Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи конституційного права Китайської Народної Республіки

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

закріплено в гл.1 і 2 Конституції КНР. Правове становище особистості в Китаї характеризується рівністю громадян перед законом, рівноправністю чоловіка і жінки, незавдання громадянами при здійсненні своїх прав і свобод шкоди інтересам держави, суспільства та колективам, законним правам інших громадян. Підкреслено, що держава охороняє права та інтереси жінок, забезпечує їм рівну з чоловіками оплату за рівну працю, виховує і висуває кадрових працівників з числа жінок (ч.2 ст.48 Конституції КНР). 

Законодавець закріпив в цілому невелику номенклатуру основних прав і свобод із акцентом на соціально-економічні права. Однак проголошене право на працю фактично не гарантоване державою, і в країні існує безробіття. З великими обмеженнями діє право на освіту. Повністю не ліквідована неписьменність, хоча прогрес в цій сфері безсумнівний. Відсутня єдина право на соціальне забезпечення в старості в загальнодержавному масштабі. 
Згідно з Конституцією, громадяни КНР в старості, в разі хвороби або втрати працездатності мають право на отримання від держави і суспільства матеріальної допомоги. Декларовано право на відпочинок, яке фактично істотно обмежена. 
Серед політичних прав і свобод закріплені: право обирати і бути обраним, свобода слова, друку, зборів, союзів, вуличних походів і демонстрацій, свобода віросповідання. Вони використовуються відповідно до цілей соціалістичного будівництва і не повинні завдавати шкоди суспільству і державі. 
Китайські громадяни мають право звертатися з критикою або пропозиціями на адресу державних органів чи державних службовців, можуть звертатися у відповідні органи з скаргами, звинуваченнями або заявами з приводу порушень закону або пропозиціями на адресу державних органів чи державних службовців, можуть звертатися у відповідні органи з скаргами, звинуваченнями або заявами з приводу порушень закону чи службового обов'язку ким-небудь. У той же час основні норми не передбачають право на утворення політичних партій, вступ і вільний вихід із них. Допускається позбавлення політичних прав за законом. 
У зв'язку з політикою реформування китайського суспільства чинна Конституція досить велику увагу приділила особистим (цивільним) правам і свободам. Передбачено такі права і свободи, як право на особисту свободу і недоторканність, на недоторканність житла, на честь і гідність, на свободу і таємницю листування, на отримання компенсації шкоди, заподіяної державними органами та державними службовцями в результаті посягання на громадянські права. Закріплено принцип державної охорони шлюбу, сім'ї, материнства і дитинства. Забороняється порушення свободи шлюбу та жорстоке поводження з людьми похилого віку, жінок та дітей. 
Встановлено велика кількість обов'язків: захищати єдність КНР і згуртованість усіх національностей; захищати Батьківщину і відбивати агресію; дотримуватися Конституції і закони; зберігати державну таємницю; берегти суспільну власність; дотримуватися трудової дисципліни і громадський порядок; поважати норми суспільної моралі; платити відповідно до закону податки . Військова служба і участь у народному ополченні є почесним обов'язком китайських громадян. Держава здійснює планування народжуваності і проводить жорстку демографічну політику, спрямовану на зниження високих темпів зростання населення. Фактично в містах проводиться курс «одна сім'я - одна дитина», що впливає на поведінку подружжя. Подружжя зобов'язані здійснювати планове дітородіння. 
 
2. Вищі органи державної влади та управління
 
До них відносяться Всекитайські збори народних представників (ВЗНП), його Постійний комітет, Голова КНР, Державний рада, Верховний народний суд. 
Згідно з Конституцією КНР, вся повнота влади належить зборів народних представників - деякого аналогу рад народних депутатів, відомих з недавнього минулого. Тому стверджувати, що в Китаї існує традиційний для країн Заходу принцип поділу влади, вельми сумнівно. 
Вибори в ВЗНП здійснюються зборами народних представників провінцій, великих автономій, міст центрального підпорядкування і армії, і його члени (депутати) працюють на непрофесійною основі. 
ВЗНП - однопалатний однопартійний орган, максимум 3000 депутатів, які суміщають депутатство з роботою («для близькості до виборців»). На сесіях (тільки два тижні раз на рік) присутній уряд, вищі судді, генпрокурор. 3000 депутатів - занадто багато, засідання заздалегідь відрегульовані. Мандати імперативні (з правом відкликання депутата ВЗНП більшістю голосів тих зборів, яке даного депутата обрало, або голосів постійного комітету цього зібрання). Термін повноважень 5 років. 
Повноваження ВЗНП: 
 • Приймає і змінює Конституцію; 
 • Здійснює контроль за проведенням в життя Конституції КНР; 
 • Приймає і змінює так звані основні закони: кримінальні, цивільні, виборчі, про статус державних органів та ін; 
 • Обирає Голову та заступника Голови КНР; 
 • За поданням Голови КНР затверджує кандидатуру Прем'єра Державної ради Китаю, за поданням останнього затверджує кандидатури заступників Прем'єра Державної ради, членів Державної ради, міністрів, голів комітетів, головного ревізора, начальника секретаріату; 
 • Обирає голову Центральної військової ради; 
 • Обирає голову Верховного народного суду, Генерального прокурора Верховної народної прокуратури; 
 • Розглядає і затверджує плани економічного і соціального розвитку, звіти про їх виконання; 
 • Розглядає і затверджує державний бюджет і звіт про його виконання; 
 • Змінює чи скасовує неналежні постанови Постійного комітету ВЗНП; 
 • Стверджує освіта провінцій, автономних областей і міст центрального підпорядкування; 
 • Стверджує створення особливих адміністративних районів і їх режим; 
 • Вирішує питання війни і миру. 
До складу ВЗНП входять Постійний комітет, президія сесії, спеціальні комісії, а також делегації з виборчим одиницям. ВЗНП збирається на сесію один раз на рік, як правило, в лютому-березні строком на два-три тижні. Позачергові сесії цього органу можуть бути скликані на розсуд його Постійного комітету або на вимогу не менше однієї п'ятої всіх народних представників (депутатів). 
Важливою особливістю системи представницьких органів Китаю є існування паралельно з ВЗНП робочого «міні-парламенту»
Фото Капча