Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Побудова комплексної системи захисту інформації

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

забезпечення, СКБД, змінювати їх склад та структуру, коригувати права доступу, тобто виконувати функції будь-кого з Адміністраторів.

Адміністратори мають право працювати (створювати, модифікувати, вилучати, друкувати та копіювати на МНІ) з електронними документами, за які вони відповідають, а також працювати із файлами з документами, що створюються спільно з іншими користувачами, відповідно до наданих прав.
Також адміністратор БД має право працювати з програмними комплексами, що входять до складу спеціального програмного забезпечення (право на запуск певного ПК надається відповідно до його функціональних обов’язків).
Вимоги до правил адміністрування КЗЗ і реєстрації дій користувачів
Щодо реєстрації дій користувачів КЗЗ повинен забезпечити реалізацію наступних функцій:
Реєстрацію наступних подій, що мають відношення до безпеки:
реєстрація користувача в системі (вхід/вихід до/з системи);
зміна паролю користувачем ;
зміна прав та повноважень доступу до файлів та ресурсів;
створення, доступ та знищення файлів;
запуск програм, які мають доступ до ІзОД.
Обов’язковими параметрами реєстрації мають бути:
дата, час, та назва події;
ідентифікатор суб’єкта, що ініціював подію.
Можливість вибіркового перегляду журналу подій, що повинні реєструватися;
Зберігання та захист журналів реєстрації від несанкціонованої модифікації.
Реєстрація дій користувача, пов’язаних з виводом інформації на друк за допомогою принтера, введення інформації за допомогою сканера та копіювання інформації на з’ємні машинні носії повинна фіксуватися в паперовому “Журналі обліку роботи користувачів банку”.
Середовище АС
Вимоги до заземлення
Усі металеві конструкції в приміщенні повинні бути заземлені;
Система заземлення не повинна мати вихід за межі контрольованої території;
Опір кіл заземлення від засобів філії до вузлів системи заземлення не повинен перевищувати 4 Ом.
2 Вимоги до електроживлення
Електроживлення АС філії повинне здійснюватися від трансформаторної підстанції низької напруги, розміщеної у межах контрольованої території. У випадку знаходження трансформаторної підстанції за межами контрольованої території електроживлення повинно здійснюватися через розділовий трансформатор.
Мережа електроживлення АС філії повинна бути відділена від мережі освітлення та побутової мережі і забезпечувати безперебійну експлуатацію та працездатність АС.
Електроживлення повинно здійснюватися через протизавадні мережеві фільтри.
3 Вимоги до захисту інформації від витоку візуально-оптичним каналом
Для захисту інформації від витоку візуально-оптичним каналом вікна приміщень, де розташована АС філії, повинні бути обладнані жалюзями або шторами.
Фізичне середовище АС
До компонентів фізичного середовища АС відносяться:
територія, будівля та приміщення, де знаходяться компоненти АС;
місця зберігання змінних, паперових та інших носіїв інформації;
охорона території, будівлі, приміщень та режими доступу до цих компонентів;
системи життєзабезпечення (електроживлення, заземлення, пожежної та охоронної сигналізації), комунікацій і зв’язку (телефон, факс);
проектна та експлуатаційна документація на компоненти фізичного середовища.
6.1. Територія фізичного середовища
Територія, яка знаходиться під цілодобовою охороною.
Будівля, де розгорнута АС
Доступ працівників Видавництва «Книгоман» в будівлю здійснюється за перепустками. Доступ сторонніх осіб в будівлю контролюється черговим відповідного підрозділу і здійснюється за узгодженням керівника. Співробітники, які приймають в будинку сторонніх осіб, зустрічають їх при вході і супроводжують на вихід після завершення візиту.
Приміщення де знаходяться компоненти АС
Приміщенню, в якому розміщуються компоненти АС, категорія об’єкта інформаційної діяльності не надана, у зв’язку з тим, що в ньому не передбачається обробка інформації, яка становить державну таємницю (у відповідності до вимог “Тимчасового положення про категоріювання об’єктів"ДСТСЗІ від 10.07.95 за № 35).
Приміщення контролюються охороною. Доступ до приміщення, де знаходиться АС, здійснюється посадовими особами, які мають на це право за характером своєї діяльності. Всі співробітники отримують доступ лише в ті приміщення, які дозволені їм політикою безпеки.
Приміщення у позаслужбовий час опечатуються металевими печатками посадових осіб, що в них працюють.
Місця зберігання носіїв інформації
Місця та порядок зберігання змінних носіїв інформації здійснюється згідно відповідних інструкцій.
Системи життєзабезпечення, комунікацій та зв’язку
Системи життєзабезпечення: система електроживлення, система заземлення, система пожежної та охоронної сигналізації повинна відповідати вимогам із захисту інформації.
Документація на компоненти фізичного середовища
Проектна та експлуатаційна документація на компоненти фізичного середовища зберігається у спеціально відведеному місці. Відповідальність за її збереження несе призначена для цього посадова особа структурного підрозділу
 
 
ПЛАН ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Завдання захисту інформації в АСВТЗІ
Загальні положення
План захисту інформації в АСВТЗІ (далі - План захисту), визначає політику в сфері захисту інформації в АСВТЗІ та організацію захисту інформації на всіх етапах її життєвого циклу. Він розробляється на підставі проведеного аналізу технології обробки інформації, аналізу ризиків, сформульованої політики безпеки інформації, визначає і документально закріплює об’єкти захисту інформації в АСВТЗІ, основні завдання захисту, загальні правила обробки інформації в АСВТЗІ, мету побудови та функціонування КСЗІ, заходи із захисту інформації. План захисту фіксує на певний момент часу склад АСВТЗІ, перелік оброблюваних відомостей, технологію обробки інформації, склад комплексу засобів захисту інформації, склад необхідної документації відповідно вимог НД ТЗІ 1.4-001-2000. План захисту повинен регулярно переглядатися та при необхідності змінюватися.
АСВТЗІ призначено для автоматизації процесів обробки інформації з обмеженим доступом.
Основні завдання захисту інформації
Основними завданнями захисту інформації в АСВТЗІ є:
забезпечення визначених політикою
Фото Капча