Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні основи розробки бізнес-плану заснування підприємництва

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
 
101- 
 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ
бізнес-плану заснування підприємництва
Рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни
“Основи підприємництва”
 
Затверджено на засіданні 
 Методичної            комісії: 
факультету менеджменту
Протокол №___ 
від “___”________2000 р.
 
Загальні положення
 
Ця методична розробка (надалі – методика) призначена для виконання студентами курсової роботи на тему “Бізнес-план заснування підприємництва”. За згодою керівника курсових робіт студент може розробити бізнес-план реалізації певної підприємницької ідеї в межах наявного підприємства, застосовуючи викладені в Методиці прийоми планових розрахунків. В таких випадках тема формулюється із зазначенням об’єкта планування (назви підприємства) – приклади: “Бізнес-план вдосконалення пакувальної тари ВАТ “Азот”, “Бізнес-план диверсифікації продукції ТзОВ “Вікторія”; “Бізнес-план утилізації відходів на ДП Укрбурштин”.
Розділи курсової роботи, передбачені Методикою, відповідають типовій структурі бізнес-плану. При змістовному наповненні розділів студент може і повинен скористатися рекомендаціями, які викладені в спеціальній літературі. Разом з тим, Методика має ряд відмінностей від типових рекомендацій щодо бізнес-планування. По-перше, вона спрямована на розробку бізнес-плану заснування підприємництва “на голому місці”. Завдяки цьому, курсова робота охоплює основний зміст навчального курсу “Основи підприємництва” (ідея – організаційна форма – ресурси – результати). До того ж, така робота орієнтує студента на започаткування власної справи, що є важливим для його майбутньої професійної діяльності і актуальним для розвитку національної економіки. По-друге, в порівнянні з іншими методичними рекомендаціями, в ній особлива увага приділяється економічним розрахункам, прогнозуванню динаміки економічних результатів підприємництва. Це зумовлено найпоширенішим і головним недоліком в практиці бізнес-планування – недостатньою обгрунтованістю очікуваних результатів, що зазвичай спричиняє недовіру до бізнес-плану з боку інвесторів, кредиторів і партнерів.
Основними критеріями оцінки курсової роботи є: а) оригінальність і прагматичність підприємницької ідеї; б) обгрунтованість планових витрат і результатів; в) поглиблене опрацювання найважливіших аспектів бізнес-плану (наприклад: спеціальне вивчення попиту, розробка логотипу фірми, або дизайну нового товару, детальний аналіз собівартості товару тощо).
 
Вимоги до оформлення курсової роботи
 
Робота оформляється рукописно або машинописно на білому папері формату А4. Текст подається в безособовій формі. Всі таблиці і рисунки нумеруються і повинні мати назву, що відображає їх зміст (для таблиць – зверху, для рисунків –внизу). Рукопис має бути легко читабельним.
Робота викладається в такому порядку: 1) титульний лист за формою, що подається; 2) зміст у формі переліку розділів бізнес-плану із зазначенням відповідної сторінки; 3) розділи бізнес-плану, які викладаються в такому ж порядку, як в Методиці.
Індивідуальне завдання на курсову роботу не видається, але студент зобов’язаний узгодити з керівником роботи товарний задум (див. розд. 2).
В окремих випадках керівник курсової роботи може зобов’язати студента поглибити вивчення і розробку окремих аспектів бізнес-плану.
 
Бізнес-план
 
1. ВИСНОВКИ (РЕЗЮМЕ)
 
Цей розділ бізнес-плану є підсумковим, розробляється після виконання всіх розрахунків в наступних розділах. В ньому стисло (на 1–2 сторінках) викладається:
а) основна ідея підприємницького проекту (див. розд. 2);
б) організаційно-правова форма підприємництва (розд. 4);
в) обсяги виробництва (розд. 5);
г) очікувані фінансові результати (розд. 7);
д) потреби в ресурсах для реалізації проекту (основний і оборотний капітали) та джерела їх формування (статутний фонд, позика, оренда тощо) (розд. 5).
Приклад. Ідея: виготовлення і реалізація автомобільних щіток-порохотягів та, в перспективі, інших засобів забезпечення комфорту водіїв і пасажирів. Організаційно-правова форма підприємництва – товариство з обмеженою відповідальністю. Необхідні виробничі ресурси і джерела їх формування.
Необхідні ресурсиСума,
тис. грн.Джерела формуванняСума,
тис. грн.
1234
Основні засоби,60,9Статутний фонд46,9
в т. ч. пасивна частина28,8Оренда (приміщень)28,8
Оборотні засоби8,2Лізинг0
Позавиробничі початкові видатки (плата за державну реєстрацію, за підготовку засновницьких документів тощо)0,9Позики (+),
Фінансові резерви (-)-5,7
ВСЬОГО70,070,0
Очікувані фінансові результати:
а) чисті прибутки за рік (після розгортання виробництва), Р = 11,8 тис. грн./рік;
б) початкові інвестиції Іpv = 42,1 тис. грн.;
в) термін погашення (окупності) початкових інвестицій, Т = 4 роки;
г) чиста теперішня вартість проекту (за 5 років), Вpv = 1,79 тис. грн.
Очікувані соціальні наслідки:
а) додаткові робочі місця – 6;
б) поліпшення санітарних та гігієнічних умов пасажирських перевезень;
в) полегшення умов і підвищення безпеки праці при прибиранні салонів автотранспорту;
г) скорочення непродуктивних витрат робочого часу водіїв автотранспорту.
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ І КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
В цьому розділі лаконічно викладається:
а) задум товару (продукції чи послуг);
б) характеристика товару в реальному виконанні;
в) характеристика товарного підкріплення (якщо таке передбачається);
г) конкурентна ситуація, конкурентні переваги і недоліки нового товару (розглядається в контексті п.п. а–в)
Задум товару полягає в задоволенні тих потреб споживачів які частково або повністю не задовольняються в зв’язку з відсутністю відповідних товарів на певному ринку або їх недоступністю за ціною.
Товар в реальному виконанні – характеристика:
споживчих
Фото Капча