Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підрядні тендери та контракти

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Індивідуальна робота
«Підрядні тендери та контракти»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
1. Торги як спосіб закупівель 
2. Види торгів
3. Виконавці проектів і учасники торгів
4. Закупівельний цикл
5. Тендерна документації
6. Оцінювання тендерних пропозиції
7. Закупівельна діяльність і проектне фінансування
8. Контракти
9. Аналіз проектів економічного і соціального розвитку України
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Найважливішим принципом і умовою ефективного використання інвестиційних ресурсів є забезпечення конкурсності при виборі постачальників, консультантів, підрядників та інших учасників інвестиційного процесу.
Найбільш поширеною формою вибору учасників є тендери (торги), які застосовуються насамперед у відношенні державних закупівель з метою розвитку таких секторів економіки як оборонна промисловість, енергетика, транспорт, зв'язок, охорона довкілля тощо.
 
1. Торги як спосіб закупівель
 
До процесів виконання проекту належить і процес проведення торгів (тендерів) за проектами, включаючи процедуру підготовки пропозицій, вибору постачальників, заключення і контролю виконання контрактів.
Конкурсні торги (тендери) – це спосіб закупівлі ресурсів. Торги (тендери) – спосіб замовлення, згідно з яким переможцем визначається учасник торгів, проведених відповідно до Порядку проведення торгів [1].
Здійснення закупівель відбувається за такими напрямами:
1. Закупівля товарів, робіт, послуг у межах держзамовлення;
2. Закупівля в рамках реалізації проектів, що фінансуються за рахунок державних коштів;
3. Закупівля, яка здійснюється у межах проектів, що їх фінансують міжнародні фінансові організації;
4. Закупівля ресурсів для інвестиційних проектів у рамках проектного фінансування.
Щодо правового забезпечення проведення торгів існує Порядок проведення торгів відповідно до Постанов.
Участь у тендері не можуть приймати сам замовник тендеру, його структурні підрозділи, його материнські та афілійовані компанії (особи) компанія (особа), з якою підписано договір про обслуговування тендеру та ін.
Про заплановане проведення закупівлі замовник має надати оголошення не пізніше ніж:
‒за 10 днів до проведення закупівлі шляхом проведення відкритих торгів для вже готових для використання товарів чи послуг, які не виробляються спеціально або за окремими специфікаціями замовника і для яких є постійно діючий ринок робіт та послуг;
‒за 20 днів до проведення інших закупівель шляхом проведення відкритих або двоступеневих торгів чи процедури попередньої кваліфікації.
Членами комітету мають бути досвідчені працівники, що володіють відповідними знаннями в області закупівель. У випадку, коли співробітники замовника не мають необхідного знання чи досвіду роботи для оцінки пропозицій власними силами, замовник може залучити компетентних незалежних консультантів для надання допомоги [1].
Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
‒відкритих торгів;
‒закритих торгів (з обмеженою участю виконавців) ;
‒двоступеневих торгів;
‒запиту цінових пропозицій (котирувань) ;
‒закупівлі в одного виконавця.
Замовник має право вимагати від учасників торгів надання інформації щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, необхідним для виконання певних робіт чи послуг. Замовник має встановлювати рівні обґрунтовані вимоги до всіх учасників торгів. Замовник може вимагати від учасників торгів надання тендерного забезпечення.
Забезпечення тендерної пропозиції має зберігати свою дієвість протягом періоду в 30 днів після закінчення терміну дії заявки або після закінчення будь-якого періоду продовження терміну дії тендерної пропозиції.
У випадку застосування тендерного забезпечення замовник має зазначити у тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику торгів.
Розмір тендерного забезпечення має не перевищувати 1% очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5% – у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією [1].
За результатами проведення закупівлі замовником складається звіт за відповідними формами.
 
2. Види торгів
 
Залежно від способів організації торгів вони можуть бути таких видів: відкриті торги; відкриті торги з попередньою кваліфікацією; закриті торги, одиничні торги.
При проведенні перших двох видів торгів повідомлення про них публікується в пресі, тому вони часто називаються «публічними». У відкритих торгах можуть брати участь усі зацікавлені підрядники і подавати тендерні пропозиції. Сума (портфель) замовлень повинна бути великою, враховуючи витрати на проведення відкритих торгів, досить значний час на їх підготовку та проведення (до укладання контракту), що може розтягнутися на декілька місяців.
Підрядник чи інше підприємство, які виявили бажання взяти участь у відкритих торгах, викуповують у організаторів торгів (тендерного комітету) необхідну для підготовки своїх пропозицій документацію (тендерну документацію).
Різновидом відкритих торгів є торги з попередньою кваліфікацією: на основі попередньої інформації, що надається всіма зацікавленими взяти участь у торгах підрядниками, і попередньої їх кваліфікації відбувається попередній відбір претендентів (постачальників, підрядників, консультантів), на основі чого складається так званий «довгий список» фірм-претендентів і відсторонення тих підрядників, які не відповідають кваліфікаційним вимогам. Після цього на другому етапі до торгів допускаються відібрані підрядники за сформованим «коротким списком»[4].
У випадку закритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті підрядники, які одержали від замовника запрошення. При цьому до участі розсилаються організаторами найбільш відомим постачальникам, підрядникам, консультантам, що мають достатній досвід реалізації проектів даного типу.
Одиничні торги застосовуються дуже рідко: вони характеризуються наявністю одного оферента (наприклад, власника патенту) для проведення спеціальних робіт чи поставок.
 
3. Виконавці проектів і учасники торгів
 
Кожен учасник торгів має право подати одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.
Пропозиція подається у заклеєному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним терміну.
Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття тендерних пропозицій мають бути запрошені всі учасники торгів, що подали свої пропозиції. Замовник протягом 6 календарних днів інформує про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх учасників торгів, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття пропозицій. Замовник укладає договір про закупівлю з тим учасником торгів – переможцем, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника. Закупівля у одного виконавця – це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з виконавцем після проведення з ним переговорів [5].
Ця процедура застосовується у разі:
‒закупівлі товарів, пов'язаної із захистом авторських прав;
‒відсутності конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (виконані) лише певним виконавцем, і при цьому немає альтернативи;
‒закупівлі послуг щодо виконання наукових досліджень та розробок;
Запрошення до участі у закритих торгах розсилаються організаторами безпосередньо найвідомішим постачальникам, підрядчикам, консультантам, що мають достатній досвід. Компанії, що бажають взяти участь у закритих торгах, викуповують необхідну для підготовки пропозицій документацію. Такі торги влаштовують на постачання комплектного устаткування, на підрядні роботи “під ключ”, на проведення дослідницьких та проектних робіт. Процедури торгів з обмеженою участю виконавців можуть застосовуватися, якщо товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю виконавців виключно після проведення процедури попередньої кваліфікації.
Під час проведення таких торгів тендерні пропозиції мають право надавати ті учасники торгів, які пройшли процедуру попередньої кваліфікації. Кількість учасників процедури з обмеженою участю виконавців визначається замовником виходячи з результатів проведення процедури попередньої кваліфікації, але має бути не меншою трьох учасників.
Запрошення на участь у процедурі таких торгів надсилається замовником не менше ніж за 10 днів до проведення торгів. Після чого процедура торгів з обмеженою участю проводиться аналогічно з проведенням процедури відкритих торгів.
До оголошення про здійснення процедури закупівлі з обмеженою участю виконавців чи до надання запрошення до участі у процедурі закупівлі замовник має здійснити процедуру попередньої кваліфікації учасників торгів [1].
Замовник протягом 5 календарних днів після завершення процедури попередньої кваліфікації повідомляє кожного учасника торгів, що брав у ній участь, про результати її проведення.
Після визначення переможця тендеру йому має бути направлене повідомлення про прийняття його пропозиції у формі й обсязі, що передбачені тендерною документацією. З переможцем торгів не можуть вестися ніякі переговори, метою яких є зміни ціни чи обсягів робіт.
Договір про закупівлю набуває чинності з моменту його підписання замовником та учасником торгів, визначеним переможцем процедури закупівлі. Учасник торгів, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедури закупівлі, має право на оскарження дій замовника згідно з законодавством України.
Замовник несе відповідальність за виконання всіх пов'язаних з закупівлею дій та рішень відповідно до законодавства України, умов та правил здійснення відповідної ліцензованої діяльності та іншої нормативної документації.
 
4. Закупівельний цикл
 
Проведення тендерів організовує сам замовник, він же і встановлює вимоги до претендентів [1].
Організація проведення тендерів на конкурсній основі включає низку фаз і етапів, що складають закупівельний цикл, який містить такі основні фази:
‒підготовка специфікацій і тендерної документації;
‒спеціальне повідомлення про тендер, розсилання тендерної документації попередньо відібраним фірмам;
‒підготовка ними тендерних пропозицій і подання їх до тендерного комітету;
‒відкриття торгів (розкриття тендерних пропозицій) і оцінка пропозицій, підготовка оцінної доповіді і визначення переможця;
‒підписання контракту;
‒виконання контракту і його закриття.
Правильна організація торгів сприяє вибору найбільш оптимальної пропозиції. Замовник, або за його дорученням організатор формують тендерний комітет, склад якого затверджується замовником (головою, як правило, є керівник підприємства, установи, організації – замовника тендерів або інша посадова особа, яка ним призначається). На тендерний комітет покладаються такі функції:
‒проведення попередньої кваліфікації претендентів;
‒приймання, реєстрація та зберігання тендерних пропозицій (оферт) і прийняття рішень за результатами оцінки;
‒визначення переможця тендерів;
‒документальне оформлення інформації щодо процедури і результатів проведення тендерів;
‒підготовка звіту про проведення тендерів [1].
 
5. Тендерна документація
 
Організація проведення торгів передбачає підготовку замовником (покупцем) документів для торгів – тендерної документації [4].
Тендерна документація затверджується замовником. Тендерна документація повинна містити:
1) запрошення до участі в торгах за формою;
2) вимоги щодо підготовки тендерних пропозицій;
3) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасника торгів встановленим кваліфікаційним вимогам;
4) інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасника торгів встановленим кваліфікаційним вимогам;
5) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:
‒відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки;
‒кількість товару;
‒місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
‒додаткові послуги, які мають бути надані;
6) терміни постачання товарів, виконання робіт, надання послуг;
7) перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;
8) зазначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю чи проекту договору про закупівлю;
9) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам торгів дозволяється подати тендерні пропозиції лише стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
10) спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;
11) методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи має вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, сплату митних тарифів, податків тощо;
12) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
13) зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;
14) вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення;
15) зазначення способу, місця та кінцевого терміну подання тендерних пропозицій;
16) виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників торгів;
17) зазначення терміну, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
18) зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій;
19) зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками торгів;
20) інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції [4].
Оголошення про тендери, крім вітчизняних газет і бюлетенів, підлягають обов'язковій публікації в офіційних міжнародних виданнях, якщо очікувана вартість замовлення перевищує 1 млн. доларів.
 
6. Оцінювання тендерних пропозицій
 
Після закінчення строку, передбаченого для підготовки і подачі пропозицій, замовник (через тендерний комітет) розпечатує пропозиції, здійснює їх оцінку.
Оцінка пропозицій включає такі три етапи:
- попередній розгляд;
- зведення пропозицій;
- аналіз і підготовка звіту [1].
Перший етап – попередній розгляд – передбачає наступні кроки: 1) оцінка і відхилення пропозицій, що не відповідають вимогам, сформульованим у тендерній документації; 2) виправлення арифметичних помилок; 3) виявлення незначних відхилень від вимог.
Другий етап – зведення пропозицій у таблицю – складається з таких кроків: 1) зведення пропозицій до єдиної бази (наприклад, приведення цін місцевих постачальників у відповідність з контрактними умовами) ; 2) вираження вартісних показників у одній валюті; 3) оцінка відповідно до критеріїв (у вартісних показниках, балах та ін.).
Третій етап – аналіз і підготовка звіту включає кроки: 1) зведення в загальну таблицю (таблиці) ; 2) аналіз (включає преференції вітчизняних виробників) ; 3) ранжирування конкурсних пропозицій; 4) наступний кваліфікований добір (остання перевірка конкурсної пропозиції, що виграла,) ; 5) підготовка оціночного звіту [5].
 
7. Закупівельна діяльність і проектне фінансування
 
Стосовно інвестиційних проектів, реалізованих за схемою проектного фінансування (ПФ), правильна організація закупівельної діяльності має першочергове значення. Всі основні учасники проекту зацікавлені в максимально ефективному використанні мобілізованих фінансових ресурсів, у зв’язку з чим проведення конкурсних торгів на підрядні роботи, постачання інвестиційних товарів, надання консультаційних послуг є загальним правилом. З огляду на те, що центральною фігурою в проектній команді (основні учасники проекту) є банк, що кредитує, він – у рамках загального керування проектом – здійснює безперервний і ретельний контроль за закупівельною діяльністю на усіх фазах закупівельного циклу. Хоча формально організатором торгів є проектна компанія, у створюваних тендерних комітетах нерідко присутні представники кредиторів.
Контролюючи закупівельну діяльність, кредитор, насамперед, звертає увагу на такі моменти:
‒забезпечення конкурсності і максимальної економії фінансових ресурсів;
‒умови контрактів, які забезпечують оптимальний розподіл ризиків між замовником проекту (проектною компанією) і виконавцями;
‒надання необхідних гарантій і страховок з боку виконавців;
‒виконання сторонами усіх умов контрактів у ході їхньої реалізації.
Контроль кредитора за виконанням умов контрактів забезпечується за допомогою: одержання відповідної оперативної інформації від замовника проекту; залучення інженерно консультативних фірм, які здійснюють нагляд за веденням підрядних робіт на майданчику; проведення самостійних інспекцій і перевірок і т. д.
Безумовно, підбір кандидатури підрядника (постачальника) до складу засновників проектної компанії є відповідальною справою: перевіряється фінансовий стан компанії, її досвід у сфері реалізації подібного роду проектів, оцінюється менеджмент та можливі умови виконання підрядних робіт (постачань інвестиційних товарів) і можливий внесок проектної компанії у капітал і т. д. Тільки в одному випадку для підрядника (постачальника) цілком виключається будь-яка форма конкурсності: коли він сам є ініціатором і основним засновником проектної компанії. У сучасній практиці ПФ така ситуація не є рідкістю.
 
8. Контракти
 
Виділяють різні типи контрактів щодо проведення робіт. Контракти щодо робіт можна загалом поділити на дві основні групи:
‒комплексні контракти;
‒контракти на виконання.
За комплексним контрактом генеральний підрядник відповідає за те, щоб замовник отримав фактичні результати, щодо яких домовилися сторони. За такими контрактами підрядник у більшості випадків несе відповідальність за основну частину проектування. За контрактом на виконання підрядник відповідає за роботи, що мають бути виконаними згідно з документами на будівництво, наданими замовником. Для виконання робіт, насамперед будівельних, необхідно співпрацювати з широким колом професіоналів. Умови контрактів можуть відрізнятися залежно від того, яка фірма “грає головну роль” і яка фірма бере на себе виконання конкретної роботи [1].
Найбільш поширеними різновидами контрактів є такі:
‒розподілений контракт,
‒загальний контракт,
‒контракт на проектування і виконання робіт (“під ключ”)
Розподілений контракт – це контракт, за яким кілька підрядників мають угоду з замовником, але не мають угод між собою. Використовуючи розподілений контракт, замовник укладає договори з проектувальниками, конструкторами та іншими підрядниками (консультантами) щодо проектування та підготовки документів на основі більш менш докладної програми. Результат роботи має бути представлений у формі креслень і пояснювальних документів. За умови виконання розподіленого контракту замовник бере на себе значну відповідальність щодо управління і координації робіт на будівельному майданчику. У такому разі цей підрядник стає генеральним підрядником [4].
У разі виконання загального контракту замовник не відповідає за координацію і розподіл обов’язків, що є типовим для розподіленого контракту. Замовник має угоду тільки з одним підрядником – генеральним підрядником. Генеральний підрядник укладає угоди з субпідрядниками за своїм власним вибором, що може погоджуватися з замовником, якщо останній передбачить таку вимогу у тендерній документації для проведення торгів з вибору генерального підрядника. Як розподілений, так і загальний контракт є контрактом на виконання, тобто контрактом або частинами його, за якими замовник є відповідальним за проектування, а підрядник – за виконання.
Контракт на проектування і виконання робіт передбачає, що замовник укладає з підрядником угоду щодо проектування, а також виконання робіт. Цей тип контракту може здійснюватися багатьма способами з різним ступенем участі сторін. Підрядник може бути залученим на різних етапах процесу проектування. Наприклад, замовник може залучити підрядника, коли вже прийнято рішення про будівництво. Замовник також може залучити консультантів для виконання “попереднього”.
Останній тип угод інколи називається контрактом на контрольоване проектування і виконання робіт.
Що ж стосується структури договору, то будь-який договір може бути умовно розділений на чотири частини:
1) преамбулу (чи вступну частину) ;
2) предмет договору;
3) додаткові умови договору;
4) інші умови договору.
У випадку попереднього кваліфікаційного відбору контракт присуджується тому учаснику торгів, чия пропозиція має найменшу облікову вартість. Якщо попередній кваліфікаційний вибір не проводився, потенційний переможець торгів повинен пройти наступний кваліфікаційний відбір.
Рішення про результати тендерів оформляється протоколом і після його затвердження переможцю торгів протягом 3-х днів має бути надіслано повідомлення про акцепт тендерної пропозиції. У свою чергу, після одержання акцепту пропозиції, переможець надає замовнику гарантії виконання контрактних зобов'язань, після чого сторони остаточно узгоджують і укладають контракт.
 
9. Аналіз проектів економічного і соціального розвитку України
 
Світовий банк весь цей час допомагає Урядові України у плануванні та впровадженні економічних реформ через консультації, участь у спільних економічних дослідженнях та надання позик для підтримки реформ. Нині співпраця Уряду України та Світового банку пов'язана з виконанням близько сорока проектів, що охоплюють позики, гранти та економічні дослідження.
Наслідком партнерських взаємин між Україною та Світовим банком стали безліч спільних проектів, що сприяють вдосконаленню державного і приватного секторів, підвищенню ефективності сільського господарства і енергетики, захисту довкілля та зміцненню соціального сектору [2].
Програма реформ, оголошена 1994 р. і підсилена на початку 2000р., виконувалась за сприяння низки проектів Світового банку. Стратегія допомоги Україні (СДУ) на 2001 – 2003 фінансові роки, грунтується на досвіді, набутому під час виконання попередньої, а також на знаннях, отриманих у результаті вивчення соціально – економічних проблем України.
Нинішня стратегія допомоги Україні має на меті сприяння органам влади і громадянському суспільству у виконанні всебічної стратегії скорочення бідності та досягненні сталого економічного зростання, що супроводжуватиметься створенням робочих місць. Для досягнення вказаних цілей ця стратегія спрямовується безпосередньо на ті нагальні проблеми інституційного будівництва, що стоять перед Україною з урахуванням як наявних потреб (з боку громадянського суспільства), так і можливостей щодо їхнього задоволення (з боку влади). Ця стратегія є спробою допомогти Україні у просуванні до стандартів ЄС [2].
Нинішня СДУ розроблялась на основі постійних консультацій з Урядом України та і з безпрецедентною кількістю представників громадянського суспільства. А саме, члени команди Світового банку консультувались із членами парламенту, представниками бізнесових кіл і місцевих органів влади, а також із громадськими і неурядовими організаціями. Понад 200 представників зацікавлених груп взяли участь у дискусіях, проведених по всій Україні. Завдання зміцнення громадянського суспільства розглядається в цій стратегії як головна умова для прогресу інституційної реформи і зменшення бідності, і в цю ділянку роботи передбачається вкладання значних ресурсів.
Програма діяльності Банку охоплює також надання підтримки для енергетичного сектору. Банк надавав дві позики – на суму 15, 8 млн. дол. США для Експериментального проекту у вугільній галузі України та 300 млн. дол. США для Проекту структурної перебудови вугільної промисловості, які зроб істотний внесок у збільшення ефективності вугільної галузі України.
Проект реабілітації гідроелектростанцій та управління в системі електроенергетики (114 млн. дол. США) допоміг збільшити виробництво екологічно чистої енергії. Проект реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва (200 млн. дол. США) та Проект енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва (18 млн. дол. США) допоможуть реконструювати наявну міську систему централізованого теплопостачання в Києві та збільшити потужності з виробництва теплової енергії, а також збільшити ефективність використання енергії в адміністративних і громадських будівлях (школах, лікарнях, дитячих садках і державних адміністративних будівлях) [2].
Питання приватизації та реформування фінансового сектора також перебували у центрі уваги програми співробітництва Банку та України. Перша та Друга позики на розвиток підприємств (310 та 300 млн. дол. США) допомогли органам влади у прискоренні й завершенні програми масової приватизації та розвитку ринку цінних паперів. Світовий банк затвердив Позику на розвиток приватного сектора в сумі 30 млн. дол. США з метою збільшення конкурентоспроможності підприємницького сектора України. Банк сприяв реформуванню фінансового сектора через Позику на структурну перебудову фінансового сектора (260 млн. дол. США) та Проект розвитку експорту (70 млн. дол.).
У сфері захисту довкілля успішно завершено два проекти Глобального екологічного фонду. У стадії виконання перебуває третій проект (що має на меті згортання в Україні виробництва речовин, які руйнують озоновий шар.
Світовий банк також надає істотну некредитну допомогу, яка стосується, зокрема, нещодавніх досліджень регіональної політики, реформи стосунків органів влади різних рівнів, пенсійної політики, аналізу державних видатків, вивчення рівня бідності, обстеження фінансового сектору, норм державних закупівель, оцінки фінансової відповідальності, а також реформ у галузях охорони здоров'я та освіти. Діяльність такого типу в попередні роки охоплювала розроблення Меморандуму з економічного розвитку України, а також обстеження галузей виробництва продуктів харчування та сільського господарства, бюджетів сільських місцевостей, енергетичної та вугільної галузей, сфери захисту довкілля, оцінювання рівня бідності та аналіз державних видатків на охорону довкілля [2].
Також затверджено проект заходів на 2015-2017рр. з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. До якого входять наступні заходи:
Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки та з результативністю щонайменше 75 розроблених інвестиційних програм (проектів).
Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів з постійним строком виконання й з обсягом прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу – 1350 доларів США [3].
 
ВИСНОВОК
 
Отже, найбільш поширеною формою вибору учасників є тендери (торги), які застосовуються насамперед у відношенні державних закупівель з метою розвитку таких секторів економіки як оборонна промисловість, енергетика, транспорт, зв'язок, охорона довкілля тощо.
За результатами проведення замовником складається звіт за відповідними формами. За винятком випадків, коли цього вимагає рішення суду, (господарського суду), тендерний комітет не розкриває інформацію, надання якої суперечить законодавству.
Замовник має вести журнал реєстрації всіх потенційних учасників торгів та має надавати цей журнал для ознайомлення усім зацікавленим сторонам. Він надсилає учаснику торгів тендерну документацію протягом трьох календарних днів з дня отримання від учасника торгів запиту про надання необхідних документів. За надання тендерної документації замовник має право вимагати плату, яка має не перевищувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.
Встановлені ціни тендерних пропозицій співставляються і розташовуються в порядку зростання для визначення учасника торгів, пропозиції якого мають саму низьку ціну.
Замовник визначає учасника торгів – переможця торгів із числа тих тендерних пропозицій, які не були відхилені на основі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.
Як вже відмічалось, закупівля може здійснюватися шляхом відкритих торгів, закритих торгів з обмеженою участю виконавців, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного виконавця.
Замовник несе відповідальність за виконання всіх пов'язаних з закупівлею дій та рішень відповідно до законодавства України, умов та правил здійснення відповідної ліцензованої діяльності та іншої нормативної документації.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Куриленко Т. П. Проектне фінансування 2006р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: //subject. com. ua/pdf/162. pdf.
  2. Проекти економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: //library. if. ua/book/66/4900. html.
  3. План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: //zakon5. rada. gov. ua/laws/show/821-2015-% D0% BF.
  4. Підрядні тендери та контракти. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: //pidruchniki. com/1576051063360/investuvannya/pidryadni_tenderi_kontrakti
  5. Управління проектами. Тема 11. Організація проведення торгів за проектами. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: //www. bookz. com. ua/4/11. htm#_Toc57693839.
 
Фото Капча