Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геодезичні прилади” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-108
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 
до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геодезичні прилади” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”
 
Рекомендовано 
методичною комісією за напрямом
6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”.
Протокол №5 від 26.02.2010 р.
 
Рівне – 2010 р.
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геодезичні прилади” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія, землеустрій” / Р.С. Німкович. – Рівне: НУВГП, 2010. – 39 с.
 
Упорядник: Р.С. Німкович, асистент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики НУВГП
 
Відповідальний за випуск: П.Г. Черняга, д.т.н., професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики НУВГП.
 
© Німкович Р.С., 2010, © НУВГП, 2010
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
Загальні положення
Лабораторна робота №1. Будова точних теодолітів. Взяття відліків
Лабораторна робота №2. Центрування. Перевірка оптичного центрира
Лабораторна робота №3. Вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів
Лабораторна робота №4. Визначення рену шкалових мікроскопів та оптичних мікрометрів теодолітів
Лабораторна робота №5. Визначення ціни поділки циліндричного рівня нівеліра, коефіцієнта ниткового далекоміра та асиметрії ниток
Лабораторна робота №6. Будова високоточних нівелірів. Визначення перевищень
Лабораторна робота №7. Визначення ціни поділки шкали оптичного мікрометра нівеліра
Лабораторна робота №8. Визначення середньої довжини метрового інтервалу шашкової рейки
Лабораторна робота №9. Дослідження нівелірів з компенсаторами
Лабораторна робота №10. Будова та технічні характеристики електронних тахеометрів, GPS-приймачів
Лабораторна робота №11. Визначення сталої тахеометра з вимірювання віддалей в усіх комбінаціях
Додатки
Література
 
ВСТУП
 
Лабораторні роботи складаються з трьох блоків: будова та дослідження точних теодолітів; будова та дослідження нівелірів; будова та дослідження електронних тахеометрів, ознайомлення з GPS-приймачами.
Специфіка вивчення даної дисципліни полягає в тому, що студенти повинні працювати з геодезичними приладами, які в більшості випадків мають високу вартість. Тому при вивченні нового типу приладів студент не допускається до наступного заняття з ними, допоки не захистить їх будову та порядок роботи!
Додатки призначені для більш детального та глибшого вивчення геодезичних приладів, за вивчення яких можна отримати додаткові бали.
Згідно ЄКТС оцінювання студентів проводиться за 100 бальною шкалою за такими критеріями: робота на парі; якість виконання; захист. Відповідно до шкали оцінювання, розподіл балів відбувається так, як показано в табл. 1.
Таблиця 1
№ з/пНазва роботиБали за критеріямиСума балів
робота на паріякість викон.захист
1Будова точних теодолітів. Взяття відліків1225
2Центрування. Перевірка оптичного центрира1236
3Вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів1236
4Визначення рену шкалових мікроскопів та оптичних мікрометрів теодолітів1236
5Визначення ціни поділки циліндричного рівня нівеліра Н-3, коефіцієнта ниткового далекоміра та асиметрії ниток1236
Продовження таблиці 1
6Будова високоточних нівелірів. Визначення перевищень1225
7Визначення ціни поділки шкали оптичного мікрометра нівеліра.1236
8Визначення середньої довжини метрового інтервалу шашкової рейки1225
9Дослідження нівелірів з компенсаторами1225
10Будова та технічні характеристики електронних тахеометрів, GPS-приймачів1225
11Визначення сталої тахеометра з вимірювання віддалей в усіх комбінаціях1225
12Захист лабораторних робіт---
Разом11222760
Змістовий модуль30
За вчасне виконання робіт10
Загальна сума балів100
 
Загальні положення
 
Якість та успіх геодезичних робіт, зокрема спостережень, багато в чому залежать від стану приладів. Оптичні теодоліти – складні конструкції, що складаються з великої кількості оптичних та механічних деталей. Пошкодження будь-якої деталі чи порушення взаємного зв’язку між деталями можуть привести прилад в неробочий стан чи знизити точність, а виправити прилад в польових умовах (осьову та оптичну системи) неможливо.
1. Укладка приладу в футляр чи ящик
При отриманні приладу ознайомитись з його правильною укладкою в ящик чи футляр, вивчити способи закріплення теодоліта закріпними пристроями, вивчити розташування всіх його частин. При цьому ящик чи футляр обов’язково розташований кришкою догори.
Після укладання всі закріпні та упаковочні гвинти потрібно загвинчувати до упора. Якщо після укладки приладу кришку ящика можна закрити вільно чи вільно надіти футляр, отже прилад укладений правильно. Ніяких зусиль при цьому застосовувати не потрібно.
2. Перевезення приладів
Всі високоточні прилади переносять чи перевозять обов’язково під наглядом спеціально призначеної особи (спостерігача або помічника спостерігача). Якщо прилад в футлярі, то він повинен бути встановлений основою вниз, якщо в ящику – ручкою вверх.
При перевезеннях приладів на автомашинах та підводах потрібно на дно вкладати товстий шар соломи, сіна, стружок, гілок чи м’яких речей. Для того, щоб під час перевезення ящики не терлись і не вдарялись об виступаючі частини (борти) автомашини чи підводи, потрібно робити спеціальні прокладки чи обгортати їх м’якими речами. При перевезенні на автомашинах прилади розташовують в передній частині кузова, а при перевезенні на підводах – в їх середній частині, уникаючи встановлення над осями.
На нерівних дорогах при невеликих переїздах робочі повинні ящик чи футляр з приладом тримати в руках, а якщо дорога дуже погана, необхідно знімати прилад з транспорту
Фото Капча