Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Макроекономічна політика

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат на тему:
"Макроекономічна політика"
 
План
 
Вступ
1. Рівновага товарного і грошового ринків
2. Відносна ефективність бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики в моделі IS – LM. Ефект витіснення
Висновок
Список літератури
 
Вступ
 
"Макроекономічна політика" належить до спеціальних дисциплін, які покликані забезпечити професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю "Менеджмент організацій", "Менеджмент державних установ".
Мета дисципліни полягає в тому, щоб розкрити систему макроекономічних механізмів та моделей, за допомогою яких розкривається роль держави щодо досягнення економічної стабілізації та забезпечення сталого економічного розвитку. Виходячи з цієї мети, завданнями дисципліни є вивчення студентами таких питань:
- мета, цілі, засоби та умови застосування макроекономічної політики;
- монетарний механізм макроекономічної політики;
- фіскальний механізм макроекономічної політики;
- інфляційний процес та механізм антиінфляційної політики;
- модель IS-LM як аналітичний засіб внутрішньої макроекономічної політики;
- зовнішній сектор економіки як об’єкт макроекономічної політики;
- модель Манделла-Флемінга як аналітичний засіб макроекономічної політики в умовах відкритої економіки;
- основи фінансового програмування як методу макроекономічної політики.
Економісти завжди шукали моделі, які б давали можливість економіці наблизитися до ідеального стану без криз безробіття та інфляції або макроекономічному рівноваги. Основою для економічного зростання є інвестиції, тобто вкладення в економіку. Але, періодично виникають такі негативні явища як безробіття, зниження рівня життя та інфляція.
Модель IS-LM показує, які заходи необхідно вжити в умовах, що змінюються економіки під впливом різних факторів для збереження макроекономічноїрівноваги.
У моделі IS-LM (інвестиції – заощадження, перевага ліквідності – гроші) товарний і грошовий ринки стануть як сектора єдиної макроекономічної системи.
Під товарним ринком маються на увазі не тільки ринки споживчих товарів і послуг, але і ринок інвестиційних товарів. Попит на споживчі товари пов'язаний головним чином з доходом, тоді як на інвестиційні – з відсотковою ставкою.
Грошовий ринок – це механізм купівлі-продажу короткострокових кредитних інструментів типу казначейських векселів і комерційних паперів. Одна зі складових макроекономічної рівноваги товарного ринку – це попит на інвестиції (підприємці), інша – пропозиція заощаджень (населення). У загальному випадку вони не співпадають, тому макроекономічну рівновагу товарного ринку дуже нестійкий. Фактори тут будуть різними:
доход домогосподарств,
фінансові активи домогосподарств,
рівень цін,
інфляційні очікування і очікування зростання доходів,
величина заборгованості, податкові ставки, величина процентної ставки.
Модель IS-LM (або модель Хікса) [1] – модель товарно-грошової рівноваги, що дозволяє виявити економічні фактори, що визначають функцію сукупного попиту. Модель дозволяє знайти такі сполучення ринкової ставки відсотка і доходу, при яких одночасно досягається рівновага на товарному і грошовому ринках. Тому модель IS-LM є конкретизацією моделі AD-AS. Широке поширення одержала після виходу книги А. Хансена «Монетарна теорія і фіскальна політика» в 1949 році, тоді її стали також іменувати моделлю Хікса-Хансена.
 
1. Рівновага товарного і грошового ринків
 
Рівновага на товарному ринку
Крива IS – крива рівноваги на товарному ринку. Умова цієї рівноваги – рівність обсягів сукупного попиту та сукупної пропозиції. У всіх точках кривої IS дотримується рівність інвестицій і заощаджень. Термін IS відбиває це рівність (Investment = Savings).
Так як інвестиції – це негативна функція процентної ставки, а споживання – позитивна функція реального доходу, можна записати рівняння сукупного попиту втакий спосіб.
А пропозицію відповідно до кейнсіанської трактуванням має вигляд:
Звідси випливає, що рівноважний стан на товарному ринку може мати місце тільки при дотриманні наступного рівності:
Всі точки кривої IS – суть точки рівності заощаджень та інвестицій при різних значеннях процентної ставки і національного доходу.
Таким чином, крива IS відображає не функціональну залежність між процентною ставкою і доходом, а безліч рівноважних ситуацій на товарному ринку, які виходять в результаті проекції функції заощадження і функції інвестиції.
Крива IS має від'ємний нахил, оскільки зниження процентної ставки збільшує обсяг інвестицій, а, отже, і сукупний попит, збільшуючи рівноважне значення доходу.
Зрушення кривої IS може бути в тих випадках, коли змінюються інші, ніж процентна ставка, фактори. Це:
- Рівень державних закупівель;
- Рівень споживчих витрат;
- Чисті податки;
- Зміна обсягів інвестицій.
При збільшенні державних витрат G або зниженні податків T крива IS зміщується вправо. Зміна податкових ставок t змінює і кут її нахилу. Інші параметри (d, n і m ') практично не схильні до дії макроекономічної політики.
Крива LM – крива рівноваги на грошовому ринку. Вона фіксує всі комбінації Y та i, які задовольняють функції попиту на гроші при заданій Центральним Банком величиною грошової пропозиції Ms. У всіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їх пропозиції. Така рівновага на грошовому ринку досягається лише в тому випадку, коли із зростанням доходу процентна ставка буде підвищуватися. Термін LM відображає це рівність (Liquidity Preference = Money Supply).
Загальний попит на гроші є функцією доходу і процентної ставки:
Таким чином, рівновага на грошовому ринку пропонує виконання наступної умови:
При даному рівні доходу рівновагу грошового ринку буде перебувати в точці
Фото Капча