Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
В останній час, навіть кожен школяр в Україні чув терміни Валовий національний Продукт, Валовий Внутрішній продукт та інші економічні терміни, коли йдеться про добробут у країні. Але не усі уявляють що це за показники і як вони впливають на наше життя. Отже розберемось у цих термінах і прослідкуємо їх взаємозв'язок з життям населення: чому ж це питання стало актуальним у сучасному розвитку суспільства.
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій економіці і є основною частиною функції управління економікою в цілому. 
СНР по суті виконує ті ж функції: вона дозволяє тримати руку на економічному пульсі країни. Різні показники, які входять у систему національних рахунків, дозволяють нам виміряти обсяги виробництва в конкретний момент часу і розкривають фактори, які безпосередньо впливають на функціонування економіки. Інформація, яку нам дають національні рахунки, є основною для формування та проведення державної політики в області економіки. Рахунки національного доходу дозволяють нам створювати таблиці економічного здоров'я суспільства і розумно вибирати політику, яка б сприяла покращенню цього здоров'я. Також слід сказати, що на основі макроекономічних показників ми можемо, приблизно, порахувати економічний добробут населення, про який ще буде згадуватись далі.
Вперше обрахунок національного доходу було проведено майже 300 років тому в Англії Грегорі Кінгом для 1688 та 1695 років. Вдруге обрахунок проводився тільки через 80 років в 1770 році Артуром Юнгому. Англія, Росія, США, Німеччина, Австралія, Норвегія, - це перші країни, які спробували організувати систему розрахунків національного доходу вже у ХІХ ст. Однак, ці спроби були досить нерегулярними, з випадковими, довготривалими інтервалами, проводились вони тільки деякими вченими, які не ставили перед собою проблему реального існування таких методів обрахунку, і більш за все це були разові операції для окремої країни чи періоду. Але був створений теоретичний фундамент для подальшого розвитку і вдосконалення методів обрахунку національного доходу.
У 20 ст. стан різко змінився. Зросла як кількість країн, які стали проводити обрахунок національного доходу, так і самі обрахунки стали методологічно більш досконалими і точними. В середині 20ст. вже 92 країни стали регулярно проводити обчислення національного доходу. З'явились нові математичні методи, математичний аналіз народного господарства. 
У своїй роботі я використовувала як зарубіжні публікації за обраною темою, так і роботи та дослідження вітчизняних економістів. Крім того, у час поширення та розвитку комп'ютерних технологій багато інформації можна отримати в мережі Інтернет.
На мою думку, варто приділяти більшу увагу обчисленню макроекономічних показників, уточненню і позбавленню помилок при обчисленні, створенню нової, більш досконалої та більш повної, бази для подальшого розвитку прогнозування таких показників. Це б дало змогу, в майбутньому, передбачувати небажані наслідки та запобігати їх виникненню. 
 
1. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ
 
Як і інші емпіричні науки, економіка ґрунтується на поняттях, які можна виміряти: наприклад, ціни на пшеницю, курси акцій і процентні ставки, чисельність безробітних, обсяг національного виробництва або рівень цін. 
Існує багато об'ємно-вартісних показників економічного добробуту суспільства, по яких судять про економічні процеси та динаміку економіки у країні в цілому. Найкращими індикаторами стану економіку є обсяги річного сукупного виробництва товарів та послуг, сукупний випуск продукції в економіці. В Японії та США використовують як показник обсягу національного виробництва Валовий Національний Продукт (ВНП), який відображує вартість усіх кінцевих товарів та послуг, що вироблені економікою країни за рік. Але більшість європейських країн, включаючи Україну, частіше використовують як показник обсягу національного виробництва Валовий Внутрішній Продукт (ВВП), що відрізняється від ВНП на суму факторних витрат від використання економічних ресурсів цієї країни за кордоном. 
Національний продукт включає до себе:
а)Усі товари і послуги для ринку, вироблені приватними і державними підприємствами, включаючи послуги по наданню деяких споживчих благ довгострокового використання, таких як наприклад, житлові приміщення;
б)Усі послуги, надані установчими органами для колективного використання, нарешті послуги збройних сил почали враховуватися, як економічна продукція тільки після Другої світової війни;
в)Усі товари та послуги, що вироблені неприбутковими установами, наприклад церквами, учбовими закладами для спільного використання чи індивідуального використання своїми членами;
г)Деякі товари і послуги, що вироблені членами приватних господарств для особистих потреб чи для якогось іншого використання, минаючи ринок.
Макроекономічні показники - це показники в грошовій формі. Тому їхній рівень та динаміка залежать як від фізичних обсягів виробництва, так і від рівня цін. Першочергове значення для суспільства мають величина і динаміка фізичних обсягів виробництва, оскільки метою суспільства насамперед є задоволення потреб у матеріальних благах. Аналіз динаміки фізичних обсягів виробництва дає змогу визначити, як змінюється рівень задоволення цих потреб. Але зіставлення фізичних обсягів виробництва різних періодів з метою визначення їхнього реального зрушення можна забезпечити лише за умов, якщо ціни будуть незмінними. Однак ціни з року в рік, як правило, змінюються: зростають або знижуються. Це означає, що на величину ВВП впливають зміни як фізичних обсягів виробництва, так і цін. 
З метою нівелювання цінового фактора в макроекономічних розрахунках обчислюють два види ВВП: номінальний і реальний,
Фото Капча