Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Соціальна статистика" №СцС-000009

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

доза аспартаму становить 40 мг/кг маси тіла, визначимо добову допустиму дозу (ДДД) :

2) Складемо пропорцію, щоб визначити необхідну кількість напою:
1 кг – 50 мг
х кг – 390 мг
 Відповідь: максимальна кількість твердого сиру можна з’їсти студенту впродовж доби без шкоди для здоров’я становить приблизно 0, 13кг.
10-1. Якою є середня швидкість енерговитрат зайнятого протягом 90 хвилин фізичною працею робітника, якщо маса його тіла 75 кг, а пульс під час роботи 80 уд. /хв.? До якої категорії за важкістю відноситься робота, яку виконує працівник?
Розв’язання
1) Енерговитрати робітника під час виконання фізичної праці становить:
П – пульс працівника під час роботи;
Підставивши дані у формулу отримаємо:
2) Швидкість енерговитрат працівника дорівнює:
Працю робітника можна класифікувати як «роботу середньої важкості 2-а категорії», так як  .
Відповідь: середня швидкість енерговитрат становить 192 (Вт), отже працю яку він виконує класифікують як «середню».
11-1. Яким зусиллям (в ньютонах, від мінімального до максимального) має бути обмежений опір кнопок пульту управління технічною системою, щоб оператор, натискаючи на них, не перевищував больового порогу тактильної чутливості пальців рук за умови, що площа кнопок становить 1 см2?
Розв’язання
Мінімальне та максимальне зусилля знайдемо за формулами:
  ;  , де:
 ,   – абсолютний поріг тактильної чутливості та відчуття болю відповідно;
F – сила що діє на одиницю площі;
А – площа поверхні.
Підставивши дані у формули отримаємо:
Відповідь: мінімальне зусилля дорівнює 3Н, а максимальне 300Н.
12-1. Яка максимальна кількість робочих місць користувачів персональних комп’ютерів має бути в приміщенні розмірами 5, 8х9 м і висотою 3, 5 м у відповідності до норм ергономічної безпеки?
Розв’язання
1) Обчислемо площу та об’єм приміщення:
2) За умов ергономічної безпеки на одного користувача має припадати не менше ніж 6  площі або менше ніж 20   об’єму приміщення. Знайдемо кількість комп’ютерів N:
 шт.) ;
 шт.) ;
Із двох розрахованих значень приймаємо менше тобто 8.
Відповідь: максимально допустима за вимогами ергономічної безпеки кількість комп’ютерів у зазначеному приміщенні становить 8 (шт.)
13-1. Яким є ризик передчасної смерті курця, який щодоби викурює 9…10 сигарет при вмісті нікотину в одній сигареті (згідно з інформацією на сигаретній упаковці) 0, 3 мг?
Розв’язання
Розрахуємо масу нікотину, що потрапляє в організм курця упродовж року:
Відповідь:   так як особа викурює 9…10 сигарет за добу. Ризик є «дуже високим».
14-1. Якою є площа ураженої легеневої (альвеолярної) поверхні курця, який протягом 1 року щоденно викурює 20 сигарет із вмістом тютюнового дьогтю 6 мг у кожній?
Розв’язання
Розрахуємо масу частинок тютюнового дьогтю, які утворилися під час паління за всі t=1 рік:
 =43, 8 кг)
Обчислимо об’єм тютюнового дьогтю як частку від ділення маси речовини на її густину:
Знайдемо кількість частинок дьогтю, поділивши об’єм усієї смоли на об’єм однієї частинки:
Розрахуємо загальну площу:
Відповідь: площа ураженої легеневої поверхні курця становить  
15-1. Який сумарний рівень шуму створюється в бібліотеці 9-ма відвідувачами, які пошепки розмовляють один з одним, якщо рівень інтенсивності звуків від кожного відвідувача 15 дБ. Оцініть ступінь шумового забруднення приміщення залу за 12-бальною шкалою.
Розв’язання
Сумарний рівень інтенсивності шуму визначимо за формулою:
За 12-бальною шкалою це 1 бал (шумове забруднення відсутнє) так як  .
Відповідь: за 12-бальною шкалою ступінь шумового забруднення бібліотеки становить – 1 бал (шумове забруднення відсутнє).
16-1. Який рівень шуму при швидкості руху 50 км/год. створює транспортний потік, у якому повз місце спостереження щогодини проїздить 700 автомобілів, серед яких відносна частка легковиків становить 85%, відносна частка вантажівок, оснащених карбюраторними двигунами, становить 5%, а вантажівок, оснащених дизельними двигунами, 10%. Яким є ступінь шумового забруднення довкілля за 12-бальною шкалою?
Розв’язання
Знайдемо кількість   – відповідно кількості легкових автомобілів, вантажівок із карбюраторними і вантажівок із дизельними двигунами:
Знайдемо рывень шуму:
Відповідь: рівень шуму   8-Балів.
17-1. Потужність експозиційної дози випромінювання, спричинена природним радіаційним фоном, у місті з населенням N = 350 тис. осіб становить ПЕД = 10 мкР/год. Якою є прогнозована кількість осіб, що протягом року захворіють на рак (онкологічні хвороби в цілому) внаслідок дії природних джерел радіації?
Розв’язання
1) Знайдемо ПЕД за рік:
ПЕД=10мкр/год   24 год.   365 діб = 0, 088 (Р) ;
2) Знайдемо можливий ризик хвороби:
3) Знайдемо кількість осіб:
Відповідь: кількість осіб становить 4 чол.
18-1. Яким буде прискорення, набуте тілом водія, що рухався зі швидкістю v0 = 55 км/год., у разі аварійного гальмування до повної зупинки (v = 0), якщо воно перемістилося на відстань s = 0, 70 метра (разом із кріслом водія, бо людина була міцно і правильно пристебнута ременем безпеки)? Чи залишиться водій живим?
Розв’язання
Знайдемо прискорення:
Водій залишиться живим, так як прискорення – а, не перевищує чисельно значення 30g.
Відповідь: прискорення набуте тілом водія не перевищує максимально допустимого значення (30g), водій залишиться живим.
19-1. За скільки хвилин людина в натовпі зі щільністю людей 1, 5 особи на 1 м2 подолає горизонтальну ділянку шляху довжиною L = 450 метрів?
Розв’язання
Так як швидкість руху натовпу 60…80м/хв., знайдемо час:
Відповідь: знадобиться 5, 6…7, 5 хв.
20-1. Відомо, що в місті серед 36970 незаміжніх жінок і 25860 неодружених чоловіків вікової групи від 18 до 28 років ВІЛ-інфікованими є 425 жінок і 387 чоловіків. Яким є ризик наразитися на ВІЛ-інфікованого партнера при статевих контактах для жінки і для чоловіка?
Розв’язання
Знайдемо ризик:
Відповідь:    
Фото Капча