Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ієрархічні відносини у тварин і людини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ I
ІЄРАРХІЯ У ЛЮДСЬКОМУ СВІТІ
1.1. Поняття Ієрархії
1.2. Ієрархія у людському суспільстві
1.3. Ієрархія як формування суспільства
1.4. Ієрархічна організація групи
1.5. Види людських ієрархій
1.6. Еволюція ієрархії та еволюція інтелекту, іх схожість
РОЗДІЛ II 
ІЄРАРХІЯ ДОМІНУВАННЯ ТВАРИН
2.1.  Поняття ієрархії домінування
2.2.  Види ієрархії домінування  
2.3.  Приклад ієрархії домінування у вовчих зграях 
РОЗДІЛ ІІІ 
ПОРІВНЯННЯ ІЄРАРХІЇ ЛЮДСЬКОГО СВІТУ І ІЄРАРХІЇ 
ДОМІНУВАННЯ
3.1.  Порівняння ієрархіі домінування тварин з людським світом
3.2.  Схожі риси людської і мавп'ячої груп
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Ієрархія. Чи актуальне це поняття зараз? Насамперед, актуальність пов’язана з частим вживанням і популярністю. Вживання ієрархії в людському світі пов’язано з соціумом ,тобто суспільством. В світі тварин це пов’язано з зграями, групами  різних видів тварин. Тобто там де є суспільство -  там і повинна бути ієрархія , як важлива складова будь якого суспільства, або у випадку з тваринами – зграї. 
Головна задача ієрархії як явища,  це формування суспільства .Але і в самому явищі ієрархії є проблеми. А саме: будова ієрархії, створення ієрархії в непристосованих суспільствах, взаємодія і відмінність людської і тваринної ієрархій, та інше. Саме тому обрана проблематика дослідження є вельми актуальною на даний момент.
Дослідження ієрархії людей і тварин буде проводитися автором згідно з даних багатьох досліджень у сфері біології, психології і систематики. Головна мета роботи – вивчення і проведення  аналізу між людською і тваринною видами ієрархії, а також порівняння між собою. Головні завдання курсової роботи :
  • вивчення поняття ієрархії;
  • визначення її видів;
  • висвітлення основних аспектів ієрархії;
  • зробити оцінку та провести аналіз між ієрархією в людському суспільстві і ієрархією домінування;
  • приведення прикладів ієрархії.
В процесі вирішення питання курсової роботи були використані різні роботи і дослідження вчених, серед яких Девід Міч Л., Дезор Д., Палмер Д., Палмер Л.,  Чалідзе В., Чейз І. та інших.
 
 
РОЗДІЛ I
ІЄРАРХІЯ У ЛЮДСЬКОМУ СВІТІ
 
1.1. Поняття Ієрархії
Ієрархія (грець. ίεράρχίά, від ίερσς — священний, та άρχή — влада) — поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки — відносини субординації. У ширшому розумінні слова поняття ієрархії — це розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого. Термін використовується для описання багатьох явищ, переважно у суспільно-політичних, але інколи і в точних науках.  Види ієрархій:
  1. Домінантна повна ієрархія - ієрархія, в якій всі елементи більш низького рівня підпорядковані кожному елементу вищого рівня.
  2. Домінантна неповна ієрархія - ієрархія, в якій елементи більш низького рівня підпорядковані деяким елементам вищого рівня.
  3. Холархія - ієрархія, в якій можливі випадки, коли деякі елементи групи більш високого рівня знаходяться під впливом елемен­тів груп нижчого рівня. Такими є системи зі зворотнім зв'язком.
Ієрархічну структуру мають багато систем. У першу чергу, це відноситься до організаційних систем. Найбільш чітко ієрархічна структура проявляється в організації військових частин. В армії командиру полку підпорядковані командири батальйонів, командирам батальйонів - командири рот, далі - командири взводів, командири відділень і рядові солдати.  Промислові підприємства та інші організації, такі як, напри­клад, вищі навчальні заклади також мають ієрархічну структуру. У виробничих колективах немає чіткої ієрархії, оскільки є багато випадків, коли елементи одного рівня впливають один на одного, допускаються, навіть, деколи необхідні елементи холархії, відношення зі зворотнім зв'язком. Але організація роботи підприємства в цілому має ієрархічну структуру. Ієрархічний опис широко використовують для аналізу систем, для упорядкування пріоритетів при вирішенні проблеми. Всяка проблема має складну сукупність компонентів проблеми, які необхідно вивчити, упорядкувати, послідовно вирішити. Для цього корисним буває подання її у вигляді ієрархічної процедури.
 
1.2. Ієрархія у людському суспільстві
У хомо сапієнс працюють ті ж механізми як і у тварин , хоча звичайно, в набагато більш ускладненому і завуальованому вигляді. Якось так виходить, що одні завжди намагаються домінувати над іншими. У сучасному світі розбиття на класи з різними ступенями привілеї стає більш офіційним. Тут головний - це посада.
Чи можемо ми вибирати, ким бути ? Або наша доля побудована спочатку? Мені здається, вибір є.  Особливу увагу варто звернути на формування особистості  не в закритому соціумі, а за його межами, наприклад, у рідному домі, в сім'ї.
Дослідження етологів в ХХ столітті привели до виявлення дивних паралелей між поведінкою соціальних тварин і соціальною ієрархією у людей, що викликало тимчасовий розквіт соціодарвінізму, євгеніки та ін. теорій.
Чинниками домінування у людей можуть бути професіоналізм, майстерність, сила, мистецтво в якій-небудь справі і тому подібне. Проте на відміну від тварин, де ієрархія постійно оновлюється, в людському суспільстві існують складніші механізми, що закріплюють тривале домінування окремих груп і кланів за допомогою поза біологічних соціальних механізмів.
Ієрархія в людському суспільстві традиційно підкреслювалася за допомогою одягу і прикрас, високих зачісок і головних уборів. Деякі види прикрас особам нижчих
Фото Капча