Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Класифікація видів реклами

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Поняття, суть і значення реклами
2. Класифікація видів реклами
Список використаної літератури
 
1. Поняття, суть і значення реклами
 
За своєю суттю реклама – інформація про споживчі властивості товарів і різні види послуг з метою їх реалізації, створення попиту на них. Крім того, через рекламу можуть розповсюджуватися відомості про особу, організацію, твір літератури, мистецтва і т. п. з метою їх популяризації.
Сьогодні діє наступне визначення даного поняття: «реклама – поширювана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для певного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарів, ідей і починань і сприяти реалізації товарів, ідей і починань».
Як бачимо, досить широке визначення реклами. Зарубіжні автори, як правило, також широко трактують термін «реклама», Однак, в основному з точки зору маркетингу. Наприклад, за визначенням Американської асоціації маркетингу, реклама являє собою «будь-яку форму неособистого представлення і просування ідей, товарів або послуг, оплачувану точно встановленим замовникам» і служить для залучення уваги потенційних споживачів до об'єкта рекламування, використовуючи при цьому найбільш ефективні прийоми і методи з урахуванням конкретної ситуації.
Відомий маркетолог Ф. Котлер, професор маркетингу Північно-Захід-ного університету США, дає наступне визначення реклами: «Реклама являє собою неособисті форми комунікації, здійснювані через посередництво платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування».
Широке визначення реклами відображає її суть як різноманітного суспільного явища сучасності, що акумулює знання багатьох областей: антропології, мистецтва, поезії, літератури, комунікації, економіки, маркетингу, математики, психології і т. д. В той же час широке визначення реклами не виключає її розділу на окремі види (галузі), що обмежують рекламно-інформа-ційну діяльність певними сферами суспільно-економічного життя людей. У цьому контексті чітко простежуються такі її галузі, як торгова, політична, наукова, релігійна та інші види реклами. Найбільш поширеною сферою рекламної діяльності є торгова реклама, об'єктом якої є товари, торгові підприємства, послуги, що надаються цими підприємствами. За своєю суттю торгова реклама – цілеспрямоване поширення інформації про споживчі властивості товарів і різні види послуг, що супроводжують продаж цих товарів, для залучення до них уваги споживачів з метою створення попиту на ці товари і послуги і збільшення об'ємів їх реалізації.
Від звичайних інформаційних рекламні повідомлення відрізняються тим, що вони виконують функцію свідомого впливу на людину з метою спонукати його придбати ті або інші товари (послуги). Тому здатність реклами впливати на людину і створювати попит на товари дозволяє використати її для виховання розумних потреб, естетичних смаків і запитів населення. Реклама становить частину маркетингу, задача якого забезпечити безперебійний збут виробленої продукції.
Реклама повинна точно і правдиво інформувати споживача про якість, властивості, асортимент, правила користування (експлуатації) і споживання товарів, а також повідомляти інші відомості про товари і послуги. Недопустимо використовувати в рекламних повідомленнях перебільшені дані про якість товарів або, більш того, обманювати споживачів, видавати фальсифікований товар за повноцінний, звертатися до низовинних схильностей людини та інших негативних мотивацій. Оформлення реклами повинно відповідати сучасним естетичним вимогам, а витрати на її організацію не повинні перевищувати розумних (раціональних) розмірів.
Реклама є найважливішою частиною цілеспрямованої роботи по збуту товарів і формуванню попиту покупців.
Із світового досвіду відома сила і роль реклами. Передусім реклама несе в собі інформацію, яка, як правило, представлена в стислій, художньо вираженій формі, що забезпечує, проте, доведення до свідомості і уваги потенційних покупців найбільш важливих фактів і відомостей про товари і послуги. При цьому потрібно зазначити, що, якщо реклама завжди інформація, то інформація – не завжди реклама.
Реклама, з одного боку, доводить до споживачів різні відомості, необхідні для покупки і використання товарів, з іншого, поєднуючи свою інформа-ційність з переконливістю і сугестивністю, чинить на людину емоційно-психічний вплив.
Як відмічалося, торгова реклама займає провідне місце серед інших видів реклами. Однак, і інші види реклами мають важливе значення для життя людей. У всьому світі здавна широко використовується, а у нас тільки віднедавна, політична реклама, що застосовує своєрідні засоби і методи агітації за певних політичних діячів, політичні програми, ідеї, погляди. Знову в нашому суспільстві відроджується релігійна реклама, що ніколи процвітала, також здійснювана за допомогою своїх власних методів і прийомів. Але є щось загальне, що об'єднує різні види реклами – призначення будь-якого рекламного повідомлення, яке завжди зводиться до спонукання людей до конкретної дії: вибору товару або послуги, голосуванню за кандидата, що пропонується, участі в певній культовій акції і т. д. Головним змістом рекламного послання є сукупність практично цінної соціальної інформації та «іміджу» – рекламного образу об'єкта, що рекламується. Мета досягається тим успішніше, чим повніше враховує автор рекламного повідомлення психологічні особливості своїх адресатів.
Однак, у всіх випадках реклама повинна бути добросовісною, тобто не повинна вводити споживачів реклами в оману або завдавати шкоди здоров'ю громадян, майну громадян або юридичних осіб, навколишньому середовищу або шкодити честі, достоїнству або діловій репутації вказаних осіб, а також зазіхати на суспільні інтереси, принципи гуманності і моралі.
Торгова реклама покликана надавати допомогу покупцеві, інформуючи його про корисні властивості
Фото Капча