Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичний тренінг з молодими педагогами на тему: "Організація та керівництво дослідницько-пошуковою діяльністю дітей у предметно-ігрових розвивальних центрах"

Предмет: 
Тип роботи: 
Педагогічний досвід
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мета: довести до відома учасників інформацію про важливість правильної і творчої організації дослідницькопошукової діяльності дітей у предметноігрових розвивальних центрах, ознайомити з передовим педагогічним досвідом, практичними способами роботи.
 
Завдання:
−ознайомити зі структурою ігрових розвивальних центрів ДНЗ, їх особливостями;
−визначити особистісні якості, які необхідні вихователю при організації дослідницькопошукової діяльності дітей у предметноігрових розвивальних центрах.
−сформувати навички керівництва та організації дослідницькопошукової діяльності дітей у предметноігрових розвивальних центрах та відпрацювати прийоми, які дозволяють забезпечити ефективну роботу.
 
Обладнання: маркерна дошка або ватман для запису інформації; маркери, фломастери, кольорові олівці; папір формату А4, А3, авторучки, роздаткові матеріали (вирізані з паперу листочки на яких написані якості та корені на), ватман із зображенням галявини, стікери, м’яч.
Час проведення: 1,5 години.
 
СТРУКТУРА СЕМІНАРУТРЕНІНГУ
 
п/пВиди робітОрієнтовна тривалість
1Вступ, постановка проблеми5 хвилин
2Прийняття правил роботи групи 5 хвилин
3Вправа «Галявина сподівань»5 хвилин
4Вправа «Щоб говорити правду»5 хвилин
5Вправа «Театр думок»15 хвилин
6Інформаційне повідомлення «Предметноігрові розвивальні центри»5 хвилин
7Вправа «Дерево»20 хвилин
8Вправа «Робоча ситуація»5 хвилин
9Взаємонавчання «Релаксаційні вправи»15 хвилин
10Аналіз заняття, підведення підсумків.8 хвилин
11Прощання2 хвилини
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
 
1. Вступ
Дошкільна освіта сьогодення характеризується зміною педагогічних підходів щодо організації навчальновиховної роботи з дітьми. Зокрема, для того, щоб дитина могла самовиявитися, самореалізуватись і самоствердитися, необхідно створити таке розвивальне предметне середовище, яке сприятиме задоволенню її потреб у пізнанні навколишньої дійсності, що, у свою чергу, забезпечить повноцінний і гармонійний розвиток у період дошкільного дитинства і „формування особистості дитини” (згідно зі ст. 7 Закону України “Про дошкільну освіту” (2001 р.). 
Це питання знайшло відбиття і в стандарті дошкільної освіти  “Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні” (1999 р.), де зазначено: “Дошкільний заклад, …відповідальний за процес суспільного розвитку зростаючої особистості, покликаний полегшити її входження в широкий світ і розвинути внутрішні сили”. Він забезпечує “…створення таких соціальнопедагогічних умов, таку організацію життєдіяльності дитини, які допоможуть їй реалізуватися й самоствердитися, забезпечать її життєву компетентність. Реальний зв’язок між дитиною й навколишнім життям встановлюється саме в процесі активної взаємодії з предметним світом”. Тому, відповідно до чинних нормативноправових документів, до створення в дошкільних навчальних закладах спеціально організованого, педагогічно доцільного, розвивального предметного середовища ставляться певні вимоги, обумовлюються основні підходи та принципи його облаштування.
Сьогодні ми з вами :
1)познайомимося ближче з системою предметноігрових розвивальних центрів дитячого садка;
2)зрозуміємо, наскільки важливою є правильна організація і керівництво дослідницькопошуковою діяльністю дітей у предметноігрових розвивальних центрах;
3)визначимо принципи організації предметноігрових розвивальних центрів, їх завдання і склад;
4)відпрацюємо прийоми, які дозволять забезпечити організацію і керівництво дослідницькопошуковою діяльністю дітей у предметноігрових розвивальних центрах.
 
2. Прийняття правил роботи групи
Мета  створити сприятливу робочу атмосферу.
Хід вправи
Методист зачитує правила (додаток1), які написані на плакаті, і коментує їх після чого пропонує учасникам додати або викреслити деякі умови співпраці, які будуть потрібні саме цій групі для ефективної взаємодії, зміни фіксуються на плакаті з написом «Правила групи», після чого відбувається прийняття спільно вироблених правил.
 
3. Вправа «Галявина сподівань»
Мета: надати можливість учасникам визначити свої очікування 
Методист робить вступ: «Нашу психологічну та педагогічну роботу можна уявити як мальовничий та різноманітний ліс, де ми набуваємо досвіду, то йдучи протоптаними широкими дорогами, то блукаючи стежками особистісних пошуків, то виходячи на яскраві, освітлені нашим покликанням галявини. Тож уявімо собі, що ми вийшли на одну з численних галявин, де на ґрунті наших сподівань та очікувань виростають барвисті квіти професійного досвіду».
Методист пропонує на стікерах у вигляді квітки написати свої очікування від тренінгу. Потім кожен озвучує свої сподівання та кріпить стікер на ватман  «галявину». Ведучий узагальнює сподівання учасників та підводить підсумки вправи.
4. Вправа «Щоб говорити правду»
Мета: надати можливість учасникам, які уже знайомі, дізнатися один про одного щось нове, активізувати учасників.
Хід вправи
Учасники по черзі повідомляють про себе чотири твердження. Три з них справжні, одне  вигадане. Інші учасники, слухають повідомлення та занотовують те, що вони вважають вигаданим твердженням. Після того, як усі висловилися, учасники порівнюють свої здогадки.
5. Вправа «Театр думок»
Мета: визначити загальні знання учасників щодо теми заняття та вмотивувати їх до отримання нових знань та умінь.
Хід вправи
Учасники об’єднуються в групи, яким дається завдання за 10 хвилин скласти казку про подорож дитини за мотивом одного з предметноігрових розвивальних центрів. Після того, як групи виконають завдання, методист виносить на обговорення такі запитання:
1.Що таке предметноігровий розвивальний центр?
2.Чи є ця тема актуальною для нас і чому?
3.Що отримують діти за допомогою предметноігрових розвивальних центрів?
Думки учасників методист записує на ватмані. Таким чином створюється колективний образ поняття предметноігрового розвивального центру.
Висновок.
Головна роль у становленні особистості дитини дошкільного віку належить оточуючим його дорослим. Тому, наскільки вони зможуть оточити малюка увагою й любов'ю, створити необхідні умови для його розвитку, залежить
Фото Капча