Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестування коштів

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

будинок для розміщення складу. Відповідно до експертних оцінок, майбутня вартість будинку становитиме 560 тис. грн. Визначити, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через чотири роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками встановлена в розмірі 15% із щомісячним нарахуванням відсотків, 17% – із щоквартальним нарахуванням відсотків або 25% – з нарахуванням складних відсотків один раз за рік. Зробити висновки.

Розв'язання
1) Визначимо показник поточної вартості за умови, що нарахування здійснюються щомісячно:
FV = PV x 1/(1 + i / m)nxm
FV = 560 000 x 1/(1 + 0,15/12)4x12 = 308 480 (тис. грн.)
2) Визначимо показник поточної вартості за умови, що нарахування здійснюються щоквартально:
FV = PV x 1/(1 + i / m)nxm
FV = 560 000 x 1/(1 + 0,17/3)4x3 = 291 363 (тис. грн.)
3) Визначимо показник поточної вартості за умови, що нарахування здійснюються 1 раз на рік:
PV=FV/(1+i)n
PV=560 000/(1+0,25)4 = 229 508 (тис. грн.)
Отже, для підприємства найбільш вигідним є вкладення коштів під 15% при щомісячному нарахуванні, оскільки це дозволить при найменших початкових інвестиціях отримати цільове значення доходу.
Відповідь: 308,480 тис. грн. під 15% річних (перший варіант).
 
Задача 5
Підприємство планує придбати промислове устаткування, при цьому первісні витрати оцінюються в розмірі 600 тис. грн. Протягом першого року планується інвестувати додатково 230 тис. грн. (у приріст оборотного капіталу). Грошовий приплив планується в розмірі 115 тис. грн. за рік. Ліквідаційна вартість устаткування через 10 років становитиме 100 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект внаслідок реалізації цих інвестицій, якщо проектна дисконтна ставка становить 10%. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці. 
Розв’язання:
Продисконтуємо грошовий потік за допомогою фактора поточної вартості
 
Таким чином, економічний ефект від реалізації інвестицій є негативним ( -60,059 тис. грн.), а тому проект не варто приймати.
 
Задача 6
Підприємство планує модернізувати устаткування одного зі своїх підрозділів. Обсяг інвестиційних витрат оцінюється в 230 тис. грн. У результаті цих заходів очікується одержати грошовий доход протягом 6 років у розмірі 58 тис. грн. Наприкінці четвертого року планується додатково вкласти кошти у розмірі 60 тис грн. на проведення планових заходів щодо капітального ремонту основних фондів. Ліквідаційна вартість устаткування наприкінці шостого року становитиме 700 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект від реалізації даного проекту, якщо дисконтна ставка становитиме 10%. Результати оформити у вигляді таблиці.
Розв’язок
Знаходимо поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект від реалізації даного проекту, заповнивши наступну таблицю:
Оскільки економічний ефект від реалізації проекту становить 21,14 тис. грн., тобто є додатнім, реалізація даного проекту є доцільною.
 
Задача 7
У таблиці представлені грошові потоки за п’ять років реалізації інвестиційного проекту. Визначити економічну доцільність реалізації даного варіанта капітальних вкладень, розрахувавши поточну вартість проекту й економічний ефект від його реалізації. Проектна дисконтна ставки складає 15%. Результати оформити у вигляді таблиці.
Таблиця 7.1
Грошові потоки інвестиційного проекту
Для розв'язання задачі побудуємо додаткові стовбці таблиці у яких зазначимо фактор поточної вартості коефіцієнт та поточну вартість у гривнях. 
Поточна вартість проекту показана у четвертому стовбці.
Для знаходження економічного ефекту від його реалізації знайдемо NPV за формулою:
NPV=(173,90+189,04+210,41+200,11+223,73)-800,00=197,19 тис. грн..
Як бачимо, ефект від реалізації проекту є позитивним.
Відповідь: NPV=197,19 тис. грн.
 
Задача 8
Підприємство планує встановити нову технологічну лінію по випуску промислової продукції. Вартість устаткування становить 15 млн. грн., строк експлуатації лінії – 6 років. На підставі даних про грошові потоки інвестиційного проекту, представлених у таблиці, визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвестиційного рішення.
Грошові потоки інвестиційного проекту
Економічний ефект від реалізації інвестицій представляє собою різницю між загальною сумою дисконтованих чистих грошових потоків за всі періоди часу і величиною інвестиційних витрат.
Розрахунок чистого наведеного ефекту можна зробити за формулою
NPV=(2900+2500+4100+4350+4450+3500/(1+0,15))-15000=3956,52 тис.грн.
Проект можна прийняти, якщо в результаті його реалізації підприємство отримає позитивний економічний ефект.У нашому випадку NPV = 3956,52тис. грн - 800 тис. грн = 197,2 тис. грн.Проект приймається.
 
Завдання 9
Планована величина строку реалізації інвестиційного проекту дорівнює 4 роки. Обсяг початкових інвестиційних витрат оцінюється в 17 млн. грн. Протягом усього строку реалізації очікується одержання постійних грошових припливів у розмірі 6000 тис. грн. Визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвестиційного рішення.
Оскільки немає даних про ставку дисконтування, припускаємо, що наданий грошовий потік є дисконованим. Тоді NPV = CF - I = 6000тис.грн.*4роки - 17000тис.грн. = 7тис.грн. Оскільки NPV > 0, проект доцільно впроваджувати.
 
Завдання 10
За даними таблиці  обчисліть строк окупності інвестиційного проекту за умови, що проектний грошовий приплив протягом року виникає рівномірно, а також визначте показник дисконтного строку окупності. Зробіть висновок про доцільність реалізації цього інвестиційного проекту
Грошові потоки
Фото Капча