Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Народні депутати України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН
 
ВСТУП
1. Поняття та принципи статусу народного депутата України
2. Повноваження (права та обов’язки) народного депутата України
3. Гарантії діяльності народного депутата України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
Верховна Рада України, виступаючи єдиним органом законодавчої влади в Україні, розглядає та вирішує питання, які стосуються її повноважень від імені народу України та в його інтересах. Виконуються дані повноваження особами парламентаріїв – народних депутатів України.
Народні депутати України є повноважними представниками народу у Верховній Раді. Конституція України визначила основоположні поняття посади народного депутата. Становище депутата регламентоване нормами права, - це статус депутата. Його статус є багатогранний за повноваженнями, змістом та формами діяльності.
Для визначення чіткого статусу депутата України, законодавець крім Конституції України забезпечив врегулювання цього питання і іншими нормативними актами, які видавались у відповідності з положеннями Конституції та на її виконання ними є Закон України “Регламент Верховної Ради України”, закон України “Про вибори народного депутата України”, Закон України “Про постійні комісії Верховної Ради України”, а також багато інших. 
Основний нормативний акт, що регулює дане питання – Закон України “Про статус народного депутата України” був виданий у 2001 р. у новій редакції. В цих умовах, а також в умовах виборів народних депутатів у 2002 році надзвичайно важливо усвідомити статус народного депутата. Варто зауважити, що це питання і досі є дискусійним. Хоча законодавство і визначає чітке положення депутата в Україні, воно все-таки є досить спірним. Це також підтверджується і тим фактом, що питання щодо депутатської недоторканості (як одного з найбільш важливих принципів у статусі народного депутата) було винесено на всенародне обговорення 16 квітня 2000 року.
Отже, вирішення проблем статусу, повноважень та гарантій  діяльності народних депутатів України є надзвичайно важливим, оскільки саме народному депутату і належить здійснювати волю народу, тим самим опосередковано впливати на діяльність держави в цілому.
 
1. Поняття та принципи статусу народного депутата України
 
Народні депутати України (парламентарії) – це обрані народом особи, які є членами парламенту України – Верховної Ради. Вони наділяються спеціальною право- і дієздатністю, що дає можливість брати участь у законотворчій діяльності та здійсненні інших функцій Верховної Ради України.
Правовий статус Народного Депутата України встановлюється положеннями Конституції України (ст. 78-81), законом України “Про статус народного депутата України” від 22 березня 2001 р., Регламентом Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. та іншими актами. В них закріплюються основні принципи статусу народного депутата України, строк його повноважень, права, обов’язки, гарантії депутатської діяльності ін. народного депутата України
Основними принципами статусу народного депутата України є:
–вільний депутатський мандат;
–здійснення повноважень народним депутатом на постійній основі;
–несумісність депутатського мандату з іншими видами діяльності;
–рівноправність депутатів;
–депутатська недоторканість та депутатський імунітет тощо.
Згідно з Законом України “Про статус народного депутата” від 22 березня 2001 р., народний депутат України обраний відповідно до Закону України “Про вибори народного депутата України” представник українського народу у Верховній Раді і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати уповноваження, передбачені Конституцією України та іншими Законами України. 
Хоча принцип вільного депутатського мандату прямо не закріплюється в КУ, але він випливає із загального принципу парламентаризму, який отримав визнання в Конституції (ст. 75). Також у КУ не передбачаються накази виборців та відкликання виборцями ( що є ознакою імперативного мандату). В умовах побудови нової держави надзвичайно важливим є цей принцип. 
Кравченко В. В.  до основних положень депутатського мандату відносить:
1)мандат є загальним (хоч депутати і можуть обиратись по виборчих округах, вони представляють цю націю); 
2)мандат – не імперативний, а факультативний (його здійснення вільне від примусу, депутат не повинен робити щось конкретне, в тому числі брати участь в парламентських засіданнях, не зобов’язаний враховувати думку своїх виборців);
3)мандат не підлягає відкликанню, тобто виборці не можуть відкликати обраного ними представника;
4)мандат при своєму здійсненні не потребує схвалення дій мандату (презумпція відповідності волі депутата волі народу не підлягає запереченню).
Вільний мандат надає діяльності народного депутата України політичного характеру і зводить цю діяльність до рівня роботи уповноважених з місцевих справ. З іншого боку в умовах прийняття імперативного мандата зовні встановлюється більш тісний зв’язок між парламентаріями та їхніми виборцями. Але відсутність імперативного мандата далеко не означає розрив зв’язків депутата з виборцями. Звичайно, проводяться зустрічі депутата з виборцями. Тим більше цей зв’язок посилюється і тим, що від роботи депутата у виборчому окрузі залежить його подальша кар’єра чи можливість обрання на повний строк. 
Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній основі. Це же принцип закріплений і в конституції (ст. 78). Народний депутат України не може мати іншого представницького мандату чи бути на державній службі. Народний депутат України протягом усього строку своїх повноважень не може займати визначені законом посади, що повинно сприяти його незалежності від під час роботи у представницькому органі. Цей принцип доповнює умови дискваліфікації на виборах кандидатів у депутати (принцип невиборності) на відміну від таких умов. Несумісність мандата і
Фото Капча