенному – в самовираженні, на творчому виступає як потреба подолання, прояву волі. 

Термін «гра» за змістом неоднозначний: він може відноситься як до гри-діяльності, так і до гри-моделі певної ситуації. Але за будь-яких умов гра розглядається як спосіб розвитку людини. Тому на сучасному етапі розвтку освіти вона розглядається у якості провідної технології навчання. 

Завдання розробки концепції ігрового навчання полягає в тому, щоб підготувати умови для перетворення нинішньої системи навчання в ігрове навчання, в дидактичну систему, що характеризується власною організацією, технологією та технікою навчання. При цьому мова йде не просто з'єднання гри й навчання в єдиному процесі ігрового навчання, а про їх злиття на базі праці. Таким чином, ігрові технології – це певна концепція, яка базується на синтезі гри, навчання і праці в процесі професійної підготовки. Це дозволяє вирішувати проблему побудови стратегії освіти на якісно новій основі.

Вирішенню проблем застосування ігрових технологій навчання в професійній діяльності інженера-педагогів присвячений даний посібник. Першій розділ його розкриває теоретичні питання щодо класифікації та характеристиці різних ігрових технологій навчання, їх функцій та особливостей застосування, у другому розділі наводяться умови та приклади розробки ігрових технологій навчання у вигляді сценаріїв. Третій розділ передбачає завдання контрольного, творчого характеру з метою перевірки отриманих знань. У посібнику представлено глосарій основних термінів щодо ігрових технологій в навчання.

Автори посібника будуть вдячні усім, хто висловить зауваження та побажання по його удосконаленню.

 

РОЗДІЛ 1

ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

 

1.1. Сутність та класифікація ігрових технологій навчання

 

Вважається, що історичні витоки ігрових технологій навчання беруть свій початок від магічних обрядів стародавньої людини. Так, виконуючи ритуальні танці, мисливці відтворювали процес полювання до його початку. На ці дійства покладались тоді не лише магічні, але й навчальні функції. 

Про виключне значення гри у формуванні особистості свідчить психологічна теорія діяльності (Л.Виготський, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн), у якій ігрова діяльність поряд із трудовою та начальною визначається у якості найважливішого чиннику. Німецький психолог К.Гросс, який першим у кінці ХІХ століття зробив спробу систематизації підходів до вивчення гри, називає ігри початковою школою поведінки. Певною мірою цю думку можна екстраполювати й на вищу школу, де ігрові методи дозволяють майбутньому фахівцеві ще у стінах навчального закладу закласти моделі професійної поведінки завдяки можливості імітації практичних ситуацій. Сучасна педагогічна освіта широко використовує ігрові технології ще й тому, що вони найбільш відповідають ідеї розбудови її на компетентнісній основі.

Розглянемо підходи до класифікації ігор у педагогіці. Виходячи з основних класифікаційних ознак, розрізняють наступні види ігор:

-За часом проведення:

– без обмеження часу; 

– із обмеженням часу; 

– ігри, що проходять у реальному часі;

– ігри, що проходять у стислому часі. 

-За правилами проведення:

– жорсткі ігри (мають жорсткі правила); 

– вільні ігри (для кожної гри визначаються свої правила). 

-За кінцевою метою:

– навчальні (спрямовані на появу нових знань, закріплення умінь та формування певних якостей); 

– констатуючі (спрямовані на фіксацію певних досягнень, наприклад, через конкурси професійної майстерності); 

– пошукові (спрямовані на виявлення проблем та пошук шляхів їх рішення). 

-За методологією проведення:

– лункові ігри: ігри, які проходять на спеціально організованому полі, з жорсткими правилами; 

– рольові ігри: ігри, у яких кожен учасник має певну роль, яку він повинен виконати відповідно до завдання; 

– групові дискусії; 

– імітаційні ігри: створюють в учасників уявлення про те, як слід було б діяти у певних умовах; 

– організаційно-діяльнісні ігри: ігри, які не мають жорстких правил та спрямовані на вирішення міждисциплінарних проблем через активізацію роботи учасників за рахунок жорсткого тиску на особистість (автор –Г.Щедровицький); 

– емоційно-діяльнісні ігри: ігри, які уникають жорстких правил, імітують конкурентні або залежні відносини, розкривають особистий потенціал (автор – Е.Гільбо, 1980р.);

– інноваційні ігри: ігри, які формують інноваційне мислення учасників, спрямовані на пошук інноваційних ідей у традиційній системі дій (автор – В.Дудченко); 

– ансамблеві ігри: ігри, які формують

Фото Капча