Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізми грошово-кредитної політики України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

заборгованість України за постачання цих ресурсів. Так. на початок 2012 р. заборгованість перед Росією перевищила 2 млрд доларів США, а перед Туркменістаном склала 563 млн доларів США.

Значним фактором необхідності структурної перебудови, зростання державного боргу України, на кінець 2013 р. за даними Міністерства фінансів він склав 50. 5 млрд грн., Збільшився дефіцит платіжного та торгового балансу. Постоянный дефицит Государственного бюджета, возрастание внутренней и внешней задолженности государства, все эти факторы свидетельствуют о том, что сегодня государство не имеет собственных ресурсов для подъема экономики.
Слід визнати, що реальна ситуація в економіці України не дозволяє одночасно підтримувати життєдіяльність усіх галузей і виробництв, на необхідному рівні фінансувати соціальну сферу. Розпилення фінансових ресурсів, як правило, призводить до їх неефективного і не цільового використання і не дає бажаних результатів. Необхідно бачилися пріоритети розвитку економіки, вкладення коштів у які дало б можливість у стислі терміни вийти на світовий ринок, подолати тенденцію падіння обсягів виробництва та зайнятості. Виділення пріоритетів в економічному розвитку дозволяє підвищити ефективність фінансування, створює умов для подальшого рефінансування кошти і переходу до самофінансування.
Важливим фактором, який визначає структурну перебудову економіки в України є грошово-кредитна політика. Грошово-кредитна політика дозволяє акумулювати вільні кошти держави, підприємств, населення та використовувати найбільш раціонально та ефективно. Це перш за все, зумовлюється тим, що продукція підприємств не може конкурувати з аналогічними товарами імпортного виробництва. Основні причини дві: 1) застаріла технологія виробництва, а також, високі додаткові витрати, пов'язані зі збереженням, транспортуванням, процесом реалізації, роблять вітчизняну продукцію набагато дорожчою, ніж імпортну; 2) низький рівень життя громадян України, стійка тенденція до зниження доходів на душу населення призводить до падіння купівельної спроможності. В основному населення купує низькоякісні, але дешеві імпорті товари, в той час як вітчизняна продукція не має збуту. Тому основним завданням грошово-кредитної політики держави є створення умов для прориву вітчизняного виробника на національний і міжнародний товарні ринки. Такими умовами в ситуації що склалася в економіці, можуть бути:
Розглядаючи процес фінансування структурної перебудови через державний бюджет, необхідно вказати, що існує кілька підходів до вирішення цієї проблеми. Один з них базується на раніше прийнятих принципах фінансування галузей народного господарства, тобто, процес фінансування на наступний рік базувався на показниках попереднього року. І тільки окремі області могли отримати більше фінансових ресурсів, які, як правило, відбувалося у разі будівництва або введення в експлуатацію нових об'єктів.
Сьогодні, ухвалюючи державний бюджет, можна вказати, що кожне Міністерство «відвойовує» фінансові ресурси для себе. Ми бачимо, що, з одного боку, такий принцип фінансування через державний бюджет неможливий з огляду на дефіцит самого бюджету. З іншого боку, зменшення фінансування окремих областей неминуче призведе до соціально-економічних суперечок: невиплати заробітної плати, зменшення кількості працюючих, закриття деяких підприємств.
Інший підхід до фінансування державних підприємств через бюджет складається у визначенні ринкових пріоритетів серед виробників. Під цим розуміється необхідність визначити ті області народного господарства і напрями розвитку економіки, які найближчим часом можуть вийти з своєю продукцією на ринок і бути конкурентоспроможними, а це означає, мати дохід. Можливість отримання прибутку підприємствами дає можливість державі мати надходження до бюджету з цих підприємств через систему оподаткування.
 
Висновок
 
Отже, перехід України до ринкових відносин диктує необхідність створення ефективної банківської системи і проведення Національним банком дієвої грошово-кредитної політики, яке б краще стимулювала розвиток нових економічних процесів. Така грошово-кредитна політика, її завдання та умови реалізації визначаються рівнем розвитку економіки держави, політичними процесами, станом банківської системи та грошово-кредитного ринку в цілому. Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» функції виготовлення та реалізації грошово-кредитної політики покладено на Національний банк України, яка формулює загальні основи, визначає методи та конкретні інструменти її реалізації, розробляє відповідні нормативні та інструктивні документи, а також здійснює контроль за виконанням цих інструкцій уповноваженими банками.
Грошово-кредитна політика є найважливішою складовою загальної економічної політики держави. Формування основ і принципів грошово-кредитної політики держави походить із часу створення Національного банку України. Щодо змін в економічній політиці і банківської системи України істотно змінилися не тільки методи, а й інструменти реалізації грошово-кредитної політики, вдосконалюються при цьому грошово-кредитні, відкритий, міжбанківський ринки, умови використання відповідних інструментів тощо. Однако в связи с динамическими изменениями в экономике, в финансово-кредитной сфере и банковской системе существует настоятельная потребность усовершенствования методов и инструментов реализации денежно-кредитной политики, оперативного решения проблем сбалансирование денежного рынка, отладка надлежащего контроля за соблюдением коммерческими банками регулирующих нормативов, рефинансирование банков, осуществление надзорных функций и т. п.
Застосування того чи іншого інструмента регулювання грошово-кредитного ринку (проведення грошово-кредитної політики) залежить від історичних традицій використання фінансових інструментіву державі, розвиненості ринкових відносин, наявності банківсько-фінансових установ, загальнодержавного стану економіки, врегулювання питань фіскальної політики і т. д.
Основными монетарными инструментами, с помощью которых обеспечивается реализация центральными банками денежно-кредитной политики в том или другом государстве в зависимости от его экономического развития, есть:
- установление «кредитных потолков» на кредитные вложения;
- определение минимальных обязательных резервов для коммерческих банков;
- Здійснення операцій на відкритому ринку;
- осуществление операций на валютном рынке;
- регулирование импорта и экспорта товаров;
- выпуск депозитных сертификатов центрального банка.
В Україні інституційна основа для проведення грошово-кредитної політики з'явилася зі створенням суверенної банківської системи і національної грошово-кредитного ринку, оформленням діяльності Національного банку України в цій сфері відповідним документом: «Основні напрямки (орієнтири) грошово-кредитної політики та проведення реформи грошової системи Україна «. Національним банком України проведена значна робота щодо розробки, впровадження та використання різних методів та інструментів грошово-кредитної політики.
 
Список літератури
 
Гроші та кредит: підручник /под ред. Івасіва Б. С.. – Тернопіль “Карт-бланш”, 2000
Гроші та кредит: підручник / за ред. Славлука М. І. – К. : КНЕУ, 2001
Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: Навчальний посібник. – К. : НІОС, 2001
Єпіфанов А. О. Грошово-кредитна політика в Україні: Тенденції та перспективи / / фінанси України. -. 2000. – № 9. – С. 11-18
Лютий І. О. Грошова-кредитна політика в умова перехідної ЕКОНОМІКИ. – К. : “Атіка”, 2000
Лютий І. О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні
Фінанси України. -2000. – № 3. – С. 20-24
Мельник О. М. Законодовчі основи та найважліві Параметри грошово-кредитної політікі / / фінанси України. – 2000. – № 7. – С. 34-44.
Фото Капча