Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестування коштів

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Задача 1
 
Підприємство планує інвестувати вільні кошти в розмірі 150 тис. грн. на 4 роки. Визначити найбільш ефективний варіант розміщення коштів на депозитний рахунок банку з декількох альтернативних. За першим варіантом планується щорічне нарахування складних відсотків за ставкою 18%, за другим варіантом – щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 14%, за третім варіантом – щорічне нарахування простих відсотків за ставкою 24%.
Розв'язання:
Для оцінки майбутньої вартості інвестованих коштів використовується формула:
FV = PVx (1 + i)n 
За першим варіантом передбачається щорічне нарахування складних відсотків за ставкою 18% на суму 150 000 грн., (PV = 150000 грн., I = 18%, n = 4 роки).
FV = 150000 x (1 +0,18)4 = 290 816,7 грн.
У випадку, якщо передбачається виплата відсотків кілька разів на рік (щоденно, щомісячно, щоквартально, раз на півріччя), майбутню вартість інвестованих коштів можна визначити за формулою:
FV = PV x (1 + i / m)nxm
де m - кількість нарахувань за рік, од.
За другим варіантом PV = 150000 грн., I = 14%, n = 4 роки, m = 12.
FV = 150000 x (1 +0,14 / 12) = 261 751,0 грн.
Для оцінки майбутньої вартості інвестованих коштів (FV) скористаємося формулою:
FV = PV x (1 + i x n),
У третьому варіанті передбачається щорічне нарахування простих відсотків за ставкою 24% на суму 150 000 грн., PV = 150000 грн., I = 24%, n = 4 роки.
FV = 150000 x (1 + 0,24 x 4) = 294 000 грн.
Найбільш ефективним варіантом вкладення грошових коштів є той, за яким величина майбутньої вартості грошових коштів максимальна. Максимальна величина майбутньої вартості грошових коштів досягається при вкладенні коштів під 24% річних при щорічному нарахуванні простих відсотків.
Відповідь: 294 000 грн. під 24% річних при щорічному нарахуванні простих відсотків.
 
Задача 2
Підприємство вкладає вільні кошти в розмірі 20 тис. грн. строком на 3 роки. Є три альтернативних варіанти вкладень. За першим варіантом кошти вносяться на депозитний рахунок банку із щорічним нарахуванням складних відсотків за ставкою 21%, за другим варіантом – щорічне нарахування 25%, за третім варіантом – щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 18% річних. Необхідно, не враховуючи на рівень ризику, визначити найкращий варіант вкладення коштів.
Розв'язання
1) Майбутня вартість грошових потоків для першого варіанту при нарахуванні за методом складних відсотків:
FV = PVx (1 + i)n 
FV = 20 000 x (1+0,21)3 = 35 431 (тис. грн.)
2) Майбутня вартість грошових потоків для другого варіанту за методом простих відсотків:
FV = PV x (1 + i x n)
FV =  20 000 x (1+0,25x3) = 35 000 (тис. грн.)
3) Майбутня вартість грошових потоків для третього варіанту при щомісячному нарахуванні за методом складних відсотків:
FV = PV x (1 + i / m)nxm
FV = 20 000x (1 + 0,18 / 12)3x12 = 34 180 (тис. грн.)
Отже, максимальна ефективність досягається при вкладенні коштів під 21% річних при щорічному нарахуванні складних відсотків.
Відповідь: 1 варіант (35,431 тис. грн. )
 
Задача 3
Промислове підприємство планує через три роки придбати нове обладнання. Очікується, що майбутня вартість устаткування становитиме 900 тис. грн. Визначити, яку суму коштів потрібно помістити на депозитний рахунок банку, щоб через три роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками установлена в розмірі 17% із щомісячним нарахуванням відсотків або 21% з нарахуванням складних відсотків один раз на рік.
Розв'язання
Спочатку потрібно оцінити поточну вартість майбутніх грошових потоків (PV).
Показник поточної вартості розраховується за формулою: 
PV=FV/(1+i)n
де FV - майбутня вартість грошових коштів,
i - дисконтна ставка, коеф.,
n - період розрахунку, років.
Використовуємо цю формулу для розрахунку варіанта з нарахуванням складних відсотків один раз на рік, F V = 900000 грн, i = 21%, n = 3 роки.
PV=900000/(1+0,21)3= 508 026, 5 грн
Таким чином, на депозитний рахунок банку необхідно розмістити 508 026,5 грн., Щоб за даних умов через три роки одержати 900 000 грн.
Якщо нарахування відсотків планується більше одного разу на рік, то розрахунок проводять за формулою:
PV = FV x 1/(1 + i / m)nxm
де m - кількість нарахувань за рік.
PV = 900 000 грн. I = 17% N = 3 роки M = 12
PV=900 000 x 1/(1+0,17/12)3x12= 542 383,6 грн.
Таким чином, на депозитний рахунок у банку необхідно розмістити 542 383,6 грн, щоб за цих умов через три роки одержати 900 000 грн.
Найбільш ефективним для підприємства є вкладення меншої суми коштів, тобто 508 026,5 грн. під 21% складних відсотків на рік.
Відповідь: 508 026,5 грн під 21% складних відсотків на рік.
 
Задача 4
Підприємство планує через чотири роки придбати
Фото Капча