Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості інфраструктури ринку цінних паперів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Сутність ринку цінних паперів та його інфраструктура
1.1 Загальна характеристика ринку цінних паперів
1.2 Особливості формування інфраструктури фондового ринку України
1.3 Організація інфраструктури ринку цінних паперів та її функціонування
Розділ 2. Аналіз сучасного стану ринку цінних паперів та його інфраструктури 
2.1 Теперішній стан інфраструктури ринку цінних паперів України
2.2 Сучасні тенденції у розвитку ринку цінних паперів
Розділ 3. Проблеми та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні
3.1 Проблемні питання ринку цінних паперів
3.2 Вдосконалення інфраструктури фондового ринку
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Темою даного індивідуального завдання є «Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в Україні».
Метою даної роботи є висвітлення сутності ринку цінних паперів України, особливостей організації та функціонування інфраструктури ринку.
Завданням роботи є аналіз розвитку інфраструктури фондового ринку України та виокремлення ключових проблем, а також визначення певних напрямків її ефективного розвитку.
У сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є необхідним елементом ефективно функціонуючої національної економіки.
Створення спрямованих умов для розвитку ринкових відносин, що сьогодні становить основний фактор стабілізації та піднесення економіки України, зумовлює насамперед реформування фінансової системи, створення механізмів ефективного залучення та використання фінансових ресурсів. Ринок цінних паперів як сегмент фінансового ринку за допомогою особливих інструментів виконує функції акумуляції та переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів. В умовах високих ставок на кредитному ринку ринок цінних паперів є дієвим механізмом, що спрямовує інвестиційний капітал у виробничу та соціальну сфери.
Формування і розвиток ринку цінних паперів – це об’єктивний процес, покликаний сприяти розширенню ринкових відносин, виробництва, інтеграції України в систему світових ринків капіталу.
Обмежений досвід національного ринку цінних паперів потребує зваженого застосування його інструментів, створення повноцінної інфраструктури та важелів регулювання, механізмів захисту інвесторів.
 
Розділ 1. Сутність ринку цінних паперів та його інфраструктура
 
1.1 Загальна характеристика ринку цінних паперів
 
У масовій свідомості ринок – це завжди торгівля, інакше, сукупність угод купівлі-продажу тих самих дій по обміні товару на гроші. Тому головне, що розрізняє ринки (як ринки такого роду угод) між собою, – це їхній предмет, тобто вид товару. Ринок цінних паперів відрізняється від ринків будь-яких інших товарів по своєму специфічному товарі – цінному папері.
Ринок цінних паперів – це відносини між його учасниками із приводу випуску, обігу й погашення цінних паперів.
На ринку цінних паперів товаром є цінні папери. Тому ринок цінних паперів – це ринок торгівлі цінними паперами. Ринок цінних паперів є складовою частиною фінансового ринку. Цінні папери звуться фондовими активами. Звідси ринок цінних паперів має другу назву – фондовий ринок.
Ринок цінних паперів разом із кредитним ринком покликаний забезпечувати фінансування та розвиток економіки.
Як і будь-який інший, ринок цінних паперів формується, виходячи з попиту і пропозиції, а також рівноважної ціни. Попит створюється державою та суб’єктами господарської діяльності, яким не вистачає власних доходів для фінансування інвестицій. Держава та бізнес виступають на ринку цінних паперів чистими позичальниками (змушені більше позичати в інших), а чистим кредитором є населення, в якого з різних причин доходи перевищують суму витрат.
Завдання РЦП полягає у створенні умов і забезпеченні повного та швидкого переливання заощаджень в інвестиції за ціною, яка задовольняла б і інвесторів, і емітентів. Через РЦП акумулюються грошові нагромадження кредитно-фінансових інститутів, корпорацій, підприємств, держав, приватних осіб, що спрямовуються на виробниче та невиробниче вкладення капіталів.
Ринок цінних паперів об’єднує частину кредитного ринку (ринок боргових інструментів позики або боргових зобов’язань) і ринок інструментів власності. Іншими словами, цей ринок охоплює операції з випуску і обертання інструментів позики, інструментів власності, а також їх гібридів і похідних. До інструментів позики відносять облігації, векселі, сертифікати; до інструментів власності – всі види акцій; до гібридних інструментів – цінні папери, що мають ознаки як облігацій, так і акцій; до похідних інструментів – варіанти, опціони, ф’ючерси та інші аналогічні цінні папери.
Отже, ринок інструментів позики як елемент кредитного ринку має справу з позичковим капіталом, у той час як ринок інструментів власності – з власним капіталом, тобто з частками (паями) власників у власному капіталі компанії.
Ринок цінних паперів в Україні сьогодні складається з ринків акцій, державних та муніципальних облігацій внутрішньої позики, облігацій підприємницьких структур, казначейських зобов’язань, векселів, інвестиційних, ощадних, майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових чеків, облігацій зовнішньої позики.
Залежно від стадії обігу цінних паперів розрізняють первинний та вторинний ринок. На первинному ринку розміщуються вперше випущені (емітовані) цінні папери, відбувається мобілізація капіталів корпораціями, товариствами, підприємствами і запозичення коштів ними та державою. На вторинному ринку обертаються цінні папери, які вже реалізовані на первинному, тобто тут продаються та купуються раніше випущені цінні папери, відбувається зміна їх власників.
 
1.2 Особливості формування інфраструктури фондового ринку України
 
Створення ефективної інфраструктури фондового ринку України – один із головних засобів забезпечення підвищення якісних показників його роботи.
Аналіз літературних джерел
Фото Капча