Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Незалежна оцінка земельної ділянки с. Ватутіне Харківської області

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Визначення бази оцінки об’єктів

 
База оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання результатів. 
Вибір бази оцінки передує укладанню договору на проведення оцінки майна та залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також існуючих нормативних вимог. Положення п. 34. Національного стандарту №1 говорить, що: «об'єкт оцінки у разі його застави оцінюється за ринковою вартістю». В даному випадку, згідно умов укладеного договору на проведення робіт з оцінки майна в якості бази оцінки Замовником було визначено ринкову вартість об’єкта. Метою проведення робіт з оцінки майна є використання результатів оцінки для виконання вимог Постанови НБУ від 25.01.2012 №23 
Об'єкт оцінки не належить до об’єктів спеціалізованого призначення. Відповідний сегмент ринку до якого належить об’єкт є достатньо розвиненим для можливості визначення його ринкової вартості. Умови використання результатів оцінки не передбачають будь-які додаткові обмеження або вимоги, що можуть впливати на майбутню економічну вигоду від використання оцінюваного об'єкта. Таким чином, виходячи з наведених вище вихідних даних, цілком справедливим в рамках цієї оцінки, в якості бази оцінки об’єкта розглядати  - ринкову вартість
 
Дефініції
 
База оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її результатів;
методичні підходи - загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки; метод оцінки - спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід;
оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку; принципи оцінки - покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна;
об'єкти оцінки - майно та майнові права, які підлягають оцінці;
дата оцінки - дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість;
вихідні дані - документи, в яких містяться характеристики об'єкта оцінки; ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав - встановлення відповідності об'єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього;
ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
строк експозиції - строк, протягом якого об'єкт оцінки може бути виставлений для продажу на ринку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною і тривалість якого залежить від співвідношення попиту та пропонування на подібне майно, кількості потенційних покупців, їх купівельної спроможності та інших факторів;
ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції.
 
1. Загальні відомості про село Ватутіне
 
Село Ватутіне розташоване в Б в Нововодолазькому районі Харківської області. Населення становить 1273 осіб. Орган місцевого самоврядування— Ватутінська сільська рада. Село Ватутіне знаходиться на відстані 2 км від правого берега річки Мжа в місці впадання в неї річки Вільхуватка. Від річки село відділяє лісовий масив. Вище за течією примикає село Вільхуватка, нижче за течією на відстані 2 км розташоване селище Селекційне (Харківський район), на протилежному березі - село Рокитне. До села примикає село Кринички (Харківський район). Через село проходять дві залізничні гілки, найближчі станції Ордівка, 8 км і Єзерська. Поруч проходить автомобільна дорога.
 
Основні відомості про населений пункт
 
Рельєф території являє собою слабо хвилясту понижену рівнину, широкохвилясте плато, з неглибокими балками. Схили балок слабо пологі, ерозійні процеси проявляються слабо.
Територія села відноситься до першого агрогрунтового (природно-сільськогосподарського) району з помірно-континентальним кліматом, з нестійким зволоженням, холодною зимою та жарким літом, а іноді сухим літом.
За багаторічними даними Харківської обласної метеорологічної станції середньорічна температура повітря становить +7° С. Середня швидкість вітрів у вегетаційний період становить 3,2-4,7 м/с. Вітри мають різний напрямок. Взимку над територією переважають східні і південно-східні вітри, що пов'язано з вторгненням холодних мас повітря, навесні північно-східні та східні вітри, влітку та восени - північно-зхідні, північні, північно-східні. На території населеного пункту бувають також хуртовини. Число днів з хуртовинами складає 20-22 дні на рік.
Відносна вологість повітря в літні місяці в окремі дні знижується до 15-17% південно-східними і східними вітрами швидкістю більше 5 м/с і викликає суховії. Це призводить до швидкого пересихання ґрунту і пригнічення розвитку рослин і, як наслідок, до різкого зниження врожаїв сільськогосподарських культур.
Процес вітрової ерозії ґрунтів слабо виражений, хоча в деякій мірі проявляється. Виробнича сфера представлена газорозподільчим пунктом, молокозаводом. Господарська забудова представлена школою, дитячим садком, сільською радою, фельдшерсько-акушерським пунктом, поштою.
 
Характеристика ґрунтового покриву
 
На території села Ватутіне знаходиться три агровиробничі групи ґрунтів – чорноземи типові і чорноземи сильно реградовані середньозмиті важосуглинкові (56е), темно-сірі опідзолені і
Фото Капча