Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні принципи диригентсько-хорового навчання

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація. Диригентсько-хорове навчання майбутніх учителів музики здійснюється під час фахового навчання у ВНЗ. Стаття присвячена обґрунтуванню принципів диригентсько-хорового навчання: принцип доступності, принцип взаємозв’язку диригентських засобів, принцип домінуючої ролі диригентсько-технічних вправ, принцип раціонального використання мінімальності й масштабності диригентських рухів,  принцип свободи й природності диригентського жесту, принцип спірально-сконцентрованого пошуку творчих орієнтирів.
Ключові слова: диригентсько-хорова підготовка, майбутній учитель музики, принципи диригентсько-хорового навчання.
Аbstract:The implementation of important educational tasks of modern times determines the final development of learning in various fields of pedagogy, especially in the field of theory and methodology of art education. This integrated process of renewal and development is one of the leading improvements in art education in Ukraine. At the same time, it is a premise for encouraging competitive productive forces which are able to prove themselves positively in international educational, scientific and artistic activities. The system of art training is directed at the needs of the individual for professional self-determination.
At the faculties of culture and arts which train the students in music and teaching specialties there performed a choral conducting training, which includes such subjects as "choral conducting", "choral classes", "practical work with a choir", "choral arrangement", " choral literature ". During these classes the students are taught such skills as reading chorus score, mastering the basics of a conductor’s techniques, illustrating  a piece of music through a playing and singing, choral singing diagnosing, adjusting  choral sonority, singing technique, making rehearsals, getting the ability to reveal the artistic content of a piece of music.  The letter envisages making the analysis of a texture for a choral piece of music which is realized through the individual work of a teacher with a future teacher of music at the classes of "choral conducting" during which a student masters a great number of music pieces of different epochs, styles and genres. During these choral classes the teachers mainly use the  verbal methods, the students masters the skills of using different verbal types of interpretation and learn to present several alternatives of performing a piece of music, surely observing the artistic norms.
Consideration of the professional training of future music teachers in higher educational pedagogical institutions showed that while conducting and choral studies should use the principles: the principle of availability, the principle of conducting the relationship means the principle of the dominant role of conductor and technical exercise, the principle of sustainable use of minimal and magnitude of conducting movements, the principle of freedom and naturalness conductor gesture principle spiral search centered creative guidelines.
Keywords:  conducting and choral training, future music teacher, choral conductor-principles study.
 
Професійна підготовка фахівців у вищій школі спрямовується на здобуття студентами певної кваліфікації, передбачає оволодіння фаховими знаннями й вміннями. Формування фахової компетенції майбутніх учителів музики у вищому навчальному педагогічному закладі є однією з найголовніших цілей викладання циклу диригентсько-хорових дисциплін. Враховуючи психолого-педагогічні особливості педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва у загальноосвітній школі, студентів під час вивчення циклу диригентсько-хорових дисциплін разом із диригентсько-технічними вміннями та навичками забезпечують уміннями: не просто диригувати хоровий твір, а скеровувати процес його художнього виконання учнями; продемонструвати правильне інтонаційне виконання мелодійної лінії; адаптувати шкільну пісню до певного складу учнів із урахуванням їх вокальних можливостей, шкільного віку; використовувати диригентські прийоми під час вокально-хорової роботи зі школярами; добирати шкільні пісні для класної та позаурочної роботи з урахуванням вікових особливостей учнів; аналізувати хорове звучання й коригувати його; використовувати засоби мультимедіа у педагогічній роботі з учнями; використовувати сучасні педагогічні технології й методи навчання; вміти ставити педагогічні завдання й виконувати їх засобами музичного мистецтва. До того ж враховується, що музично-виконавська діяльність вчителя музичного мистецтва повинна відповідати вимогам загальноосвітньої школи, а його робочий репертуар повинен містити твори як композиторів класиків, відомих світових хорових композиторів, так і сучасних українських композиторів які створюють пісні для учнів шкільного віку.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Підготовка студентів у процесі вивчення циклу диригентсько-хорових дисциплін є складовим компонентом системи професійного навчання майбутніх учителів музики у вищому навчальному педагогічному закладі освіти. Її зміст, функції, основні закономірності побудови досліджуються вітчизняними дослідниками. Питання з хорознавства, теорії хорового диригування досліджувались такими дослідниками як М. Багриновський, Ю. Борисов, Г. Дмитревський, О. Єгоров, В. Краснощоков, М. Колесса, О. Мархлевський, К. Матвеєва, К. Ольхов, К. Пігров, К. Птиця, П. Чесноков та ін. Сутність диригентського жесту розглядали у своїх дослідженнях М. Малько, С. Казачков, О. Поляков, І. Мусін та ін. Теорія інтонаційно-рухової сфери досліджується у працях Б. Асафьєва, Є. Назайкінського, М. Арановського, В. Москаленка тощо. Проблематикою диригентсько-хорової підготовки студентів у вищих навчальних закладах займаються Ж. Дебела, А. Козир, А. Кречковська, Т. Первушина, Н. Соколова, О. Софронова, І. Цовьянова, Б. Яркіна та інші.
Мета  і завдання даної статті: спираючись на науково-методичний досвід фахової підготовки майбутніх учителів  музики у вищих навчальних педагогічних закладах, визначити й теоретично обґрунтувати основні принципи диригентсько-хорового навчання студентів у процесі вивчення циклу диригентсько-хорових дисциплін.
Враховуючи кращі традиції диригентсько-хорового розвитку студентів і гуманістичний
Фото Капча