Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні дебати з проблем і окремих аспектів роботи з обдарованими учнями

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Марчук О. В.
 
Методичні дебати з проблем і окремих аспектів роботи з обдарованими учнями
 
Творчість, майстерність, досконалість –  це, насамперед, наполеглива праця.
В. О. Сухомлинський
 
Сучасна система освіти має забезпечити всі умови для всебічного розкриття потенціалу обдарованої особистості, створити можливості, щоб учень став суб'єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку.
Вирішуючи поставлену проблему, методичний кабінет відділу освіти Гощанської райдержадміністрації своїми основними завданнями вважає всебічний розвиток талантів, пошук, виявлення і підтримка обдарованих дітей, спрямування педагогічного процесу на вибір таких форм, змісту, методів, засобів навчання та виховання, за яких розвиватиметься творча особистість.
Зрозуміло, що обдарованого учня може підготувати, виховати, сформувати, розкрити лише обдарований учитель, якому властиві такі професійні вміння:
‒формувати особистісне ставлення до обдарованого учня як до суб’єкта інтерактивної взаємодії, в ході якої здійснюється навчання й розвиток, в ідеалі – і самого педагога;
‒організовувати навчання обдарованих школярів відповідно до результатів діагностичних обстежень;
‒працювати за спеціальними навчальними планами і програмами, складати та реалізовувати індивідуальні програми розвитку обдарованих;
‒виховувати в дітях віру у власні творчі здібності, всіляко їх підтримувати, створювати сприятливе навчальне середовище для реалізації обдарованості;
‒організовувати експериментально-дослідницьку роботу, прогнозувати її результати та практичне застосування;
‒консультувати учнів, батьків та педагогів із проблем обдарованості, організовувати їх співпрацю;
‒розвивати власні творчі здібності та підвищувати компетентність і професійну майстерність;
‒самостійно визначати проблеми, ставити завдання, вибирати форми і методи роботи, прогнозувати результат розвитку творчих здібностей.
Звичайно, знайти такого вчителя майже неможливо, окрім фахівців, які інтуїтивно відчувають, як потрібно організувати роботу з юними талантами. Проте, інтуїція обов’язково повинна підкріплятися реальними знаннями, щоб не втратити свою прогностичну можливість. Саме тому актуальною є проблема спеціальної підготовки кадрів шляхом набуття ними теоретичних знань і практичного досвіду, технологічної та методичної підготовленості до забезпечення оптимального рівня навченості, вихованості й розвитку обдарованих школярів.
Найважливішими напрямками, які окреслив у своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти Гощанської районної державної адміністрації у роботі з педагогічними кадрами, є:
‒забезпечення стратегічно-цільового підходу до організації методичної роботи з педагогічними кадрами, її орієнтація на кінцевий результат;
‒модернізація змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами з питань їхньої підготовки до роботи з обдарованими дітьми;
‒формування у педагогічних працівників мотивації до науково-дослідницької, експериментальної роботи;
‒використання активних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту методичної роботи;
‒формування засобами методичної роботи інноваційної культури педагогів, їхньої технологічної компетентності;
‒формування ефективної, дієвої системи управління науково-методичною роботою на основі принципів наступності, перспективності, оптимальності у визначенні мети, змісту і форм її організації.
Одним із основних аспектів піднесення ефективності діяльності РМК щодо здійснення науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми є залучення вчителів до різних форм методичної роботи з урахуванням рівня сформованості дидактичних умінь педагогів та творчих здібностей.
Враховуючи вищезазначене, в районі створена оптимальна структура методичної роботи з питань підготовки вчителя біології до організації роботи з обдарованими дітьми: методичні об’єднання, семінари-практикуми (керівник Динисюк Т.Ф. – Бугринський агротехнічний ліцей), проблемні семінари з допрофільної та профільної підготовки (керівник Сизкова З.Ф. – Гощанська гімназія), творча група (керівник Красівська С.С. – Тучинська ЗОШ І – ІІІ ст.), майстер – клас (Кравчук О.Ю. – Гощанська ЗОШ І – ІІІ ст.), школа педагогічної майстерності (Рудка М.Т. – Бочаницька ЗОШ І – ІІІ ст.), школа ПД (Динисюк Т.Ф. – Бугринський агротехнічний ліцей), школа адаптації молодих учителів (Марчук О.В. – РМК). Так, районне методичне об’єднання вчителів біології активно працює у напрямку забезпечення навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування, диференціації та реалізації особистісно зорієнтованого підходу, впровадження перспективних освітніх технологій як одного із шляхів успішної реалізації Національної доктрини розвитку освіти України.
Заслуговують на увагу питання, що вирішуються у ході різноманітних методичних заходів. Наприклад:
Особистісно орієнтований розвиток обдарованої дитини.
Розвиток творчих здібностей дітей засобами біологічної освіти.
Нетрадиційні форми навчання як засіб розвитку творчої активності школярів.
Пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних
працівників.
Роль методичних формувань у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми.
Ефективні засоби і технології пошуку, навчання і виховання обдарованої молоді.
Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з обдарованими учнями.
Цікаво і змістовно проходять засідання з питань підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми. Пропонуємо вашій увазі план роботи семінару-практикуму з означеної проблеми:
І. Розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей школярів.
«Круглий стіл» «Проблемно-пошуковий метод як засіб розвитку інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів».
Диспут «Як розвивати в учнів пізнавальну активність?»
Практичне заняття з використанням диференційованого дидактичного матеріалу для розвитку інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання.
ІІ. Від творчого вчителя – до творчого учня.
Проблемний стіл «Як визначати творчі здібності учня?».
Тренінг “Засоби розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей школярів”.
Презентація опрацьованої літератури.
Обмін досвідом роботи з даної проблеми.
З метою трансформування творчих знахідок, кращого досвіду майстрів педагогічної праці набули поширення публічні презентації
Фото Капча