Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи наукових досліджень та принципи інженерної творчості

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
80
Мова: 
Українська
Оцінка: 

індивідуума. Необхідними умовами успішного виконання дослідницької програми є працьовитість і наполегливість конкурсанта. Саме такі кандидати є ідеальними для програм, і розпізнати їх можна тільки при наявності у творі інформації про особистісні якості.

4. Не слід бути надмірно скромним; якщо у вас є значні досягнення в чомусь, що має відношення до програми, - варто згадати про це.
5. Все написане повинне бути правдою. Не треба нічого придумувати з метою створити сприятливе враження про себе.
Так  про  що  ж  все-таки  писати?  Перераховані  нижче  питання допоможуть краще зрозуміти, що звичайно очікується від конкурсантів:
- Що є особливого, унікального або вражаючого в історії вашого професійного життя, що дозволило б членам відбірної комісії виділити вас із групи інших конкурсантів? ? Коли вас уперше зацікавила ця область і що ви довідалися про неї з тих пор?
- Яка ваша професійна мета?
 
-  Чи  переборювали  ви  які-небудь  проблеми  й  труднощі  у  вашій професії?
- Чи є у вас які-небудь професійні якості або навички, завдяки яким, на вашу думку, ви можете досягти успіху у своїй кар'єрі?
- Чому ви вважаєте, що ви - найкращий кандидат для участі в даній дослідницькій програмі?
- Які основні аргументи ви можете привести для того, щоб відбірний комітет був у вас зацікавлений?
Проект найбільше схожий на реферат дисертації. Як ми вже відзначали, особистісні моменти також повинні бути органічно уплетені в проект, однак
 
 
підхід до них повинен бути чисто професійним. Це не означає, що в проекті досить перелічити всі свої наукові досягнення, однак пояснити реальність виконання задуманого можна, лише базуючись на конкретних прикладах попереднього наукового досвіду.
Проект обов'язково повинен включати:
 
1. Назва. Слід зазначити, що тематика й, відповідно, назва не повинні містити глобальну або неконкретну ідею.
2. Опис змісту проекту, у тому числі:
 
- коротка передісторія проекту;
 
- пояснення актуальності тематики;
 
- опис конкретних заходів щодо виконання проекту й реальність повного завершення запланованого на протязі певного часу (не більшого, ніж максимальною, пропонованою програмою);
- обґрунтування необхідності проведення роботи над проектом і пояснення, чому цей проект може бути цікавий з;
- конкретні пропозиції щодо практичного використання результатів дослідження.
Необхідно підкреслити, що проект повинен бути написаний простою мовою й не бути надмірно спеціалізованим. Ніхто не буде ставити під сумніви ваші  знання  в  області  ваших  наукових  інтересів,  якщо  ви  будете  уникати формул  і  надмірної  кількості  термінології.  Краще  просто  запропонувати основну ідею, не перевантажуючи проект деталями. Ніж простіше написаний проект - тим краще.
Варто пам'ятати, що ?Виводи? не повинні містити фактичної інформації. Вони повинні лише підбивати підсумок усього вищесказаного й виражати ваше розуміння корисності проекту для області знань, у якій ви працюєте.
Есе. Можливо, найпростішим і самим доступним пунктом у Проекті є есе (Essay). Простим, тому що це, фактично, відповіді на конкретно поставлені питання; у той же час самим підступним, оскільки своєю гаданою простотою викликає велика спокуса написати кілька пропозицій у відповідь. Незважаючи
 
 
на малий обсяг (200-500 слів), значення есе не менш важливе, чим будь-якого іншого пункту проекту. Есе дозволяє рецензентам, насамперед, установити ступінь знайомства конкурсанта з темою дослідження; по-друге, його здатність аналітично мислити й логічно викладати свої думки; по-третє, рівень володіння іноземною мовою (текст есе звичайно пишеться мовою країни, що проводить конкурс на одержання гранта); і, нарешті, більше довідатися про його професійний досвід. Ретельно обміркувавши відповіді на кожне з питань, ви зможете повідомити рецензентам надзвичайно корисну інформацію про себе.
Отже, деяке подання про те, що повинне бути написане, у нас уже є. Як це повинне бути написане? Це повинен бути складно викладений проект, причому настільки цікавий, що рецензент зможе згадати вас після закінчення роботи над всіма заявками на одержання гранта.
Деякі рекомендації із системи оцінки заявки на отримання гранта. Отже, заявка написана. Є чи у вас шанс виграти конкурс? Як оцінити, наскільки добре або погано заявка написана? Рада перший: відкладете заявку на кілька днів, а потім подивитеся глаза-ми вже сторонньої людини й задайте собі такі питання:
1. Чи можете ви сказати, що добре уявляєте собі людину, що написав цю заявку?
2. Наскільки добре цій людині вдалося описати свої сильні сторони?
 
3. Чи достатня його професійна кваліфікація для успішної участі в пропонованій програмі наукового дослідження?
4. Наскільки його професійна кваліфікація й особистість відповідають суті й меті програми? Ці питання досить загальні, і на додаток до них авторові заявки на одержання гранта можна задати певні специфічні питання:
1. Наскільки добре авторові вдалося розкрити тему предполагае-мого дослідження?
2.  Чи  буде  ця  тема  зрозумілої  рецензентові,  що  не  обов'язково  є фахівцем з даного питання?
3. Наскільки оригінальні думки були закладені в заявку?
 
 
4.  Чи  розглядалася  ким-небудь  раніше  пропонована  тематика?  Чи знайомі ви з іншими розробками в цій області?
5. Наскільки актуальної є ця тематика для теперішнього часу? Для області знань у цілому?
6. Чи робить автор враження людини здатного довести проект до успішного завершення?
7. Чи досить переконливо свідчать про це приклади попередніх досягнень?
8. Чи реально виконати проект у запланований час?
9. Чи зрозуміло із заявки, яким образом результати проведеного дослідження будуть втілюватися в життя?
10. Хто буде безпосереднім споживачем результатів пропонованого дослідження?
Відповіді на ці питання допоможуть вам оцінити заявку й внести остаточні корективи. Коштує також, щоб носій мови переглянув вашу заявку відносно граматики й стилістики, а фахівець у вашій області оцінив зміст. І будьте готові... до нових корективів.
 
 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1.КононюкА.Е.Основынаучныхисследований(общаятеория эксперимента). Монография. – К.: Освіта України, 2010. – Кн. 1, Кн. 2 – 508 с.
2.  Кожухар  В.М.  Основы  научных  исследований:  Учебное  пособие. Издательство: ИТК Дашков и К, 2010. – 216 с.
3. Коробко В.И. Лекции по курсу `Основы научных исследований`. Для студентов  строительных  специальностей.  Издательство:  АСВ  стран  СНГ.  –2001. – 218 с.
4.ЛукашевичВ.К.Основыметодологиинаучныхисследований: Учебное пособие для студентов вузов. Издательство: Мн.: ООО «Элайда». –2001. – 104 с.
5. Лудченко А.А. Основы научных исследований. Издательство: Знания.– 2000. – 198 с.
6. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Издательство: Дашков и К. –2006. – 230 с.
7.  Огурцов  А.Н.,  Близнюк  О.Н.  Научные  исследования  и  научная информация. Издательство: НТУ «ХПИ». – 2011. – 134 с.
8. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. Издательство: Минск: ООО «Информпресс». – 2002. – 176 с.
9.ЩедровицкийГ.П.Программированиенаучныхисследованийи разработок. Издательство: Москва. – 1999. – 290 с.
Фото Капча