Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування програми діяльності ЗАТ "Радіопобуттехніка"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
ВИХІДНІ ДАНІ
ВСТУП
1. ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ
1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ТА ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖ
1.3. ПЛАНУВАННЯ ЦІНИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ
2. ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ Й ОПЛАТИ ПРАЦІ
2.1. ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В ПЕРСОНАЛІ
2.2. ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ, РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ
3.1. ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ
3.2. ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
 
Вихідні дані
 
Таблиця 1.
№ Показник Одиниця
виміру Значення
1 Кількість споживачів даної послуги в минулому році чол. 1505
2 Кількість звернень за послугою здійснених середнім покупцем шт. 14
3 Частка підприємства на ринку % 15
4 Норма проникнення на ринок нових споживачів (0,1 - 0,4), r 0,4
5 Коефіцієнт, який враховує зменшення к-ті покупок(0,2-0,6) 0,6
6 Обсяг послуг у базисному році грн. 33505
7 ФРЧ факт. Відпрац. усіма робітниками у баз. році год. 4605
8 Плинність робочої сили у базисному році % 21
9 Плинність робочої сили у плановому році % 15
10 Показник росту продуктивності праці на 1% зменш. плинності 0,2
11 Тривалість робочого дня год. 8
12 Ціна послуги у базисному році грн. 59,36
13 Залишкова вартість устаткування на початок планового періоду грн. 5005
14 Залишкова вартість будівлі на початок планового періоду грн. 10005
15 Єдиний податок % 10
16 Послуги банку, зв’язку, канц. приладдя, бланки, тощо грн. 500
 
Таблиця 2.
№ п/п Назва ресурсу Оди-ниці виміру Витрати в базисному році в натуральних показниках Ціна за одиницю ресурсу, грн Планова зміна норм витрат ресурсу, % Планова зміна ціни на одиницю ресурсу, %
1 Послуги Інтернет Гб 32,05 12 -25 25
2 Розподілювач шт. 34,05 13 -20 20
3 Кабель RJ-45 м. 43,05 23 -20 25
4 Підсилювач шт. 23,05 34 -10 -20
5 Мереж. карта шт. 45,05 4 20 -25
 
 
Таблиця 3.
Попит (Nt) 600 800 1000 1200
Ціна (Ц) 90 70 50 30
 
Ціна продукції підприємства у базовому році становить 59,36 грн.
 
Вступ
 
Економічні реформи, які проходять в Україні, передбачають перехід від адміністративно-командного управління економікою до принципів самостійності та самоуправління підприємств, які основані на розвитку ринку і економічних відносинах.
Основними економічними перетвореннями є реалізація на практиці принципів самоврядування, самозабезпечення, самоуправління. При цьому принципи самофінансування та матеріальної відповідальності за кінцеві результати виробничо-господарської діяльності підприємств можуть бути в повній мірі реалізовані при умові надання трудовим колективам широкої самостійності.
Виконання даної умови можна досягнути за рахунок гармонійного об’єднання всіх напрямків діяльності підприємства в єдиний збалансований механізм. Створити такий механізм можна на основі центральної функції управління – планування, оскільки планування є важливою частиною виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства. За допомогою планування керівники підприємств встановлюють напрямки діяльності, виконання яких забезпечує єдність цілей для всіх його членів.
Але потрібно зауважити, що планування на ринку послуг має свої характерні риси, так, ринок послуг має наступні особливості:
• Послуга не існує до її надання, тобто продукт створюється в процесі надання послуги, що робить неможливим порівняння двох різних продавців, двох різних фірм тощо. Порівняння можливе лише після отримання послуги.
• Часто надання послуг вимагає спеціальних знань та майстерності, які покупцю важко оцінити, а часто і зрозуміти.
Власне послуга, як товар має наступні особливості:
• Нематеріальний характер послуг: послугу неможливо продемонструвати, побачити, спробувати, транспортувати, зберігати, пакувати, або вивчати до отримання цих послуг.
• Нерозривність виробництва та реалізації послуг: надати послугу можна лише тоді, коли надходить замовлення або з’являється клієнт.
• Мінливість: якість послуги сильно залежить від того, хто надає її, а також від того коли і де її надають. Це пов’язано з різноманітністю характерів працівників, рівнем їх кваліфікації.
• Нездатність послуг до зберігання.
Обране мною підприємство – ЗАТ “Радіопобуттехніка”. Основною його діяльністю є:
• Ремонт теле-, радіоапаратури;
• Послуги кабельного телебачення;
• Доступ до мережі Інтернет з використанням мережі кабельного телебачення.
Саме плануванню роботи підрозділу, що забезпечує останню послугу, буде присвячений цей курсовий проект.
 
1. Планування основної діяльності підприємства
 
1.1. Дослідження кон’юнктури ринку
 
Виходячи з особливостей послуг, як товару, а також ринку послуг, особливо важливим етапом планування діяльності підприємства сфери послуг є вивчення ринку, споживачів, конкурентів, оскільки виробнича діяльність такого підприємства напряму залежить від ситуації на ринку.
В першу чергу необхідно дати характеристику послузі, що буде надаватись. Послуга, що надається ЗАТ “Радіопобуттехніка” є новою на Україні – це швидкісний доступ до мережі Інтернет з використанням мережі кабельного телебачення (МКТБ). Крім того, надаються інші інформаційні послуги, в тому числі робота електронних магазинів, ІР-телефонія (дзвінки в будь-яку країну світу за цінами, у декілька разів нижчими за діючі)
Фото Капча