Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Побудова комплексної системи захисту інформації

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тому в разі виконання однією особою функцій адміністратора(ів) та звичайного користувача, заповнюються щонайменше дві облікові картки (одна картка для ролі „звичайний користувач"та хоча б одна картка для адміністративних ролей) з різними іменами для реєстрації в системі.

Технічний персонал АСВТЗІ забезпечує роботоздатність технічних засобів АСВТЗІ та обслуговування приміщень, де встановлені ці засоби.
Активні та пасивні об’єкти АСВТЗІ та їхня взаємодія
Активними об’єктами в технологічному процесі обробки інформації в АСВТЗІ є користувачі АСВТЗІ, персонал, а також програмні засоби.
До пасивних об’єктів АСВТЗІ, які беруть участь у технологічному процесі обробки інформації, відносяться: дані, програмні засоби та технічні засоби.
Таким чином, програмні засоби можуть бути як активними, так і пасивними об’єктами. Активними вони є, коли представляють користувача, пасивними, коли користувач звертається до них.
Активні та пасивні об’єкти, з якими взаємодіє активний об’єкт, представлені в таблиці 3.1.5.1. Оскільки програмні засоби, як активні об’єкти, не мають своїх атрибутів доступу, у цій таблиці вони розглядаються тільки як пасивні об’єкти.
Таблиця 3.1.5.1.
Технологія обробки інформації
Організація роботи з інформацією обмеженого доступу
Звичайні користувачі працюють у системі з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом.
Інформація з обмеженим доступом зберігається на жорсткому магнітному диску АСВТЗІ та на змінних носіях інформації (дискети, флеш накопичувачі).
Змінні носії інформації з ІзОД зберігаються в спеціальному відділі у металевому сейфі та доступ до них регламентується розпорядчими документами.
Друк та експорт інформації з обмеженим доступом відбувається відповідно розпорядчих документів.
Технологія роботи з документами
Документи зберігаються в базах документів, для яких встановлюється адміністративне керування доступом. Керування доступом до документів здійснюють адміністратори документів.
Безпосередньо з усіма документами працюють звичайні користувачі. Для забезпечення можливості керування доступом адміністраторам документів надається можливість читання документів, а також може надаватись можливість роботи з документами.
Нові документи створюються користувачами вручну або імпортуються з іншого носія. Документи також можуть бути експортовані на інший носій.
 
Організаційні заходи захисту
Загальні підходи до забезпечення політики безпеки
Для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом в АСВТЗІ та належного функціонування комплексної системи захисту інформації створюється служба захисту інформації.
Склад та функції служби захисту інформації в АСВТЗІ визначаються відповідно до документа “Положення про службу захисту інформації”.
Повноваження користувачів встановлюються керівництвом та узгоджуються з спеціальним відділом. Облік користувачів АСВТЗІ здійснюється за допомогою облікових карток, на підставі яких адміністратор безпеки вводить, змінює або видаляє інформацію про користувача АСВТЗІ. Облікові картки заповнюються та зберігаються в спеціальному відділі.
Питання організації навчання користувачів, які допускаються до роботи на АСВТЗІ, з питань захисту інформації під час її обробки за допомогою АСВТЗІ, включаються до Календарного плану основних заходів з технічного захисту інформації.
Навчання повинно бути направлено на засвоєння всіма категоріями користувачів вимог нормативних актів з питань захисту інформації та охорони державної таємниці.
Усі користувачі повинні знати вимоги основних документів щодо захисту інформації, вимоги розпорядчих документів які регламентують порядок проведення робіт з ІзОД за допомогою АСВТЗІ.
Доведення до користувачів вимог діючих нормативних та організаційно-розпорядчих документів щодо захисту інформації в АСВТЗІ здійснюється начальником спеціального відділу.
До обробки інформації на АСВТЗІ допускаються лише особи, яки успішно здали відповідні заліки та включені до затвердженого списку осіб, які допущені до обробки інформації за допомогою АСВТЗІ.
Виконання робіт в АСВТЗІ дозволяється працівникам, які включені до списку користувачів АСВТЗІ.
Начальник спеціального відділу забезпечує виконання вимог нормативних документів щодо забезпечення режимних заходів під час роботи з ІзОД, а саме:
облік друкованих документів;
облік змінних носіїв інформації (дискет, флеш накопичувачів);
облік технічних засобів, що пройшли спецдослідження;
ведення облікових карток користувачів у частині, що його стосується.
Основні функції щодо забезпечення захисту інформації в АСВТЗІ покладаються на службу захисту інформації в АСВТЗІ до складу якої входить начальник служби, системний адміністратор та адміністратор безпеки. На службу захисту інформації в АСВТЗІ відповідно адміністративних ролей в АСВТЗІ покладаються наступні основні функції:
Адміністратор безпеки:
ведення облікових карток користувачів;
ведення бази даних захисту;
настройка системи;
зміна, у разі необхідності, власника баз документів;
спостереження за роботою системи;
архівація баз документів;
архівація даних захисту;
настройка апаратного забезпечення;
створення баз документів;
керування доступом до документів.
Системний адміністратор:
супроводження програмного забезпечення, у тому числі програмного забезпечення КЗЗ;
супроводження апаратного забезпечення (разом із технічним персоналом).
Усі дії, які прямо чи опосередковано можуть вплинути на захищеність інформації (зміни дозволів на доступ до файлів та папок, очищення журналів операційної системи, зміни настройок BIOS Setup тощо), адміністратори АСВТЗІ виконують з дозволу начальника служби захисту інформації в АСВТЗІ.
Контроль за дотриманням персоналом та користувачами АСВТЗІ положень політики безпеки покладається на відповідального за ТЗІ та службу захисту інформації в АСВТЗІ.
Порядок введення (видалення) користувачів в(з) АСВТЗІ та змін їхніх повноважень
На підставі облікової картки адміністратор безпеки вводить у базу даних захисту інформацію про користувача АСВТЗІ, після чого ознайомлює під розпис користувача з його повноваженнями.
У випадку зміни повноважень
Фото Капча