Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Маркетингові дослідження Рівненської геологорозвідувальної експедиції ВАТ "Північукргеологія"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
На сьогоднішній день Україна перебуває в стані гострої соціально-економічної кризи. Це не стадіальна або, так звана, циклічна криза, що притаманна країнам з розвинутою економікою, а постіндустріальна криза, що зумовлена переходом України на ринкову економіку. Зараз наша країна опинилася у дуже скрутному становищі. Раніше економіка України була плановою, що повністю заперечувало існування розвинутого ринку. Ціни на товари та вироби були відірвані від світових, за рахунок того, що ми жили за внутрішніми цінами; товаровиробники не мали змоги конкурувати на ринку товарів, адже йшло держзамовлення на продукцію. Всі підприємства були у державній власності, а це відкидало можливість власної ініціативи. Ніхто не був зацікавлений у випуску високоякісної та конкурентноздатної продукції.
Враховуючи стан економіки України неважко зрозуміти і роль маркетингу. В сучасному розумінні маркетинг – комплекс заходів спрямованих на просування товару чи послуги на ринку. Комплексні маркетингові дослідження створюють обґрунтовану базу для прийняття рішень стратегії та програми розвитку підприємницької та збутової діяльності фірми. Прогнозування ринку, розробка стратегії та планування своїх дій на ринку, формування ринкового попиту – основні принципи маркетингової концепції внутрішньо фірмового управління. На відмінність від концепцій управління, саме стратегічне управління, передбачення наступних дій фірми, збутової, цінової та стимулюючої політики з врахуванням можливої реакції конкурентів представляють значні переваги маркетингового підходу до управління у виробничо-збутовій та науково-технічній діяльності фірми. Маркетингові програми дозволяють проводити довгострокову стратегічну політику, уникати значних економічних та соціальних потрясінь, а також добиватися стабільного розвитку та перспективних успіхів.
 
1. Загальна характеристика галузі
 
1.1 Характеристика на державному рівні
 
Гідне місце серед галузей народного господарства України займає добувна галузь. Ця галузь забезпечує сировиною багато галузей народного господарства України: промисловість, машинобудування, нафтопереробка, металургія та багато інших галузей національної економіки. Очевидно, що нормальне функціонування добувної промисловості – це необхідна передумова для функціонування національної економіки в цілому.
Об’єктом дослідження виступає одна з підгалузей добувної галузі – геологорозвідувальна. Одним із представників даного напрямку в Рівному є Рівненська геологорозвідувальна експедиція, філія Відкритого акціонерного товариства „Північукргеологія” з головним офісом в Києві. ВАТ „Північукргеологія”, одне з найстаріших в галузі, створене разом з її виникненням більше 80-ти років тому, яким за роки своєї багаторічної діяльності розвідані сотні родовищ, що експлуатуються сьогодні чисельними гірничо-збагачувальними комбінатами. Це є добрим фундаментом для розвитку багатьох галузей промисловості: металургії чорних і кольорових металів, хімічної, будівельної тощо.
Зберігши свій інтелектуальний і технічний потенціал, підприємства галузі зараз успішно проводять на території України дослідження з регіонального геологічного вивчення надр, пошуки і розвідку усіх видів твердих корисних копалин, прісних і мінеральних підземних вод, які є актуальними і вкрай необхідними не тільки для внутрішніх потреб промисловості, але й цілком конкурентноздатні на зовнішньому ринку. Це зокрема стосується родовищ міді, золота, алмазів, молібдену, титану, хромітів, нікелю, флюориту, фосфоритів, бурштину, широкого спектру облицювальних матеріалів, високоякісних сорбентів і багатьох видів інших корисних копалин.
Підприємствами галузі на території України відкриті і розвідані промислові запаси залізних і марганцевих руд, рідкісних металів, кам’яного вугілля і графіту, сірки і калійних солей, ртутних руд і золота, титану і хрому, каолінів і фосфоритів, апатиту і бурштину, вогнетривких і бентонітових глин, будівельних і облицювальних матеріалів, підземних прісних та мінеральних вод.
Підприємства галузі виконують повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, проводять значні обсяги екологічних та інженерно-геологічних досліджень, різноманітні види моніторингу довкілля, повний комплекс аналітичних досліджень. Для успішного виконання всіх видів досліджень, від випереджуючих комплексних геофізичних робіт, до складу яких входять повітряні, наземні та свердловинні методи вивчення, буріння свердловин до широкого спектру лабораторно-аналітичних досліджень і топогеодезичного обслуговування, галузь має фахівців-професіоналів і володіє потрібним обладнанням.
Геолого-знімальні роботи, як один з найважливіших напрямків геологорозвідувальних досліджень галузі, зорієнтовані не тільки на геологічне вивчення будови окремих площ та визначення їх перспектив на різні види корисних копалин, а й на отримання систематизованої інформації для усестороннього господарського використання. Виконання геологічного до вивчення та картування дрібних масштабів – це створення багатоцільової геологічної основи, що дає змогу вирішувати питання розвитку мінерально-сировинної бази регіонів України, сприяє розв’язанню чисельних проблем фундаментальної та прикладної геологічної науки та суміжних галузей: меліорації, будівництва, екології тощо.
Крім геолого-знімальних досліджень підприємства галузі проводять в межах всієї України пошуки та розвідку багатьох стратегічних та гостродефіцитних для розвитку національної економіки видів мінеральної сировини:
рудних родовищ – міді, золота, хромітів, молібдену, рідкісних і рідкісноземельних металів, титану, нікелю, олова, цирконію;
нерудних родовищ – алмазів, абразивів, каолінів, бурштину, флюориту, графіту, польового шпату, вогнетривкої сировини, нетрадиційних видів корисних копалин, природних будівельних і облицювальних матеріалів;
фосфатної сировини – апатитів, зернистих та жовнових фосфоритів;
торфу і сапропелю;
техногенних родовищ – нафтопродуктів, інших видів сировини з хвостів-відходів гірничо-збагачувальних комбінатів, електростанцій тощо.
 
1.2 Характеристика галузі на обласному рівні
 
На обласному рівні галузь представлена наступними підприємствами:
Рівненська геологорозвідувальна експедиція, філія ВАТ „Північукргеологія”. Це підприємство переважно займається обслуговування приватних замовлень підприємств або фізичних осіб по виконанню бурових робіт для створення свердловин під прісну воду. Головними замовниками є крупні підприємства та організації, яким необхідне автономне водопостачання.
Фото Капча