Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Соціальна статистика" №СцС-000009

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
 
Варіант 1
 
1-1. Скільки осіб, відповідно до довгострокового прогнозу, може померти протягом 1-го року внаслідок алкогольного отруєння у місті з населенням N = 305 тис. осіб, якщо ризик цієї смертельної небезпеки становить R = 3, 1•10-4?
Розв’язання
В розрахунках використаємо загальну формулу для оцінки ризику: R = n/N. Знайдемо формулу яка дозволить знайти скільки осіб, відповідно до довгострокового прогнозу, може померти: n=RN. Підставивши дані в формулу, отримаємо:
n=RN= 
Відповідь: 94 особи, відповідно до довгострокового прогнозу, може загинути внаслідок алкогольного отруєння.
2-1. Яким є ризик загибелі людини внаслідок ураження електричним струмом, якщо за статистичними даними протягом 1-го місяця у досліджуваній групі чисельністю 1 млн. осіб кількість загиблих становить 1…2 особи?
Розв’язання
В розрахунках використаємо загальну формулу для оцінки ризику: R = 6n/N. Підставивши дані у формулу отримаємо:
Відповідь: ризик загибелі людини внаслідок ураження електричним струмом дорівнює R= (6…12)  .
3-1. Спираючись на статистичні дані, визначте ризик передчасної смерті внаслідок генетичних і соматичних хвороб та природного старіння організму для юнака віком 19 років, який мешкає у сільській місцевості.
Розв’язання
Спираючись на статистичні дані, ризик передчасної смерті внаслідок генетичних і соматичних хвороб та природного старіння організму для юнака віком 19 років, який мешкає у сільській місцевості, дорівнює добутку коефіцієнтів а і б.
а – коефіцієнт, що залежить від місцевості в якій проживає особа;
б – коефіцієнт, що залежить від віку особи.
В дадій задачі   Підставивши у формулу а і б, отримаємо:  .
Відповідь: ризик передчасної смерті внаслідок генетичних і соматичних хвороб та природного старіння організму для юнака віком 19 років, який мешкає у сільській місцевості дорівнює  
4-1. Спираючись на статистичні дані, визначте ризик передчасної смерті внаслідок виробничої травми для людини 30 років, про яку відомо, що це особа чоловічої статі, яка працює водієм мікроавтобуса, а тривалість робочого часу (кількість робочих годин) протягом 1-го року становить 1960 годин.
Розв’язання
Ризик передчасної смерті внаслідок виробничої травми для людини дорівнює добутку коефіцієнтів а, б, в.
а – коефіцієнт, що залежить від виду діяльності особи;
б – кількість робочих годин особи.
В даній задачі а=3 ; б=1960 год.
Використаємо формулу  
Відповідь: ризик передчасної смерті внаслідок виробничої травми для даної особи дорівнює:  
5-1. Якою є розрахована за формулою Мегоні ідеальна маса тіла працівника чоловічої статі, зріст якого 1, 75 м?
Розв’язання
Ідеальна маса тіла працівника жіночої статі розрахуємо за формулою Мегоні:  
Підставивши дані в формулу отримаємо:
Відповідь: ідеальна маса тіла працівника чоловічої статі, зріст якого 1, 75 м дорівнює 60, 3 кг.
6-1. Яким є хвилинний об’єм крові (об’єм крові, що його виштовхує лівий шлуночок серця за одну хвилину) у людини віком 20 років при артеріальному кров’яному тиску 120/70 мм рт. ст. і пульсі 72 уд. /хв.?
Розв’язання
Хвилинний об’єм крові розраховується за формулою: ХО=СО П, де
СО – систолічний об’єм крові; П – пульс особи.
Систолічний об’єм крові (СО) знайдемо за формулою Старра:
СО=100 , де:
ПТ= СТ-ДТ = 50 (мм. рт. ст) ;
ДТ = 70 (мм. рт. ст) ;
В – вік особи;
Підставивши дані у формулу отримаємо:
СО=100 
Знайдемо хвилинний об’єм крові:
ХО=СО П= 71 
Відповідь: хвилинний об’єм крові дорівнює 5, 1 л.
7-1. Яким є стан нервової регуляції серцево-судинної системи людини, якщо при виконанні ортостатичної проби її пульс у спокійному стані «лежачи» становив 62 уд. /хв., а відразу після вставання (у положенні «стоячи») збільшився до 75 уд. /хв.?
Розв’язання
Знайдемо різницю між спокійним станом «лежачи» та у положенні «стоячи»:
75-62=23 (уд. /хв.) ;
Так як пульс змінився майже на 13 уд. /хв., то відновлюваність пульсу є «середньою».
Відповідь: відновлюваність пульсу є «середньою».
8-1. Питома радіоактивність Цезію-137 і Стронцію-90 в дикорослих грибах, що продаються на ринку, становить за результатами вимірювань відповідно 280 Бк/кг і 14 Бк/кг. Яка загальна ступінь забруднення радіонуклідами цих грибів і чи придатні вони до споживання?
Розв’язання
Загальна ступінь забруднення радіонуклідами можна розрахувати за формулою:  , де:
 ,   – питомі активності радіонуклідів;
 ,   – гранично допустимі концентрації вмісту;
Підставивши дані у формулу отримаємо:
 ; 0, 84< .
Відповідь: отриманий результат не перевищує за числовим значенням одиницю (0. 84< , отже, гриби як харчовий продукт є безпечними для вживання.
9-5. Максимально допустимий рівень (МДР) вмісту нітрату калію Е252 в твердому сирі становить 50 мг/кг продукту, а допустимою добовою дозою (ДДД) для людини вважається 5 мг цього консерванту на кожен кг маси тіла людини. Яку максимальну кількість твердого сиру можна з’їсти студенту масою 78 кг впродовж доби без шкоди для здоров’я, враховуючи можливу небезпеку від вживання консерванту Е252, що позначений на етикетці продукту?
Розв’язання
1) Так, як допустима
Фото Капча