Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опис та аналітична оцінка підприємницької діяльності ПАТ "ЄВРАЗ – ДМЗ ім. ПЕТРОВСЬКОГО"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ім. ПЕТРОВСЬКОГО»
2. ОПИС ТА АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ім. ПЕТРОВСЬКОГО»
2.1 Основні техніко-економічні показники роботи ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського»
2.2 Аналіз ефективності використання основних фондів
2.3 Аналіз виробничих потужностей
2.4 Аналіз собівартості прокату в цеху № 2
2.5 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції
2.6 Аналіз прибутку і рентабельності продукції
2.7 Аналіз ефективності використання обігових коштів
2.8 Аналіз платоспроможності підприємства
2.9 Аналіз фінансової стійкості (незалежності підпріємства)
2.10 Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості
3. ОХОРОНА ПРАЦІ
3.1 Загальні відомості про охорону праці у СПЦ №2
3.2 Пожежна безпека та профілатктика
3.3 Заходи шодо зменшення шкідливих і небезпечних чинників СПЦ №2
3.4 Система управління охороною праці ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського»
3.5 Область застосування СУОТ
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
На даний час аналізуемого періоду в чорній металургії, як і у всіх галузях народного господарства, спостерігається різке падіння виробництва. Економічна ситуація в країні характеризується високим рівнем інфляції, структурною кризою в промисловості.
Ці негативні чинники впливають на діяльність досліджуваного в даному проекті об'єкту: ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського».
Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального прибутку, а це не можливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на основі даних що відображають реальний стан речей на підприємстві.
У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у результаті його функціонування. Щоб забезпечувати існування підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, насамперед, вміти реально оцінювати фінансово-економічний стан, як свого підприємства, так існуючих потенційних конкурентів.
Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, комплексу, галузі, регіону. Категорія ефективності сільськогосподарського виробництва в зв'язку з цим є складною тому, що в ній відбивається не тільки дія об'єктивних економічних законів, але і присутні природно-кліматичні чинники, які обумовлюють невизначеність кінцевих фінансових результатів.
Метою роботи є вивчення виробництва ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського», основного устаткування стану «550», а також збір інформації для написання диплому.
 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «ЄВРАЗ – ДМЗ ім. ПЕТРОВСЬКОГО»
 
Виробництво продукції на заводі почалося в кінці ХІХ-ого століття з моменту відкриття першої доменної печі в 1887 році. У 1922 році більшовики присвоїли заводу ім'я свого діяча Петровського Г. І., яке він носить донині. На початку ХХ-ого століття металургійний завод ім. Петровського став найбільшим заводом з виробництва сталі на півдні Росії і зберігав свій статус лідера в радянський період. У 1995 році в ході приватизації Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського був перетворений в акціонерне товариство. У грудні 2007 року ДМЗ ім. Петровського придбав Євраз Груп. З тих пір завод має назву: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Форма власності підприємства – публічне акціонерне товариство.
За своїми потужностями основних металургійних виробництв ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» відноситься до заводів з повним металургійним циклом і виконує повний комплекс робіт, починаючи з виплавки чавуну і закінчуючи випуском готової прокатної продукції. З 1 квітня 2011 року в ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» входять виробничі потужності «Дніпрококса».
Основні види діяльності: виробництво чавуну, сталi та феросплавiв, оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них, виробництво коксу. Основна продукція заводу: куточок, швелер, квадратна і кругла заготовка, трамвайні рейки і рейки для вантажних кранів, автомобільний обод, профілі для сільськогосподарської промисловості, двотаврову балку, спеціальні профілі та ін. Основні ринки збуту – Україна, Росія і Близький Схід. До основних конкурентів ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», які випускають аналогічні види продукції відносяться: Дніпровський металургійний комбінат, Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Алчевський металургійний комбінат, Донецький металургійний завод.
Продукція підприємства реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» виробляє ряд металопродукції, яка не має конкуренції на ринках як України, так і ближнього зарубіжжя. Наприклад, на ринку України немає конкурентів по виробництву кранових і безшеєчних рейок, автоободов, лемешів, рейкових прокладок. Дані види продукції є в даний час найбільш високорентабельними.
Крім основної металопродукції в загальному обсязі продукції вагому частку займає допоміжна продукція. ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» надає послуги 50-ти підприємствам м. Дніпропетровська з доставки пара, кисню, азоту, стиснутого повітря, електроенергії, води, теплоносіїв, відвантажує гранульований шлак і шлаковий щебінь для будівництва та ремонту доріг, шлакоблочних і ремонтних заводів, постачає прокат для виробництва металоконструкцій, забезпечує сталевою і чавунною дробом різні ливарні підприємства, надає послуги зв'язку.
Підприємством постійно проводиться робота по розширенню номенклатури виробів, відповідно до вимог ринку. За останні роки освоєно 78 нових видів прокату (швелер №8, №10, №12, профілі для вагонобудування і автомобілебудування).
Крім перерахованого вище, ПАТ «Євраз – ДМЗ ім. Петровського» займається виробництвом товарів народного
Фото Капча