Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування програми діяльності ТОВ "Роман&К"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вихідні дані
Вступ
1. Планування основної діяльності підприємства
1.1 Дослідження кон’юнктури ринку
1.2 Визначення ємності ринку та планування обсягу продаж
1.3 Планування ціни на одиницю продукції
2. Планування персоналу й оплати праці
2.1 Планування потреби в персоналі
2.2 Планування фонду оплати праці
3. Планування витрат, рентабельності та прибутку
3.1 Планування собівартості послуг
3.2 Планування прибутку і рентабельності
Висновок
Література
 
Вихідні дані
 
Таблиця 1
№ Показник Одиниця
виміру Значення
1 Кількість споживачів даної послуги в минулому році чол. 1531
2 Кількість звернень за послугою здійснених середнім покупцем шт. 14
3 Частка підприємства на ринку % 15
4 Норма проникнення на ринок нових споживачів (0,1 - 0,4), r 0,4
5 Коефіцієнт, який враховує зменшення к-ті покупок(0,2-0,6) 0,6
6 Обсяг послуг у базисному році грн. 33531
7 ФРЧ факт. відпрац. усіма робітниками у баз. році год. 4631
8 Плинність робочої сили у базисному році % 21
9 Плинність робочої сили у плановому році % 15
10 Показник росту продуктивності праці на 1% зменш. плинності 0,2
11 Тривалість робочого дня год. 8
12 Ціна послуги у базисному році грн. 58,32
13 Залишкова вартість устаткування на початок планового періоду грн. 5031
14 Залишкова вартість будівлі на початок планового періоду грн. 10031
15 Єдиний податок % 10
16 Послуги банку, зв’язку, канц. приладдя, бланки, тощо грн. 500
 
Таблиця 2
№ п/п Назва ресурсу Оди-ниці виміру Витрати в базисному році в натуральних показниках Ціна за одиницю ресурсу, грн Планова зміна норм витрат ресурсу, % Планова зміна ціни на одиницю ресурсу, %
1 Папір кг 32,31 12 -25 25
2 Клей л 34,31 13 -20 20
3 Чорнила л 43,31 23 -20 25
4 Накладні тис. шт. 23,31 34 -10 -20
5 Рахунки тис. шт. 45,31 4 20 -25
 
Таблиця 3
Попит (Nt) 600 800 1000 1200
Ціна (Ц) 90 70 50 30
 
Ціна продукції підприємства у базовому році становить 58,32 грн.
 
Вступ
 
Економічні реформи, які проходять в Україні, передбачають перехід від адміністративно-командного управління економікою до принципів самостійності та самоуправління підприємств, які основані на розвитку ринку і економічних відносинах.
При ринкових умовах для того, щоб вижити, успішно працювати тривалий час, досягнути поставлених цілей, підприємство повинно бути результативним і прибутковим. Прибутковість і результативність досягається процесом управління, який пов’язує функції планування, організації, мотивації і контролю.
Планування діяльності підприємства чи організації зводиться до розробки плану.
План – це система, сформульованих в його рамках цілей, який містить комплекс завдань, робіт, методів, способів їх виконання, необхідних фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів, а також ряду управлінських рішень і заходів щодо їх реалізації.
Діяльність з розробки планів охоплює всі сторони життя. На етапі планування визначаються всі необхідні параметри досягнення цілей – час , терміни, потреба в трудових, матеріально-технічних, фінансових ресурсах, строки поставок сировини і матеріалів, обладнання, розміри інвестування та ін. Прийняті в плані рішення повинні забезпечити досягнення цілей підприємства в запланований термін з мінімальними затратами необхідної якості.
Але потрібно зауважити, що планування на ринку послуг має свої характерні риси, так, ринок послуг має наступні особливості:
Послуга не існує до її надання, тобто продукт створюється в процесі надання послуги, що робить неможливим порівняння двох різних продавців, двох різних фірм тощо. Порівняння можливе лише після отримання послуги.
Часто надання послуг вимагає спеціальних знань та майстерності, які покупцю важко оцінити, а часто і зрозуміти.
Власне послуга, як товар має наступні особливості:
Нематеріальний характер послуг: послугу неможливо продемонструвати, побачити, спробувати, транспортувати, зберігати, пакувати, або вивчати до отримання цих послуг.
Нерозривність виробництва та реалізації послуг: надати послугу можна лише тоді, коли надходить замовлення або з’являється клієнт.
Мінливість: якість послуги сильно залежить від того, хто надає її, а також від того коли і де її надають. Це пов’язано з різноманітністю характерів працівників, рівнем їх кваліфікації.
Нездатність послуг до зберігання.
Обране мною підприємство – ТОВ “Роман&К”. Основною його діяльністю є:
Продаж канцелярського приладдя;
Комплексне забезпечення офісів канцелярським приладдям.
 
1. Планування основної діяльності підприємства
 
1.1 Дослідження кон’юнктури ринку
 
В першу чергу необхідно дати характеристику послузі, що буде надаватись. Серед послуг ТОВ “Роман&К” – продаж та комплексне забезпечення офісів підприємств, фірм, організацій канцелярським приладдям. Послуги, що надаються ТОВ “Роман&К” не є новими. Тому для збільшення її частки на ринку або збереження зайнятих позицій, потрібно встановлювати оптимальне співвідношення між ціною, якістю, швидкістю та якістю обслуговування. Але одним із новітніх нововведень, що не здобули поки що широкої популярності серед продавців канцтоварів є комплексне забезпечення офісів канцелярським приладдям. Це є позитивним моментом, оскільки значно збільшує товарооборот підприємства,
Фото Капча