Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування природоохоронної діяльності Луцької нафтоперегонної станції

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Характеристика виробництва та інформація про продукцію
2. Диференційна оцінка території
3. Планування природоохоронної діяльності
3.1.Водні ресурси
3.2. Охорона атмосферного повітря
3.3. Проектування полігону для твердих відходів
4. Організація природоохоронної діяльності
4.1. Інформаційне забезпечення
4.2. Вибір типу організації
4.3. Поділ праці
5. Мотивація виконання прийнятих рішень
5.1. Мотивація виконання природоохороних рішень на рівні підприємства
5.2. Мотивація роботи природоохоронного відділу підприємства
6. Контроль виконання планів робіт
6.1. Нормативи часу
6.1.1. Перевірка з питань дотримання водоохоронного законодавства
6.1.2. Перевірка з питань дотримання з повітряохохронного законодавства
6.1.3. Перевірка з питань утворення, транспортування та знешкодження відходів
6.2. Перевірка дотримання заходів з охорони водних ресурсів
6.3. Перевірка дотримання заходів з охорони атмосферного повітря
6.4. Перевірка дотримання законодавства з питань утворення, транспортування, розміщення та знешкодження відходів6.5. Звіт з проведення інвентарізації викидів забруднюючих речовин
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ЗАВДАННЯ
 
ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ "ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ"
студентки IV курсу факультету “Екології та землевпорядкування”
 
ПоказникОдиниці виміруЗначення
1. Назва підприємстваЛуцька нафтоперегонна станція
2. Код підприємства
3. Дані про підприємство:
- скинуто всього стічних вод млн.м3/рік0,007
- скинуто стічних вод:
а) без очищеннямлн.м3/рік-
б) недоочищеномлн.м3/рік0,003
в) чистих водмлн.м3/рік0,004
Наявність очисних споруд та їх потужністьОчисні споруди є в наявності
Місце скиду стічних водКаналізація міста
Вміст забруднюючих речовин в стічних водах:
а) БСКт/рік0,5
б) нафтопродуктит/рік0,4
в) завислі речовинит/рік-
г) специфічні речовинит/рік-
Джерело водопостачанняКомунальний водопровід, артезіанська сверловина
Ліміт заборумлн.м3/рік0,008
Використання води
а)  на виробничі потребимлн.м3/рік0,005
б)  на питну водумлн.м3/рік0,002
в)  іншемлн.м3/рік-
Викид в атмосферне повітря
в тому числі:
а) тверді частинки (сажа)т/рік0,564
б) газоподібні:
- СОт/рік5,47
- окисли азотут/рік0,6
д) бензинт/рік0,005
Тверді відходи
а) нафтові відходит/рік2
б) відходи регенерації емульсій і мастильно-охолоджуючих рідинт/рік2
 
Дата видачі завдання ________ Термін виконання___________
Підпис викладача_______________Підпис студента_____________
 
Вступ
 
Природоохоронна дяльність останнім часом набуває все більшого значення для суспільного життя. З'являються громадські та державні організації, органи контролю та перевірки впливу на довкілля та інші специфічні органи.
На кожному підприємстві запроваджуються відділи охорони природи та лабораторії, інші необхідні види робіт.
Всі такі заходи потребують запровадження чіткої системи управління і контролю за виконанням вимог природоохоронного законодавства, організації здійснення запланованої діяльності (будівництва очисних споруд тощо).
У курсовій роботі на прикладі Луцької нафтоперегонної станції я спробую показати основи управління та організації природоохоронної діяльності на підприємстві, що чинить значний вплив на навколишнє природне середовище, виявити можливі недоліки та знайти шляхи їх усунення, а також вказати основні напрямки перевірок та необхідної облікової документації.
Тип підприємства вимагає вказання всіх цих ступенів організації як для повітряохоронних заходів,так і для раціонального використання та охорони водних ресурсів, оскільки викиди здійснюються як в повітря, так і у каналізаційну систему, а забір води провадиться з двох окремих джерел, що вносить свою специфіку.
 
Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ 
 
Призначення виробництва - поділ нафти на фракції для наступної переробки чи використання як товарної продукції. Первинна перегонка здійснюється на атмосферних трубчастих (АТ) і атмосферно-вакуумних трубчастих (АВТ) установках. Установки АТ і АВТ часто комбінуються з установками знесолення нафти і вторинної перегонки бензинів.
Сировина і продукція. Сировиною є знесолена нафта, отримана на установках і блоках.
Продукція:
1) вуглеводневий газ - виводиться з установок у газоподібному і рідкому («головка стабілізації») виді, направляється для подальшої переробки на газофракційні установки, використовується як паливо нафтозаводських печей;
2) бензинова фракція - википає в межах 50-180°С, використовується як компонент товарного автобензину, сировина установок каталітичного риформінгу і піролізу, піддається вторинній перегонці для одержання рідких фракцій;
3) гасова фракція - википає в межах 120-315°С, використовується як паливо для реактивних і тракторних карбюраторних двигунів, для висвітлення, як сировина установок гідроочищення;
4) дизельна фракція (атмосферний газойль) - википає в межах 180-360°С, використовується як паливо для дизельних двигунів і сировина установок гідроочищення;
5) мазут (залишок атмосферної перегонки) - википає вище 350 °С, застосовується як котельне паливо чи сировина для установок гідроочищення і термічного крекінгу;
6) вакуумні дистиляти (вакуумні газойлі) - википають у межах 350-500°С, використовуються як сировина каталітичного крекінгу і гідрокрекінгу; на нафтоперегонних заводах із масляною схемою переробки одержують частину вакуумних дистилятів;
7) гудрон - залишок атмосферно-вакуумної перегонки нафти, википає при температурі вище 500°С, використовується як сировина установок термічного крекінгу, коксування, виробництва бітуму й олій.
Технологічна схема (рис. 1). Нафта проходить теплообмінники Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, Т-6, де підігрівається за рахунок тепла продуктів відходу, після чого надходить до відбензинюючої колони ДО-1. У колоні ДО-1 з нафти виділяється легка бензинова фракція, що конденсується в холодильнику-конденсаторі ХК-1 і збирається в рефлюксній ємкості Е-1, звідки подається у стабілізатор
Фото Капча