Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи конституційного права Китайської Народної Республіки

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
Вступ
 
1. Конституція КНР 1982р., її характеристика 
2. Вищі органи державної влади та управління 
3. Адміністративно-територіальний поділ, види національної автономії
Висновки
Список використаних джерел 
 
Вступ
 
Головне джерело сучасного державного права Китаю - Конституція КНР 1982 р., що складається з вступу і чотирьох розділів, в яких об'єднані 138 статей. Підготовка цієї Конституції тривала близько двох років, її проект пройшов більш ніж піврічне всенародне обговорення. У порівнянні з попередніми двома конституціями Конституція 1982 містить цілий ряд нововведень, зокрема в ній відновлений заснований ще Конституцією 1954 р . пост Голови КНР, передбачено створення Центральної військової ради, відновлено волосне ланка органів влади, у складі урядів різних рівнів передбачена система ревізійних органів, усунуті найбільш одіозні формулювання обов'язків громадян КНР.
Дана Конституція вже чотири рази зазнавала змін (останній раз у 2004 р.), яка відображає трансформацію підходу КПК до багатьох суспільних явищ. У результаті внесених змін на конституційному рівні з'явилися такі новаторські (і ревізіоністські з точки зору ортодоксального марксизму) поняття, як соціалістичне правове держава, соціалістична ринкова економіка та ін. Разом з тим деякі формулювання були «очищені» від тенденційної соціалістичної термінології (наприклад, у ст . 28 Конституції в 1999 р . термін «контрреволюційна діяльність» був замінений на «злочинна діяльність») або викладені більш невизначено (так, замість фрази «Китай знаходиться на початковій стадії соціалізму» у введенні з'явилося формулювання: «Китай буде протягом тривалого часу знаходитися на початковій стадії соціалізму»). Слід зазначити, що хоча в цілому ці новели не змінюють загальну оцінку Конституції Китаю як соціалістичної, однак внесок є дуже серйозні нюанси. Крім того, якщо загальний напрямок змін, хоча б у такому повільному темпі, збережеться, то в результаті може скластися текст Конституції, який у цілому буде мало чим, за винятком слова «соціалістичний», відрізнятися від конституцій більшості країн світу.
 
1.Конституція КНР 1982р., її характеристика.
 
Чинна Конституція, розроблена спеціальною комісією, була прийнята на сесії Всекитайських зборів народних представників 4 грудня 1982 р. Після утворення Китайської Народної Республіки в 1949 р. її основні закони приймалися відповідно 1954, 1975, 1978 рр. Два попередніх програмних документа (1975 і 1978 рр..) розроблялися під сильним впливом еклектичних ідей засновника соціалістичного Китаю Мао Цзедун (1893-1976) і носили короткочасний характер. Сучасний основоположний документ як би підвів риску під волюнтаристськими експериментами комуністичної номенклатури типу політики "великого стрибка" і "великої культурної революції", осуществлявшимися в перші десятиліття існування КНР. Конституційні перетворення сприяли тому, що це найбільша за чисельністю населення держава світу інтенсивно і динамічно розвивається. По економічному потенціалу КНР ще кілька років тому увійшла до п'ятірки країн з найбільшим валовим внутрішнім продуктом (ВВП). За три десятиліття проведення радикальних реформ і політики відкритості це держава зуміло збільшити свій валовий продукт в 15 разів. За прогнозами ряду західних і китайських аналітиків, на частку КНР до 2020 р. доведеться 23% світового ВВП, тоді як на частку США - лише 18%.
Конституція 1982 р. складається з 138 статей, об'єднаних у чотири глави. Зазначимо такі її характерні риси.
  1. Це Конституція соціалістичного типу, в її основу покладено марксистсько-ленінські ідеї. Тому офіційною ідеологією КНР є соціалістична ідеологія, а держава розвиває соціалістичне просвітництво. У повсякденному пропаганді акцент все частіше робиться на китайський патріотизм.
  2. Декларується належність влади народу, КНР проголошується соціалістичною державою демократичної диктатури народу.
  3. Встановлення особливого місця в економічній системі і привілейованого режиму для державної власності, що становить найважливішу основу китайського соціалістичного суспільного ладу. В той же час допускаються інші форми власності, включаючи приватну, якщо вони служать цілям соціалістичного будівництва.
  4. На сучасному етапі взято курс на здійснення радикальних соціально-економічних реформ, що позначаються в КНР як політика "соціалістичної модернізації". Тому в 1990-е рр. з'явилися конституційні положення про завдання будівництва соціалістичної ринкової економіки і соціалістичної правової держави.
  5. Конституція встановлює унітарну форму державного устрою. Однак допускаються і досить широко використовуються різні форми адміністративної автономії (автономний район, автономний округ, автономний повіт). Це має принципове значення, так як КНР - багатонаціональна (поліетнічна держава, хоча переважна більшість у структурі населення - етнічні китайці.
  6. Конституція виходить з соціалістичної доктрини прав і обов'язків громадянина. Права і свободи підпорядковані цілям та завданням соціалістичного будівництва. У 2004 р. його текст був доповнений загальним визначенням, відповідно до якого "держава дотримується і гарантує права людини". У Конституції закріплюються 5 принципів міжнародних відносин: взаємна повага суверенітету, повагу територіальної цілісності, ненапад, невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода. 
Закріплені основи політичної системи: 1. керівна роль компартії у суспільстві та державі, 2. диктатура пролетаріату, 3. створення широкого патріотичного Єдиного фронту під керівництвом компартії, 4. державна влада належить народним представникам (Радам). 
Зміна Конституції - за пропозицією Постійного комітету ВЗНП або 1 / 5 ВЗНП, приймаються 2 / 3 ВЗНП («жорстка»). Статей, що не підлягають зміні, немає. 
Конституційний контроль - спеціальних органів немає. Державні органи, що видають правові акти, здійснюють контроль за відповідністю цих актів Конституції. Контроль за законністю здійснює прокуратура. 
Основи правового становища особистості у відповідності до Конституції КНР 
Основи правового становища людини і громадянина висловлюють соціалістичний характер китайської державної ідеології, що
Фото Капча