Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь. розслідування та облік нещасного випадку на виробництві. комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві: порядок створення, права та обов’язки

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕМА: МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ОТРУЄНЬ. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ. КОМІСІЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ: ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Засвоїти порядок та основні етапи проведення розслідувань та обліку нещасних випадків на виробництві, розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь.
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:
 
Поняття про професійні отруєння та професійні захворювання.
Методика розслідування випадків професійних отруєнь.
Першочергові дії лікаря у випадку виявлення професійного отруєння та порядок оформлення відповідної звітної документації.
Нещасний випадок: визначення, класифікація.
Характеристика основних чинників, що зумовлюють нещасні випадки.
Порядок проведення розслідування нещасного випадку виробничого характеру.
Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві: порядок створення, права та обов’язки.
Основні шляхи профілактики нещасних випадків.
 
ЗАВДАННЯ:
 
1. Ознайомитись з документами, які заповнюються під час розслідування випадків професійних отруєнь, захворювань та нещасних випадків
2. Занести до протокольних зошитів основний зміст послідовності розслідувань, роботи комісій з розслідувань та форм, що заповнюються.
3. Розв'язати ситуаційні задачі за темою практичного заняття.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
  1. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 373-380.
  2. Закон України “Про охорону праці” (2004 – нова редакція) статті: 1, 9, 22-23.
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 08. 2001 р. №1094 “Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.
  4. Мороз В. М., Сергета І. В., Фещук Н. М., Олійник М. П. Охорона праці в медицині та фармації (посібник). Вінниця: Нова книга, 2005 р. Розділ 1. 1. 6.
  5. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загальною ред.. Даценко І. І. – Львів: Світ, 2001. – С. 322-328.
 
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 
Розслідування професійних захворювань, отруєнь та нещасних випадків, що зумовили втрату здоров’я людини, а ще гірше, мали смертельний наслідок є обов’язковим і здійснюється у відповідності до Закону України “Про охорону праці”, це конституційне право громадян.
Чітко налагоджений облік і реєстрація всіх випадків професійних захворювань, отруєнь та нещасних випадків на виробництві, своєчасне і правильне їх розслідування, вміння накреслити раціональний план профілактичних заходів є важливими передумовами зменшення професійної захворюваності та виробничого травматизму. Своєчасне розпізнавання професійного захворювання або нещасного випадку, з'ясування причин їх виникнення та усунення цих причин шляхом проведення відповідних санітарно-гігієнічних та оздоровчих заходів дають змогу попередити виникнення нових професійних захворювань та нещасних випадків.
Професійні захворювання – захворювання, зумовлені дією шкідливих умов праці. Вони поділяються на гострі, що виникли після одноразової, упродовж не більше однієї робочої зміни, дії шкідливих виробничих факторів, та хронічні, що виникли після багаторазової й тривалої дії шкідливих факторів. Гостре й хронічне професійне отруєння є окремим випадком гострого або хронічного професійного захворювання. Групове професійне захворювання – захворювання, при якому одночасно захворіло (постраждало) двоє й більше людей.
Нещасний випадок – це непередбачений збіг обставин і умов, за яких заподіяна шкода здоров’ю або настала смерть людини.
Нещасний випадок на виробництві – це раптове погіршання стану здоров’я або настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків короткочасного впливу небезпечного або шкідливого чинника тривалістю не довше однієї робочої зміни.
Слід знати, що є такі різновиди нещасних випадків:
  • нещасний випадок на виробництві;
  • нещасний випадок, що стався під час навчально-виховного процесу;
  • нещасний випадок невиробничого характеру.
Розслідуванню підлягають такі нещасні випадки: раптові погіршання стану здоров’я, поранення, травми, в тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні захворювання, гострі професійні та інші отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами та іншими представниками фауни і флори, що призвели до втрати працівником працездатності на 1 робочий день або більше, зумовили необхідність переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менш, ніж на 1 робочий день, а також спричинили випадки смерті на підприємстві.
За основу ми беремо методику розслідування нещасного випадку на виробництві, яку здійснює відповідна комісія з розслідувань.
Згідно з «Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях» № 623-93, у нашій країні налагоджено спеціальну систему обліку професійних захворювань і нещасних випадків, яка включає низку обов'язкових організаційних етапів:
1) повідомлення про всі випадки ушкоджень;
2) розслідування їх причин із оформленням акта;
3) складання звітів.
Про кожний нещасний випадок., гостре професійне захворювання чи отруєння його очевидець чи сам потерпілий негайно повідомляє безпосереднього керівника робіт (бригадира, майстра, диспетчера, змінного інженера), який зобов'язаний терміново організувати першу допомогу потерпілому та його доставку в лікувально-профілактичний заклад (медпункт, медсанчастину, поліклініку, лікарню), сповістити про випадок керівника підрозділу або власника підприємства, зберегти до розслідування ситуацію на робочому місці й стан обладнання такими, якими вони були на момент випадку (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призводить до більш
Фото Капча