Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні правила професійного спілкування

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">«Як це регламентовано?»;

«Як у вас організоване рішення того чи іншого питання?»;
«У чому причина появи цього розпорядження?»;
«Чому прийняте саме таке рішення?»;
Питання повинні бути цілеспрямованими і мати ділову, предметну основу. Не варто під час бесіди задавати каверзні, мрячні питання. Питання повинні бути чітко сформульовані, і повторювати їх потрібно тільки з визначеною метою;
Якщо під час бесіди ви припустились помилки, то в цьому треба зізнатися, а не намагатися підсунути помилку іншому за схемою: «Але ж це ви сказали...!». За допущену помилку можна вибачитися, але при цьому, я думаю, буде зайвим «ставати на коліна».
Треба уміти виявляти і гнучкість. Часто в бесідах бувають різкі повороти. Але насамперед треба йти назустріч співрозмовникам.
 
5. ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
 
Важливою складовою комерційного успіху в діяльності фірми є вміння вести ділову розмову. Чим вищий рівень культури усного мовлення при веденні переговорів чи просто в розмові зі співробітниками, підлеглими, іншими людьми, тим вищий авторитет людини, що займається підприємницькою діяльністю, тим кращі і плідніші результати роботи.
Професійне спілкування сприймається як усний мовний контакт між людьми, що зв’язані інтересами справи і мають повноваження для встановлення ділових контактів, вирішення ділових проблем і здійснення конкретних підходів до їх вирішення. Тобто ділова розмова – це «дракон із чотирма головами», де:
Перша голова відповідає за грамотність і правильність мовлення (мовний склад розмови) ;
Друга – завідує логікою і обмірковує доведення (логічний склад) ;
Третя – думає про створення гарного психологічного клімату бесіди, про враження, що справляє на оточуючих (психологічний склад) ;
Четверта – керує нашою мімікою, жестами, манерами (немовний склад розмови).
При цьому тулуб дракона – наш мозок, який контролює діяльність усіх голів.
Спілкування – це складний процес встановлення та розвитку контактів між людьми, взаємодії особистостей, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування.
Спілкування є необхідною умовою для будь-якої діяльності. Через спілкування відбувається навчання й виховання, засвоєння людиною різних форм соціального досвіду, норм і правил поведінки, традицій і звичаїв.
Фахівці з проблем спілкування виокремлюють професійне (ділове) спілкування, що відбувається в умовах конкретної діяльності і є її засобом. Професійне спілкування часто має індивідуальний характер і виявляється в способах спілкування, що їх вибирає суб’єкт у певних комунікативних ситуаціях.
Усне професійне мовлення – це розмовно-літературне мовлення в процесі виконання людиною службових обов’язків. Мета професійного спілкування – регулювання ділових стосунків у виробничо-професійній діяльності через розв’язання професійних завдань.
Шляхом зіставлення ділового спілкування як специфічної форми взаємодії і спілкування в цілому як загального виявлено такі особливості ділового спілкування:
Наявність певного офіційного статусу об’єктів;
Спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів і підтримку стосунків між представниками взаємозацікавлених установ;
Регламентованість, тобто підпорядкованість загальноприйнятим правилам і обмеженням;
Передбачуваність ділових контактів, які попередньо планують, визначають їх мету, зміст, можливі наслідки;
Творчий характер взаємин, спрямованість їх на вирішення ділових проблем, досягнення мети;
Взаємоузгодженість рішень і подальша організація співпраці партнерів;
Взаємодія економічних інтересів і соціальне регулювання здійснюється у правових межах. Ідеальний результат таких взаємин – це партнерські стосунки, що ґрунтуються на обопільній повазі й довірі;
Значущість кожного партнера як особистості;
Безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, що хвилюють їх внутрішній світ.
Отже, ділове спілкування – це будь-яка професійна комунікативна діяльність (головно-мовленнєва), репрезентована сферою, яка дає відповідь на 4 запитання:
Задля якої мети ми це говоримо?
Що ми хочемо сказати?
За допомогою яких мовних засобів ми це робимо?
Яка реакція на наше мовлення?
Спілкування відбувається за певними правилами і вимагає ґрунтовної підготовки.
Правила професійного спілкування – «рекомендації щодо ефективного спілкування, які склалися в суспільстві й віддзеркалюють комунікативні традиції певного етносу». Ці правила засвоюють у процесі навчання та шляхом наслідування й репрезентують під час спілкування автоматично.
Основні правила спілкування такі:
Будьте завжди ввічливими, привітними й доброзичливими, з повагою ставтеся до співрозмовника;
Умійте слухати інших і ніколи не перебивайте;
Не бійтеся розпочинати розмову з незнайомими людьми, але не будьте нав’язливими;
Говоріть (пишіть) про те, що може зацікавити слухачів (читачів), враховуйте їх вік, характер, інтереси;
Не завдавайте людям шкоди словом. Не ображайтеся, не говоріть неприємного іншим, не виявляйте своєї неповаги, не вживайте грубих слів;
Намагайтеся ввічливо попросити і ввічливо відмовити, не образивши людину своєю відмовою;
Використовуйте в спілкуванні звертання і ввічливі слова: будь ласка, вибачте, не ображайтеся, чи не змогли б ви, на жаль тощо. Слідкуйте за культурою мовлення;
Намагайтеся, щоб спілкування з вами було для людей корисним і приємним, умійте допомагати людям словом і ділом.
Усне професійне мовлення повинно відповідати певним вимогам, найголовнішими серед яких є такі:
1) чіткість, недвозначність формулювання думки;
2) логічність, смислова точність, звідси -- небагатослівність мовлення;
3) відповідність між змістом мовлення, ситуацією мовлення і використаними мовними засобами;
4) укладання природних, узвичаєних словосполучень; вдалий порядок слів у реченнях;
5) різноманітність мовних засобів, багатство
Фото Капча