Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-комерційна діяльність інтернет-магазину

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретичні основи електронної комерції
1.1 Інтернет-магазини та їх особливості
1.2 Класифікація Інтернет – магазинів
1.3 Переваги та недоліки Інтернет-магазинів
2. Організаційно-комерційна діяльність інтернет-магазину
2.1 Структура побудови Інтернет-магазину
2.2 Огляд існуючих Інтернет-магазинів
3. Маркетингове дослідження діяльності Інтернет-магазину
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
В останній час світ бурхливо переживає черговий бум -зсунення акцентів з комунікаційної і інформаційно- пошукової функції глобальної комп’ютерної мережі Інтернет на ведення з її допомогою сучасного бізнесу. Комунікаційні технології змінюють саму сутність бізнес- моделей – базових процесів створення продуктів і послуг виробниками та надання їх кінцевим споживачам. Будь – яка ділова активність, що використовує можливості глобальної інформаційної мережі для модифікації внутрішніх і зовнішніх зв’язків фірми з метою створення прибутку охоплюється поняттям електронни й бізнес та електронна комерція.
Виникла і швидко розвивається специфічна сфера економіки -інформаційна, яка перетворилася на спеціальну сферу масового прикладення праці. За масштабами зайнятості, обсягами асигнувань ця сфера порівнянна з найбільшими галузями матеріального виробництва. Досвід показує, що в цьому випадку ми маємо справу з вельми специфічною сферою господарської практики, незвичною і несхожою на все те, з чим стикалося людство в своїй історії. Вона швидко ускладнюється технологічно та організаційно, отже, емпі ричні підходи й суто практичні рішення з удосконалення управління нею стають усе більш односторонніми та неефективними.
Саме інформаційна сфера є джерелом нових ідей в організації та веденні бізнесу, менеджменту, нових організаційних рішень тощо. За темпами зростання вона посідає одне з перших місць у світі. Для неї є характерними стрімке економічне зростання або банкрутство, миттєве збагачення, нетрадиційні методи та підходи до вирішення економічних проблем. Вирішення завдань реформування економіки України та інтеграції національного ринку в світову економічну систему потребує впровадження сучасних інформаційних систем та технологій у діяльність вітчизняних компаній.
Розробка Інтернет-магазину та його використання є актуальним питанням на сьогоднішній день, оскільки мільйони людей щодня, не виходячи з дому, купують різні товари в електронних магазинах. В світі, а зокрема в Україні величезними темпами росте кількість користувачів Інтернет і, як наслідок, кількість «електронних» покупців.
Інтернет зближує, реакція на будь-яку подію поступає практично негайно, а відстані зникають. Інтернет – магазини істотно зменшують витрати виробника, заощадивши на утриманні звичайного магазина, розширюють ринки збуту, так само як і розширює можливість покупця – купувати будь-який товар у будь-який час в будь-якій країні, в будь-якому місті, у будь-який час доби. Це дає Інтернет-магазинам перевагу перед звичайними магазинами. Цей момент є істотним під час переходу виробників із «звичайної» торгівлі на «електронну».
Інтернет – магазини, що пережили кризу, укріпили свої позиції на ринку, за рахунок скуповування менш вдалих конкурентів.
В Україні у сфері електронної комерції традиційно працюють фірми по наданню послуг доступу в Інтернет: web-портали, пошукові машини, служби web-пошти, нові Інтернет – агентства. Тут немає ні лідерів оффлайнового ринку, ні представництв крупних міжнародних Інтернет -компаній.
Традиційний ринок Інтернет – комерції зароджувався як ринок роздрібної торгівлі. Але поступово на ринку стали з'являєтися рішення, орієнтовані не на кінцевих споживачів, а на організації, так званий ринок B2b, або business-to-business.
Спочатку, на ринку пропонувалися продукти, пов'язані власне з організацією роздрібної торгівлі (готові Інтернет – магазини, послуги з реклами, впровадження Інтернет – торгівлі в традиційні бізнес – процеси і тому подібне). Але поступово через Інтернет почали продаватися рішення, безпосередньо з Інтернет не зв'язані (комерційне програмне забезпечення, послуги з автоматизації, оптова торгівля, брокерські послуги, і тому подібне).
З всього вище сказаного зрозуміла актуальність питання дослідження Інтернет-магазину.
Мета роботи. Проаналізувати специфіку діяльності Інтернет магазинів, їх відмінності від звичайних магазинів.
Новизна роботи. Застосування сучасних Internet технологій.
Завдання на курсову роботу:
Здійснити пошук інформації по тематиці курсової роботи та провести її аналіз та дослідження;
Ознайомитись з особливостями Інтернет-магазину, його позитивними та негативними якостями, та визначити їх класифікацію;
Розглянути існуючі Інтернет-магазини та вивчити їх принципи побудови та роботи;
Провести маркетингове дослідження діяльності інтернет-магазину.
Предметом дослідження є існуючі інтернет-магазини.
Обєктом дослідження є комерційна діяльність інтернет-магазину.
Курсова робота складається з трьох розділів та висновків.
 
1. Теоретичні основи електронної комерції
 
1.1 Інтернет-магазини та їх особливості
 
Інтернет – магазин (електронний магазин, онлайновий магазин) – це програмний комплекс, який дозволяє продавати товари чи послуги через мережу Інтернет та автоматизувати управління бізнес-процесами. Електронні магазини об'єднують елементи прямого маркетингу та традиційної торгівлі. Основними відмінностями Інтернет-магазину від традиційного є інтерактивність, велика кількість інформації та асортименту продукції і персоналізований підхід до кожного відвідувача. Найбільшим недоліком електронних магазинів є те, що не можна торкнутися товару та оцінити його візуально. Проте, цей недолік з успіхом компенсується великою кількістю інформації, яку не зможе надати продавець в традиційному магазині.
Електронна торгівля у віртуальному магазині ґрунтується на тій же структурі, що і традиційна торгівля.
 
Таблиця 1. 1.
Порівняльна характеристика традиційної і електронної торгівлі
Традиційний магазинІнтернет – магазин
Торговий залІнтернет – магазин
Ходьба покупця
Фото Капча