Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концепції логістики

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Поняття логістичної концепції
Логістична концепція «планування потреб/ресурсів» і засновані на ній системи
Логістична концепція/технологія «точно в строк
Мікрологістична система KANBAN
Мікрологістична концепція «плоского/стрункого» виробництва
Логістичні концепції «реагування на попит»
Логістична концепція «ланцюг поставок»
Список використаної літератури
  
Поняття логістичної концепції
 
Концепція – це спосіб розуміння, трактування об'єкта дослідження, основна точка зору з даного питання, керівна ідея для систематизованого висвітлення, а також – провідний задум, методологічні принципи, постулатна основа в науково-дослідній розробці. У зв'язку із цим логістичну концепцію можна трактувати як керівну ідею, платформу підтримки бізнесу та інструментарій оптимізації ресурсів фірми при управлінні основними і супутніми потоками.
У логістиці на сьогодні немає чітких меж між такими основними поняттями, як логістична концепція, стратегія і технологія. Термін «логістична технологія» виник порівняно недавно при перетворенні деяких прийомів, методів, процедур і процесів прийняття рішень у логістиці в стандартні алгоритми. Ця стандартизація вже оформлена юридично, наприклад, модулі MRP I, MRP II, на які існують міжнародні стандарти ISO, або застосовується фактично (системи KANBAN, ГРТ, ERP та ін.).
Логістичну технологію можна визначити як стандартну (стандартизовану) послідовність (алгоритм) виконання окремої логістичної функції і/або логістичного процесу у функціональній області логістики і/або в логістичній системі, підтримувану відповідною інформаційною системою і логістичною концепцією, яка втілює її.
У процесі еволюції логістики виникли і одержали інтенсивний розвиток такі логістичні концепції, як:
RP – Requirements/resource planning (планування потреб/ресурсів) ;
JIT – Just-in-time (точно в строк) ;
LP – Lean Production («плоске виробництво»).
Серед інших логістичних концепцій можна назвати:
DDT – Demand-driven techniques (логістика, орієнтована на попит) ;
SCM – Supply chain management (управління ланцюгом поставок) ;
Time-based logistics (логістика в реальному масштабі часу) ;
Value added logistics (логістика доданої вартості) ;
Virtual logistics (віртуальна логістика) ;
E-logistics (електронна логістика).
Зазначеним концепціям і технологіям відповідають базові (стандартні) логістичні підсистеми. Практика застосування цих підсистем у логістиці пов'язана з автоматизацією ланок логістичних систем або внутрішніх технологічних процесів, впровадженням корпоративних інформаційних систем (КИСНУВ), у яких ці підсистеми найчастіше є інформаційно-програмними модулями.
Застосування логістичних технологій і базових логістичних підсистем спрямовано на одержання оптимальних рішень у логістичних системах. Сучасна практика менеджменту характеризується інтенсивним переходом від управління окремими логістичними функціями або операціями до управління бізнесами-процесами – більше адекватними об'єктами концепції інтегрованої логістики.
Під логістичним бізнесом-процесом розуміють взаємозалежну сукупність операцій і функцій, що трансформують ресурси компанії в результат, обумовлений логістичною стратегією фірми або споживачем шляхом управління товарними і супутніми потоками. Цей результат визначається ключовими факторами логістики – загальними витратами, часом виконання замовлення, якістю споживчого сервісу і т. д.
 
Логістична концепція «планування потреб/ресурсів» і засновані на ній системи
 
Однією з найбільш популярних у світі логістичних концепцій, на основі якої розроблена і функціонує велика кількість мікрологістичних систем, є концепція «планування потреб/ресурсів» (requirements/resource planning, RP). Концепцію RP часто протиставляють логістичній концепції «точно в строк», маючи на увазі, що на ній (на відміну від JIT-підходу) базуються на логістичних системах штовхаючого типу.
Системи планування потреб співвідносять діяльність з виробництва, обслуговування і використання виробів з потребами основного графіка виробництва. Для визначення потреб такими системами необхідний точний перелік сировини, комплектуючих матеріалів і т. д. для кінцевого продукту.
Цілями планування потреб є скорочення запасів, підтримка високого рівня надання послуг, координація графіка доставки і діяльності з виробництва і закупівлі. Всі вони досяжні одночасно, що є перевагою даних систем.
Базовими мікрологістичними підсистемами, заснованими на концепції «планування потреб/ресурсів», у виробництві і постачанні є системи «планування потреб в матеріалах і виробничого планування потреб в ресурсах» (materials/manufacturing requirements/resource planning, MRP I/MRP II), а в дистрибуції (розподілі) – системи «планування розподілу продукції/ресурсів» (distribution requirements/resource planning, DRPI/DRPII).
Ідеальна реалізація концепції MRP нездійсненна в реальності, наприклад, через можливий зрив строків поставок з різних причин і наступній зупинці виробництва, тому в MRP-системах на кожен випадок передбачено певний страховий запас сировини і комплектуючих {safety stock).
Основними цілями MRP-систем є:
задоволення потреби в матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки споживачам;
підтримка низького рівня запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції;
планування виробничих операцій, графіків доставки, закупівельних операцій.
Основними результатами MRP-системи є:
план замовлень {Planned Order Schedule) визначає, яка кількість кожного матеріалу повинне бути замовлене в кожен розглянутий період часу протягом строку планування. План замовлень є керівництвом для подальшої роботи з постачальниками і, зокрема, визначає виробничу програму для внутрішнього виробництва комплектуючих;
зміни до плану замовлень (Changes in planned orders) є модифікаціями до раніше спланованих замовлень. Замовлення можуть бути скасовані, змінені або затримані, а також перенесені на інший період.
А/ЛР-система формує також деякі додаткові результати у вигляді звітів, метою яких є звернути увагу менеджерів на «вузькі місця» протягом планованого періоду;
звіт про «вузькі місця» планування (Exception report) призначений для того, щоб завчасно проінформувати користувача про проміжки часу протягом строку планування, які вимагають особливої уваги і у які може виникнути
Фото Капча