Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування та організація комерційної діяльності на ринку консервованих сардин в олії

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
103
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 

КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "Управління комерційною діяльністю"
 
на тему: "Планування та організація комерційної діяльності на ринку консервованих сардин в олії"
 
Зміст
 
 
Вступ 
1. Тенденції та обґрунтування можливостей комерційної діяльності на ринку консервованих сардин в олії 
1.1. Законодавче та нормативне забезпечення виробництва і торгівлі консервованими сардинами в олії 
1.2. Тенденції на ринку рибного господарства
1.3. Характеристика бізнес-ідеї, цілі, сильні та слабкі сторони проекту 
1.4.  Оцінка конкурентного середовища 
Висновки до розділу 1 
2. Особливості управління комерційною діяльністю на підприємстві
2.1. Класифікація та формування асортименту товарів підприємства
2.2. Особливості реалізації консервованих сардин в олії на ринках
2.3. Технічне оснащення торговельного місця
2.4. Планування рекламної діяльності підприємства 
2.5. Організація охорони праці на торгівельному підприємстві 
Висновки до розділу 2 
3. Правове та економічне обґрунтування відкриття торгівельного підприємства 
3.1. Вибір організаційно-правової форми підприємницької структури та системи оподаткування
3.2. Вибір та характеристика організаційної структури управління підприємством 
3.3. Характеристика потреби у найманих працівниках 
3.4. Визначення основних планових показників роботи торговельного місця та терміну окупності проекту 
3.5. Оцінка комерційних ризиків у діяльності підприємства 
Висновки до розділу 3
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додаток А Посадова інструкція продавця 
Додаток Б Посадова інструкція менеджера зі збуту
 
Вступ
 
Більшість людей бояться відкривати власний бізнес. Вони звикли до звичайного розміреного життя, за них весь час хтось відповідав, щось вирішував. А власна справа вимагає від людини рішень і відповідальності, що найбільше лякає їх.
Для  того,  щоб  досягти  успіху  у  бізнесі  необхідно  в  першу  чергу вибрати бізнес-ідею, оскільки це основне при відкритті бізнесу.
Відкрити малий бізнес не складно, головне повинно бути бажання, мета та ідея бізнесу, і прагнення завзято, не шкодуючи сил йти до своєї мрії і вирішувати поставлені перед собою завдання.
І найголовніше - це вірити у свій успіх і підкріплювати своїми діями, а саме скласти бізнес-план, провести всі розрахунки і тільки тоді починати перші кроки для того, щоб відкрити свою справу, адже в думках це одне, а на папері виходить зовсім інша справа.
З   огляду   на   це   обрана   тема   курсової   роботи:   "Планування   та організація комерційної діяльності на ринку консервованих сардин в олії" є актуальною.
Метою  написання  курсової  роботи  є  дослідити  можливості комерційної діяльності з продажу консервованих сардин в олії.
Відповідно до поставленої мети основними завданнями дослідження є:
-висвітлити      особливості      законодавчого      та      нормативного забезпечення виробництва і торгівлі консервованими сардинами в олії;
-дослідити тенденції на ринку продуктів переробки риби;
-сформулювати бізнес-ідею щодо відкриття власної справи;
-висвітлити    особливості    організації    торгівлі    консервованими сардинами в олії на ринках;
-провести правове та економічне обґрунтування відкриття власного торговельного місця на ринку.
Об’єктом дослідження курсової роботи є консервовані сардини в олії, предметом – організація комерційної діяльності на ринку консервованих сардин в олії.
При підготовці курсової роботи використовувався комплекс наступних методів дослідження:
-теоретичних – аналіз законодавчих та нормативних документів, а також наукових статей, що відповідають темі дослідження;
-аналітичних – дослідження стану ринку рибних консервів;
-розрахункових–економічнеобґрунтуваннявідкриттявласного торгівельного підприємства.
Практичне значення роботи полягає у розробці практичних рекомендацій щодо відкриття власного торгівельного підприємства з урахуванням специфіки продажу консервованих сардин в олії.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаної літератури, містить 2 додатки,      таблиці та рисунків.
 
1. Тенденції та обґрунтування можливостей комерційної діяльності на ринку консервованих сардин в олії
 
1.1. Законодавче та нормативне забезпечення виробництва і торгівлі консервованими сардинами в олії
 
Під  час  виробництва  та  торгівлі  консервованими  сардинами  в  олії керуються такими законодавчими та нормативними документами (таблиця
1.1.1).
 
Таблиця 1.1.1 – Законодавче та нормативне забезпечення виробництва і торгівлі консервованими сардинами в олії
 
Таким чином, аналіз нормативного забезпечення виробництва і торгівлі консервованими сардинами в олії свідчить, що на сьогодні в Україні вимоги до  якості  консервованих  сардин  в  олії  встановлено  у  міждержавному стандарті ГОСТ 10119.  Крім цього стандарту, зважаючи на переорієнтацію вітчизняних виробників на Європейський ринок, слід зважати на регламент комісії ЄЕС, що встановлює загальні стандарти розміщення на ринку консервованих сардин та торгові назви консервованих сардин і продуктів з виду сардин.
Законодавче регулювання торгівлі консервованими сардинами в олії здійснюється "Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами", "Порядком  провадження  торговельної  діяльності  та  правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів", "Правилами торгівлі на ринках".
 
1.2. Тенденції на ринку рибного господарства
Рибна галузь є важливою складовою економіки України.
Щорічне споживання риби на душу населення в різних країнах коливається від 1 до 100 кг [20]. За оцінкою ФАО, рівень споживання риби та рибопродуктів у європейських країнах сягає: в Австрії - 11 кг, Німеччині та
Нідерландах -
Фото Капча