Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи складання та використання матеріалів великомасштабного картування ґрунтів на прикладі ВП НУБіП України НДГ "Великоснітинське ім. О.В. Музиченка"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст 
 
Вступ
1.Загальні відомості про досліджувальну територію
2.Природні умови та фактори грунтоутвореня місцевості
2.1Клімат
2.2Рельєф і гідрологія місцевості
2.3Ґрунтоутворюючі породи.
2.4Рослинність та її вплив на ґрунтоутворення
2.5Діяльність людини як фактор ґрунтоутворення
3.Процеси ґрунтоутворення в умовах місцевості
4.Характеристика грунтів території дослідження
4.1Експлікація грунтів
4.2Опис грунтових профілів та властивості досліджуваних грунтів
5.Основи картографії грунтів у полі
6.Бонітування грунтів
7.Заходи по підвищенню родючості грунтів території дослідження
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Картографія – наука про дослідження, моделюванні та відображенні просторового розташування, поєднання і взаємозв'язку об'єктів і явищ природи і суспільства. У більш широкому трактуванні картографія включає технологію і виробничу діяльність. Також є одним із способів відображення сферичної поверхні Землі на плоскому аркуші паперу. Традиційними проекціями вважаються конічна, азимутальна і циліндрична. 
Картографія є галузю науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт. Включає такі розділи: картознавство, математична картографія, екологічна картографія, картометрія, складання і редагування карт, видання карт і атласів. В Україні наукові дослідження з картографії проводять у Відділенні географії інституту геофізики НАН України, на відповідних кафедрах вузів та у відомчих НДІ.
Картографія ґрунтів - розділ ґрунтознавства, який розглядає питання методики картографічного відображення ґрунтового покриву в різних масштабах.
Картографічний метод дослідження – метод наукового дослідження, у якому карта виступає як модель досліджуваного об'єкта і проміжна ланка між об'єктом і дослідником.
Карти є важливим джерелом для одержання якісних і кількісних характеристик грунтів та інших різноманітних обєктів. З їх допомогою можна визначити довжини рік, площі зображених земель, вертикальне розчленування земної поверхні тощо. За топографічними картами, складеними в різний час, можна виявити динаміку змін рельєфу, гідрографічної сітки, берегової лінії озер, морів, простежити трансформацію угідь.
 
1.Загальні відомості про досліджувальну територію
 
ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка» - сучасне господарство, що технологічно пов'язане з навчальним процесом у системі підготовки спеціалістів сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу.  Створене дослідне господарство з метою практичного навчання студентів та переробки і реалізації продукції тваринництва; надання послуг, виконання робіт, здійснення некомерційної діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку; здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання  природних ресурсів.
Знаходиться господарство в селі Велика Снітинка,  яке входить в Фастівський район Київської області України. Широта: 50004'60'' – північної широти, довгота: 30001'00'' – східної довготи. Висота над рівнем моря – 202м.  Територія досліджень розміщена  на Придніпровській височині в Лісостеповій зоні, над річкою Унавою (притока Ірпіня), через селище проходить важливий залізничний вузол. Село Велика Снітинка розташоване за 7 км від районного центру та за 5 км від залізничної станції Снітинка. Населення – 2700 жителів
 
Рисунок 1. Космічний знімок Великої Снітинки
  
2. Природні умови та фактори ґрунтоутворення місцевості
 
Формування ґрунтового покриву пов'язано з фізико-географічним середовищем та історією його розвитку. Сучасні ґрунти України з формувалися у післяльодовикову епоху. Найбільш тісно ґрунтовий покрив пов'язаний із природним рослинним покривом. На ґрунтоутворення  впливає:
клімат;
рельєф місцевості;
материнська гірська порода;
рослинність;
час та виробнича діяльність людини.
 
2.1Клімат
 
Клімат є один з основних факторів ґрунтоутворення і географічного поширення ґрунтів. Про різнобічний вплив його на ґрунтоутворення зазначав ще В. В. Докучаєв. Відомо, що клімат впливає на ґрунтоутворення як прямо (визначає гідротермічний режим ґрунту), так і опосередковано – через рослинність, мікроорганізми і тварин.
Основними кліматичними факторами, які впливають на процеси ґрунтоутворення, є сонячна радіація, атмосферні опади і вітер.
  Клімат району помірно континентальний з досить теплим літом та помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +70С. В січні температура в середньому становить -6,20С, а в липні – +19,10С. 
Таблиця 4. Середньомісячна температура повітря (0С) за 2014 рік:
Місяці В серед ньому за  рік
ІІІІІІІVVVIVIIVIIIIXXXIXII
-4,0-10,02,511,618,120,023,720,416,210,14,7-4,99
 
Абсолютний максимум температури досягає +380С, мінімум -330С, що засвідчує можливість вимерзання в малосніжні зими озимих та пошкодження плодових багаторічних насаджень, а в окремі періоди сухого жаркого літа спостерігається підгорання озимих та ярих зернових.
Середня багаторічна норма суми активних температур понад +10°С за вегетаційний сезон становить 3078.
    Глибина промерзання ґрунту в середньому становить 40 см. Вона залежить не тільки від температури і глибини снігового покриву, але також від типу ґрунтів та їх механічного складу.
 
2.2Рельєф і гідрологія місцевості
 
Рельєф – своєрідний фактор ґрунтоутворення. Його значення у формуванні і географічному поширенні ґрунтів велике і різноманітне. Він виступає як головний фактор перерозподілу сонячної радіації і опадів. Залежно від експозиції і крутизни схилів впливає на водний, тепловий, поживний і сольовий режими ґрунту, визначає
Фото Капча