Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Молочна продуктивнсть корів різних ліній української чорно-рябої породи за прогресивної технології виробництва молока

Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

але така тенденція не характерна для всіх ліній, дочки яких використовуються в процесі виробництва молока. Максимальною кількістю молочного жиру в молоці характеризувалися корови-первістки лінії Дж. Бесна (331, 4кг), Елевейшна (303, 8) і Маршала (303, 6 кг), з другим отеленням – Дж. Бесна (452, 9 кг), Белла (366, 3 кг) і Маршала (360, 4) і третім отеленням – Елевейшна (398, 1 кг), Чіфа (363, 6 кг) і Белла (352, 7кг).

Висновки.
Рівень молочної продуктивності корів в умовах конкретного стада, навіть за однакового рівня годівлі, утримання й способів доїння, суттєво різнився в залежності від лінії батька та кількості отелень, тому слід зосереджувати увагу на розведенні тварин найбільш високопродуктивних генеалогічних формувань.
Для стада української чорно-рябої молочної породи за умови вирощування нетелів на нетельному комплексі та виробництва молока за сучасних прогресивних технологій, які передбачають безприв’язне утримання корів, нормовану годівлю у вигляді повноцінних моносумішей із кормових столів у приміщенні та доїння в спеціалізованій залі, кращими лініями плідників голштинської породи будуть лінії Белла 1667366, Чіфа 1427381 і Елевейшна 1491007, дочки яких рівномірно підвищують надої з першої по третю лактацію.
Наявність значної кількості телиць та нетелів не є підставою для інтенсивного щорічного обміну селекційного матеріалу в стаді, оскільки такий крок не завжди сприяє підвищенню генетичного потенціалу молочної продуктивності корів.
 
Список використаної літератури
 
 1. Вплив походження за батьком і лінійної належності на господарськи корисні ознаки корів / М. В. Гладій, Ю. П. Полупан, І. В. Базишина [та ін. ] // Вісник Сумського національного аграрного університету – Суми, 2014. – Вип. 7 (26). – С. 3-11.
 2. Гнатюк С. І. Відтворна здатність корів внутрішньопородних типів української червоної молочної породи в залежності від генеалогічних формувань / С. І. Гнатюк // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. – Луганськ, 2010. – № 21. – С. 40-43.
 3. Дідківський А. М. Вплив лінійної належності на продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи / А. М. Дідківський, С. П. Омелькович, В. В. Кобернюк / Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2014. – Вип. 2/1 (24). – С. 39-42.
 4. Іляшенко Г. Д. Вплив генетичних та паратипових чинників на молочну продуктивність корів української червоної та чорно-рябої молочних порід / Г. Д. Іляшенко, Ю. П. Полупан // Вісник степу. – Кіровоград, 2009. – Вип. 6. – С. 129-136.
 5. Кальчук Л. А. Продуктивні та відтворні якості корів-первісток різного походження / Л. А. Кальчук, Т. С. Попадюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2014. – Вип. 2/2 (25). – С. 52-55.
 6. Кругляк Т. О. Господарсько-біологічні особливості корів різних ліній української червоно-рябої молочної породи / Т. О. Кругляк // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. – К., 2015. – Вип. 49. – С. 106-114.
 7. Кузів М. І. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України / М. І. Кузів // Зб. наукових праць: серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 21. – С. 123- 125.
 8. Лобода В. П. Продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від ліній та бугаїв-плідників / В. П. Лобода // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2013. – Вип. 1 (22). – С. 44-46.
 9. Оцінка бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної та голштинської порід, яких використовували для створення Сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи / Н. П. Радченко, Ю. І. Скляренко, Р. В. Братушка [та ін. ] // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 3 (72). – С. 76-80.
 10. Піддубна Л. Вплив генетичних та паратипічних факторів на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної худоби / Л. Піддубна // Тваринництво України. – 2014. – № 3-4. – С. 11-14.
 11. Підпала Т. В. Селекційні ознаки та їх використання для оцінки методів розведення худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 1999. – № 13. – С. 151-155.
 12. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 255 с.
 13. Полупан Ю. П. Перспективи порідного удосконалення молочного скотарства / Ю. П. Полупан // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 20 (243). – С. 98-103.
 14. Пушкар І. В. Вплив підбору на молочну продуктивність корів української бурої молочної породи / І. В. Пушкар // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2014. – Вип. 7 (26). – С. 72-74.
 15. Рудик І. А. Роль ліній в удосконаленні української чорно-рябої молочної породи / І. А. Рудик, Ю. М. Сотніченко // Розведення і генетика тварин: міжвідом. тематич. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2005. – Вип. 39. – С. 183-189.
 16. Рубан Ю. Д. Теорія і практика розведення великої рогатої худоби за лініями / Ю. Д. Рубан // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. – К. : Аграр. наука, 2005. – Вип. 38. – С. 91-96.
 17. Селекція молочної худоби і свиней: навч. посіб. / [Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко та ін. ]; за ред. Т. В. Підпалої. – Миколаїв: МНАУ, 2012. – 297 с.
 18. Ставецька Р. Поліпшуючий вплив голштинської породи / Р. Ставецька, І. Рудик // Тваринництво України. – 2011. – № 5. – С. 27-30.
 19. Хмельничий Л. М. Реализация наследственности линейных признаков экстерьера быков-производителей / Л. М. Хмельничий // Зоотехния, 2012. – № 2. – С. 2-3.
 20. Krzyzewski J. Influence of calving interval length in HF cows on milk yield, its composition and some reproduction traits / J. Krzyzewski, N. Strzatkowska, Z. Reklewski // Med. Weter. – 2004. – Vol. 60. – № 1. – P. 76-79.
 21. Van Raden P. M. Productive life evaluations: Calculation, accuracy, and economic value / P. M. Van Raden, G. R. Wiggans // Dairy Sci. – 1995. – Vol. 78. – No. 3. – P. 631-638.
Фото Капча