Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт
2. Проведення РіНР в районах стихійного лиха (повінь, снігові замети, буревії, урагани, смерчі, лісові, торф’яні пожежі)
Всебічне забезпечення проведення РіНР
4. Функції уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідного рівня та організація діяльності підпорядкованого йому штабу з ліквідації НС
5. Заходи безпеки при проведенні РіНР
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Ліквідація надзвичайних ситуацій (НС) – це проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що проводяться у разі виникнення НС і спрямовані на рятування життя та збереження здоров’я людей, зниження розмірів збитків, завданих природному середовищу, і матеріальних втрат, а також на локалізацію зон НС, припинення дій небезпечних факторів.

У результаті впливу НС мирного часу, а також застосування сучасних засобів ураження у воєнний час, можуть утворюватися райони ураження, які викликають екстремальні ситуації, що порушують нормальну життєдіяльність людей і роботу об’єктів та сприяють утворенню великих зон радіоактивного забруднення, хімічного зараження, катастрофічного затоплення і виникнення масових пожеж, що у свою чергу, завдасть економіці країни і населенню величезних збитків, пов’язаних з руйнуванням будівель і споруд, знищенням матеріальних цінностей, порушенням процесів виробництва, масової загибелі людей і тварин. Для ліквідації наслідків передбачається проведення рятувальних і інших невідкладних робіт (РіНР).

Проведення РіНР – одне з головних завдань цивільного захисту. Воно повинно вирішуватися силами цивільного захисту у взаємодії із спеціалізованими формуваннями інших міністерств та відомств, а також оперативними підрозділами (групами) силових структур згідно чинного законодавства.

Заходи щодо організації і проведення РіНР у районах НС мирного часу і в особливий період плануються та готуються у мирний час. У випадку факту НС вони уточнюються і проводяться з урахуванням обстановки, що склалася.

РіНР мають різний зміст, але організовуються і проводяться, як правило, одночасно, як єдиний комплекс. При цьому обов’язково враховується, що кожному виду НС властиві свої специфічні особливості, з яких випливають певні вимоги до складу сил, що залучаються, їх технічного оснащення і способів дій.

 Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи організовують у максимально короткі строки і проводять безперервно вдень і вночі, у будь яку-погоду, до повного їх завершення.

1. Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт

Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт полягає в усуненні безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей, відновлення життєзабез-печення населення, запобігання або значне зменшення матеріальних збитків. Рятувальні та інші невідкладні роботи включають також усунення пошкоджень, які заважають проведенню рятувальних робіт, створення умов для наступного проведення відновлювальних робіт. РіНР поділяються на рятувальні роботи і невідкладні роботи.

Під час проведення рятувальних робіт основні зусилля центральних і міс-цевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, під-приємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і господа-рювання, задіяних у реагуванні на НС, та їхні ресурси спрямовуються на:

 • пошук уражених людей;
 • вилучення постраждалих із зруйнованих будівель і споруд;
 • надання постраждалим першої медичної допомоги на місці їх знаходження;
 • здійснення заходів щодо захисту населення та особового складу аварійно-рятувальних служб від дії вторинних факторів ураження (обмеження доступу в зону НС, здійснення карантинних та інших обов’язкових
 • санітарно-протиепідемічних заходів);
 • надання першої медичної допомоги (на догоспітальному етапі)
 • постраждалим, рятувальникам та іншим особам, які беруть участь у ліквідації наслідків НС;
 • забезпечення евакуації постраждалих до розгорнутих поблизу медичних формувань та лікувальних закладів з подальшою евакуацією до стаціонарних (спеціалізованих) медичних закладів для надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги.

До рятувальних робіт відносяться:

 • розвідка маршруту руху сил, визначення обсягу та ступеня руйнувань,
 • розмірів зон зараження, швидкості і напрямку розповсюдження зараженої хмари чи пожежі;
 • локалізація та гасіння пожеж на маршруті руху сил та ділянках робіт;
 • визначення об’єктів і населених пунктів, яким безпосередньо загрожує небезпека;
 • визначення потрібного угрупування і засобів запобігання і локалізації небезпеки;
 • пошук уражених та звільнення їх з завалів, пошкоджених і палаючих будинків, із загазованих та задимлених приміщень;
 • розкриття завалених захисних споруд та рятування з них людей;
 • надання потерпілим першої допомоги, евакуація їх (при необхідності) у лікувальні заклади;
 • вивіз або вивід населення із небезпечних місць у безпечні райони;
 • організація комендантської служби матеріальних цінностей і громадського порядку;
 • відновлення життєдіяльності населених пунктів і об’єктів;
 • пошук, розпізнавання і поховання загиблих;
 • санітарна обробка уражених;
 • знезараження одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, територій, споруд, а також техніки;
 • соціально-психологічна реабілітація населення.

До невідкладних робіт відносяться:

1) прокладення колонних шляхів та улаштування проїздів, проходів у завалах на ураженій територіях;

2) локалізація аварій на водопровідних, енергетичних, газових і технологічних мережах;

3) ремонт та тимчасове відновлення роботи комунально-енергетичних систем і мереж зв’язку для забезпечення рятувальних робіт;

4) зміцнення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і безпечному веденню робіт;

У ході рятувальних та інших невідкладних робіт також здійснюються:

 • санітарне очищення районів ураження;
 • медична розвідка для оцінки санітарно-епідемічної обстановки і визначення потрібної кількості медичних сил;
 • організація комендантської служби й охорони громадського порядку;
 • збирання матеріальних цінностей;
 • забезпечення харчуванням і предметами першої необхідності населення, яке залишилося без домівок;
 • локалізація і гасіння пожеж на ділянках проведення робіт і шляхах виходу до них;
 • подача повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою вентиляційною системою;
 • виведення (вивезення) населення з небезпечних місць і зон зараження та затоплення в безпечні райони;
 • санітарна обробка людей і знезаражування одягу, дезактивація і дегазація техніки, транспорту і засобів захисту, знезаражування територій і споруд, продовольства, харчової сировини, води і фуражу.

Фото Капча