Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості розвитку гігієни дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи фізичного виховання дошкільного віку
1.1 Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку
1.2 Система фізичного виховання в дошкільних установах
1.3 Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах
Розділ 2. Особливості розвитку гігієни дітей дошкільного віку
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку – наука про загальні закономірності фізичного виховання і формування особи дитини.
Найважливішим завданням, що визначає особливу значущість фізичного виховання як основи усебічного розвитку, є формування здорової, міцної, загартованої, життєрадісної, чуйної, ініціативної дитини, що добре володіє своїми рухами того, що любить спортивні і фізичні вправи здатного до навчання в школі і до активної подальшої творчої діяльності.
Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку, маючи єдиний зміст і предмет вивчення із загальною теорією фізичного виховання, в той же час спеціально вивчає закономірності фізичного виховання дитини від народження до школи і відповідно до цього загальні закономірності управління розвитком дитини в процесі виховання і навчання.
Пізнаючи і враховуючи закономірності потенційних можливостей дитини кожного вікового періоду, теорія фізичного виховання передбачає вимогу науково обгрунтованої програми усього виховно-освітнього комплексу фізичного виховання (рухові уміння і навички, фізичні якості, деякі елементарні знання), засвоєння якої забезпечує дітям необхідний рівень фізичної підготовленості для вступу до школи.
Теорія фізичного виховання дітей безперервно розвивається і збагачується новими знаннями, що отримуються в результаті досліджень, що охоплюють різноманітні сторони виховання дитини.
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження
Вдосконалення системи фізичного виховання дошкільнят багато в чому визначається рівнем наукової обгрунтованості методів фізичної підготовки дітей цього віку. Досі теорія і методика дошкільного виховання була перекладенням теорії і методики фізичної культури і пристосуванням її положень до фізичного виховання дошкільнят. Проте розробка самих методів неможлива без знань характеру розвитку основних фізичних якостей залежно від багатьох чинників, але особливо від рухової активності дитини.
В той же час в недостатній мірі вивчені вікові особливості розвитку рухових здібностей дітей, відмінності у фізичному вихованні і навчанні дітей кожного року життя.
Саме у дитячому віці формуються життєво важливі базові, локомоторні навички і уміння, створюється фундамент рухового досвіду, освоюється азбука руху, з елементів якої надалі формується уся рухова діяльність людини.
Якщо врахувати, що рухова активність дітей є одночасно і умовою, і стимулюючим чинником розвитку інтелектуальної емоційної і інших сфер, то стає очевидною необхідність інтенсивної наукової розробки питань фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Об'єкт дослідження
Діти 4-6 років, відвідуючі дошкільні освітні установи.
Предмет дослідження
Рівень і динаміка розвитку фізичних якостей, а також моторики дітей 4-6 років з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей організму для подальшого вдосконалення процесу фізичного виховання дошкільнят.
Завдання дослідження
Відповідно до вікових особливостей завдання фізичного виховання в цьому періоді зводяться до наступного:
забезпечити повноцінний фізичний розвиток, охорону і зміцнення здоров'я дитини;
2. поступово гартувати організм і підвищувати його опірність впливом зовнішнього середовища;
3. розвивати уміння виконувати основні рухи, а надалі формувати основні рухові навички (у ходьбі, бігу, стрибках, лазінні, метанні) ; поступово розвивати спритність, узгодженість рухів;
4. шляхом різних колективних дій сприяти вихованню активності, самостійності, дисциплінованості.
Робоча гіпотеза
Передбачається, що для вдосконалення процесу фізичного виховання, раціональне комплектування групи дітей, що займаються фізичною культурою в дошкільних установах, доцільно проводити із строгим обліком їх соматичного типу (торакальний, м'язовий, астеноідний і дигестівний) і характеру рухової діяльності.
Практична значущість результатів дослідження полягає в можливості ефективніше коригувати регламентоване зайняття фізичною культурою у дошкільнят, сприяти більше цілеспрямованому акценту на розвиток тих або інших фізичних якостей. Запропоновані практичні рекомендації по організації груп тих, що займаються можуть бути використані для оптимізації зайняття фізичною культурою в дошкільних освітніх установах.
 
1. Теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку.
 
1.1 Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку
 
Правильне фізичне виховання дітей – одне з провідних завдань дошкільних установ. Хороше здоров'я, отримане в дошкільному віці, є фундаментом загального розвитку людини. Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила найгуманніше гасло за всю історію існування людства: « 2000 року – здоров'я кожній людині планети»! При цьому поняття « ЗДОРОВ'Я» піднімає роль фізичної культури на абсолютно новий рівень: вона стає основою формування здорового способу життя людини закладаються в дошкільному віці.
Ні у який інший період життя фізичне виховання не пов'язане так тісно із загальним вихованням, як в перші шість років. В період дошкільного дитинства у дитини закладаються основи здоров'я, довголіття усебічної рухової підготовленості і гармонійного фізичного розвитку. Хвороблива, відстаюча у фізичному розвитку дитина швидше стомлюється, у нього нестійка увага, пам'ять. Ця загальна слабкість викликає і найрізноманітніші розлади в діяльності організму, не лише веде до пониження здатності, але і розхитує волю дитини. Недаремно видатний педагог В. А. Сухомлинський підкреслював, що від здоров'я, життєрадісності дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність в знаннях, віра у свої сили.
Тому украй важливо
Фото Капча