Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Топографічне креслення” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування „Землевпорядкування та кадастр” та „Геоінформаційні системи і технології”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-101
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Топографічне креслення”
студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування „Землевпорядкування та кадастр” та „Геоінформаційні системи і технології” (частина 1)
 
Рекомендовано до друку
методичною комісією
напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”
Протокол №4 від 14.04.2008 р.
 
Рівне- 2008
 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Топографічне креслення” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування „Землевпорядкування та кадастр” та „Геоінформаційні системи і технології” (частина 1) / С.М. Остапчук, О.М. Швець. - Рівне: НУВГП, 2008. – 32с.
Упорядники: С.М.Остапчук, кандидат технічних наук, доцент; О.М. Швець, старший викладач
Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
Рецензенти: C.В. Романчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики; М.М. Козяр, кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки
© С. М. Остапчук, О. М. Швець, 2008 © НУВГП, 2008
 
ЗМІСТ
Лабораторна робота № 1. Задачі топографічного креслення. Креслярські матеріали, інструменти та приладдя
Лабораторна робота № 2. Викреслювання тушшю прямих ліній під лінійку
Лабораторна робота № 3. Викреслювання тушшю прямих ліній, точок і кіл
Лабораторна робота № 4. Викреслювання штрихів і кривих ліній різної товщини
Лабораторна робота № 5. Викреслювання топографічного напівжирного шрифту
Лабораторна робота № 6. Викреслювання шрифту БСАМ курсиву малоконтрастного
Лабораторна робота № 7. Вивчення й викреслювання художнього шрифту і рамки
Лабораторна робота № 8. Вивчення й написання скорописного шрифту
Лабораторна робота № 9. Робота акварельними фарбами
Лабораторна робота № 10. Вивчення умовних знаків топографічних планів та карт
Лабораторна робота № 11. Комплексне оцінювання знань та вмінь топографічного креслення
Лабораторна робота № 12. Викреслювання умовних знаків топографічних планів та карт
Лабораторна робота № 13. Загальні відомості про оригінали топографічних планів і карт
Лабораторна робота № 14. Викреслювання фрагменту топографічної карти на папері
Література
 
Лабораторна робота № 1. Задачі топографічного креслення. Креслярські матеріали, інструменти та приладдя
 
Мета роботи: ознайомитися із значенням предмета, вивчити креслярські матеріали, інструменти і приладдя та правила зберігання, навчитися викреслювати рамку та виконувати позарамкове оформлення креслярських завдань.
Курс топографічного креслення є важливою спеціальною дисципліною, успішне засвоєння якого надасть необхідну допомогу студентам у майбутній практичній діяльності. Метою курсу ставиться вивчення, здобуття навичок і засвоєння методики та прийомів штрихового, шрифтового і кольорового оформлення різноманітних графічних документів. У процесі вивчення предмета необхідно виробити твердість руки, окомір, акуратність, старанність, навчитись красиво, швидко, з художнім смаком і високою графічною якістю оформляти топографо-геодезичні і картографічні матеріали.
Процес топографічного креслення вимагає від виконавця високої точності. Помилка креслення в окремих випадках не повинна перевишувати 0,1 мм. Цим топографо-картографічні матеріали відрізняються від усіх інших видів креслення (архітектурного, будівельного, машинобудівного тощо) і потребують спеціальної підготовки виконавця. Такий вид креслення вимагає набагато більшої кількості різноманітних інструментів, приладь і матеріалів, куди, насамперед, слід віднести:
- креслярський папір високої якості типу „ватман” або „напівватман”;
- графітні креслярські олівці різної твердості і м’якості;
- туш різних кольорів, у першу чергу, чорна;
- акварельні фарби;
- круглі пензлі із натуральних волосків;
- креслярські пера і ручки;
- рейсфедери (лінійний, обертовий);
- циркулі (розмічувальний, креслярський, штангенциркуль, кронциркуль);
- штрихувальні прилади (синусне приладдя, шрафирувальна лінійка);
- лінійки і трикутники;
- геодезичний транспортир;
- вимірювальна лупа;
- шкала товщин ліній;
- гумки;
- скребачки.
Висока якість і швидкість виконання графічних робіт залежать не тільки від знання правил і отриманих навичок, але й від якості та стану самих креслярських матеріалів, інструментів і приладь Тому так важливо уміло та дбайливо до них відноситись і завжди пам’ятати, що вони є предметами індивідуального користування. Всі інструменти, приладдя та матеріали необхідно тримати у спеціально відведеному місці, чистоті і справному стані. Перед початком і закінченням роботи їх слід протерти м’якою сухою шматиною.
Більшість креслярських завдань потрібно буде виконувати на стандартних аркушах креслярського паперу розміром 150х200 мм, відхилення допускається ±1 мм по ширині і довжині (форматка №1). Для виконання завдань потрібно спочатку побудувати рамку (спосіб діагоналей, рис.1) і провести осі симетрії, що дуже важливо для подальшого розміщення елементів топографічного креслення.
Рис. 1. Побудова рамки способом діагоналей (форматка №1)
200
150
95
6
Товщина рамки повинна бути 0,30 мм.
Позарамкове оформлення має бути стандартним. Над верхньою лінією рамки в 5 мм від неї зліва дати підпис “НУВГП” (прописні букви, висота – 3 мм), справа – “Завдання № “(рядкові букви, висота – 2 мм). Під нижньою лінією рамки в 5 мм від неї зліва в два рядки розмістити підписи – “Оцінка” і “Викладач”, справа – “Робота студента I к. прізвище та ініціали” (рядкові букви, висота – 2
Фото Капча